Quảng Ninh: Tổng dư nợ ủy thác với Ngân hàng CSXH đạt hơn 1 nghìn tỷ đồng
15:56 - 21/10/2020
(Quỹ HTND)- Năm năm qua (2015 - 2020), Hội ND tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng CSXH cho hơn 42 nghìn lượt hội viên, nông dân vay trên 1.684 tỷ đồng. Đến 31/8/2020, tổng dư nợ uỷ thác do Hội ND tỉnh quản lý đạt 1.012 tỷ đồng, tăng 469 tỷ đồng so với đầu năm 2015 (tăng 86,5%), với 22.613 hộ đang có dư nợ tại 705 Tổ TK&VV. 

Nhờ vốn tín dụng chính sách xã hội, hội viên, nông dân có thu nhập ổn định, đời sống được cải thiện đáng kể

Hội ND tỉnh xác định hoạt động tạo vốn giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất là một nội dung trọng tâm trong triển khai công tác Hội, là cơ sở của việc vận động, tuyên truyền hội viên tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và củng cố tổ chức Hội phát triển vững mạnh. Hàng năm, hoạt động ủy thác được xây dựng thành tiêu chí quan trọng trong quy chế thi đua của các cấp Hội.
 
 
Đến nay, Hội ND tỉnh đang nhận uỷ thác với 14 chương trình tín dụng. Đặc biệt, giai đoạn 2015-2020 là giai đoạn nguồn vốn tín dụng ủy thác do các cấp Hội thực hiện có sự tăng trưởng vượt bậc, chất lượng tín dụng được củng cố và nâng cao; thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của các cấp Hội trong hoạt động ủy thác cho vay. Bên cạnh đó, công tác củng cố, kiện toàn Tổ TK&VV luôn được quan tâm thực hiện. Hội xác định hoạt động của Tổ TK&VV có vai trò quan trọng trong việc thực hiện tốt các nội dung công việc được ủy thác.
 
 
Nhờ vốn tín dụng chính sách xã hội, các cấp Hội đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế sản xuất, kinh doanh hiệu quả, thu nhập của hội viên, nông dân ổn định, đời sống được cải thiện đáng kể. Thông qua vay vốn, các hộ nông dân được trang bị thêm kiến thức quản lý kinh tế, hạch toán sản xuất, kinh doanh và bảo toàn nguồn vốn, tạo thói quen thực hành tiết kiệm hàng tháng để tạo tích lũy. Mặt khác, qua việc sinh hoạt cộng đồng trong Tổ TK&VV đã xây dựng và khơi dậy được lòng tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư, thôn, bản.
 

Hoạt động ủy thác đi vào nề nếp, hiệu quả và hỗ trợ kịp thời vốn cho hội viên, nông dân để phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng cả về quy mô và chất lượng. Hoạt động ủy thác tác động tích cực đến các phong trào do Hội phát động. Đời sống vật chất và tinh thần của một bộ phận lớn hội viên, nông dân được nâng cao rõ rệt, thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần giảm nghèo bền vững.
 

Để tiếp tục thực hiện tốt các nội dung ủy thác, thời gian tới, Hội ND tỉnh tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền vận động để hội viên và nhân dân hiểu các chủ trương chính sách của Đảng về tín dụng chính sách xã hội; tổ chức tập huấn nghiệp vụ ủy thác vay vốn và quản lý vốn vay tới các Tổ trưởng Tổ TK&VV và cán bộ Hội làm công tác quản lý vốn vay; thường xuyên củng cố Tổ TK&VV; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động uỷ thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách để thực hiện tốt nội dung uỷ thác, tiếp tục nâng cao hoạt động tín dụng chính sách xã hội….
 

Hồng Hạnh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường