Xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng):
Hiệu quả từ nguồn vốn chính sách xã hội
16:37 - 16/10/2020
(Quỹ HTND)- Xác định được tầm quan trọng của nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, Hội ND xã đã phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện cùng cấp ủy, chính quyền xã thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách. 

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giúp hội viên, nông dân tạo việc làm, cải thiện cuộc sống

Đến nay, dư nợ ủy thác của Hội ND xã đã đạt 7.267 triệu đồng, cho 259 hộ hội viên, nông dân vay thông qua 07 chương trình tín dụng ưu đãi (tăng 2.824 triệu đồng, tỷ lệ tăng 63,6% so với 05 năm trước).


Trong đó: Cho vay NS&VSMTNT (2.249 triệu đồng); cho vay hộ cận nghèo (2.204 triệu đồng); cho vay giải quyết việc làm (1.138 triệu đồng); cho vay nhà ở xã hội theo NĐ 100 (713 triệu đồng); cho vay hộ mới thoát nghèo (516 triệu đồng); cho vay học sinh sinh viên (314 triệu đồng); cho vay hộ nghèo (133 triệu đồng).
 

Hội ND xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ tới 100% các chi Hội, hội viên, nông dân thông qua nhiều hình thức, như: Tuyên truyền qua các buổi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hệ thống phát thanh của xã; trong các buổi sinh hoạt chi Hội.


Bên cạnh đó, các kênh vốn tín dụng chính sách xã hội đều được thông báo dân chủ, công khai bình xét tại các buổi sinh hoạt Tổ có sự giám sát của Trưởng thôn, đảm bảo đồng vốn thực sự đến tay người cần vốn, đúng đối tượng. Nguồn vốn vay được bà con sử dụng đúng mục đích, hiệu quả; từ đó tạo không khí đoàn kết, thống nhất trong cộng đồng dân cư cũng như hệ thống tổ chức Hội.


Đồng thời, Hội còn thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn của các hộ vay, việc kiểm tra sử dụng vốn vay của 100% các món vay mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày Ngân hàng CSXH giải ngân... để nắm bắt kịp thời việc sử dụng nguồn vốn.


Hàng năm, Hội ND xã được tổ chức Hội cấp trên, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện thực hiện kiểm tra giám sát để uốn nắn kịp thời những thiếu sót, tồn tại trong tổ chức thực hiện.


Thông qua hoạt động ủy thác, 05 năm qua, Hội ND xã đã chuyển tải nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH đến 268 đối tượng thụ hưởng với số vốn 7.612 triệu đồng.


Chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV không ngừng được nâng cao. 100% Tổ TK&VV xếp loại tốt. 100% Tổ TK&VV thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm với số dư tiền gửi đạt 396 triệu đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp nhiều hộ có việc làm, thu nhập ổn đinh, đóng góp hiệu quả vào công tác giảm nghèo, an sinh xã hội tại địa phương.


Thông qua thực hiện công tác uỷ thác cho vay với Ngân hàng CSXH, các chi Hội cơ sở đã phát huy tốt vai trò của mình; hội viên tham gia sinh hoạt Hội ngày một đông hơn, sự tương trợ giúp đỡ lẫn nhau ngày càng nhiều; đồng thời trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ Hội được nâng lên, tổ chức Hội ngày càng củng cố và phát triển sâu rộng.


Thời gian tới, Hội ND xã tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách nhằm giúp bà con phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.
 

Lê Hoàng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường