Huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng): Hỗ trợ vốn sản xuất giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách
15:30 - 14/10/2020
(Quỹ HTND)- Qua 05 năm triển khai văn bản liên tịch giai đoạn 2015-2020, công tác hoạt động nhận ủy thác cho vay của các cấp Hội trên địa bàn huyện đi vào nề nếp và phát huy được hiệu quả thiết thực đối với đời sống của người nông dân. 
Nhờ nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH nhiều hộ gia đình từ nghèo khó đã vươn lên thoát nghèo, có đời sống khá giả và vươn lên làm giàu 

Từ dư nợ nhận ủy thác 46.473 triệu đồng/58 Tổ TK&VV/2.082 hộ vay năm 2015, đến nay Hội ND huyện đã quản lý dư nợ 71.668 triệu đồng/49 Tổ TT&VV/1.636 hộ vay, tăng 25.195 triệu đồng so với năm 2015 (tăng 1,54 lần), với 11 chương trình tín dụng, chiếm 32,8% tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức Hội, đoàn thể trên địa bàn toàn huyện, trong đó nợ quá hạn là 57 triệu đồng (giảm 22 triệu đồng so với năm 2015), chiếm tỷ lệ 0,08% tổng dư nợ nhận ủy thác.


Thực hiện Hợp đồng ủy thác với Ngân hàng CSXH, Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV. Đến nay, Tổ TK&VV đã phủ khắp các thôn, buôn, tổ dân phố trong huyện. Hội đã tích cực chỉ đạo các Tổ TK&VV tuyên truyền, vận động các hộ vay tham gia hoạt động tiền gửi tổ viên, đã có 1.586 tổ viên tham gia gửi với số tiền là 3.601 triệu đồng.


Bên cạnh đó, trong 5 năm qua, Hội ND huyện còn chủ động phối hợp với Ngân háng CSXH huyện tổ chức 27 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ ủy thác, kiến thức về: Chăn nuôi, trồng trọt cho 2.127 lượt cán bộ, hội viên, cán bộ Ban quản lý Tổ TK&VV. Các lớp tập huấn đã trang bị cho cán bộ Hội, Ban quản lý Tổ TK&VV những kiến thức cơ bản về công tác giảm nghèo, quản lý vốn vay, các tiến bộ khoa học kỹ thuật phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương giúp các hộ vay sử dụng nguồn vốn hiệu quả.


Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát được Hội quan tâm thực hiện đồng bộ để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hạn chế, thiếu sót, góp phần cùng Ngân hàng bảo toàn nguồn vốn. Hàng năm, Hội xây dựng kế hoạch kiểm tra 100% Hội xã, thị trấn, đồng thời chỉ đạo Hội cấp dưới thực hiện tốt nội dung công việc trong quy trình cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Hợp đồng ủy thác với Ngân hàng CSXH.


Phương thức ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, cùng với việc bình xét cho vay từ thôn, bản, tổ dân phố đã thể hiện tính đặc thù, sáng tạo của Ngân hàng CSXH trong quản lý vốn tín dụng chính sách. Qua đó góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nhanh nhất nguồn vốn tín dụng ưu đãi.


Từ cần cù lao động, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và được hỗ trợ nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng CSXH, các hộ gia đình trên địa bàn đã đầu tư chăn nuôi 187 con bò, chuyển đổi được 17 ha đất trước đây trồng cà phê cây ăn trái kém hiệu quả sang trồng sầu riêng giúp giảm được nhân công, cho năng suất thu nhập cao, tăng giá trị sản phẩm, ngoài ra các hộ gia đình còn mở rộng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm đạt hiệu quả kinh tế cao,…


Nhiều hộ gia đình từ nghèo khó đã vươn lên thoát nghèo, có đời sống khá giả và làm giàu chính đáng. Thông qua nguồn vốn tín dụng ưu đãi, Hội ND đã xóa được 87 hộ nghèo, 41 nhà tạm, nâng số hộ khá và giàu lên 784 hộ, đời sống kinh tế từng bước ổn định. 


Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia giúp đỡ hộ nghèo, bên cạnh đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, nội dung hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội phong phú hơn, thiết thực hơn.
 
Kim Liên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường