Nam Định: Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế bền vững
11:03 - 17/03/2020
(Quỹ HTND)- Hiện nay, toàn tỉnh đã có 115 Hội ND xã ký thỏa thuận liên ngành với chi nhánh Ngân hàng No&PTNT Việt Nam, thành lập được 2.489 Tổ vay vốn với 60.458 hộ có dư nợ tại ngân hàng, tổng số tiền vay là 7.292 tỷ đồng.

Dự án "Sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ" tại xã Hải Minh, huyện Hải Hậu

Sau 3 năm (2016 - 2019) triển khai thỏa thuận liên ngành giữa Hội ND tỉnh và Ngân hàng No&PTNT chi nhánh tỉnh việc liên kết giữa Hội Nông dân các cấp với ngân hàng No&PTNT các chi nhánh đã góp phần tạo điều kiện chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng các mô hình kinh tế hộ, mô hình kinh tế tập thể… Hiện nay, toàn tỉnh có 93 Tổ hợp tác và 31 mô hình chi, tổ Hội nghề nghiệp. Riêng năm 2019, thành lập mới 32 Tổ hợp tác.


Thông qua nguồn vốn vay ưu đãi mà nhiều làng nghề, ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp truyền thống đã được khôi phục và mở rộng, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động ở nông thôn như: Làng nghề nuôi trồng thủy sản tại thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng), xã Hải Phúc (Hải Hậu); nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ ở các xã Hải Minh (Hải Hậu), Trung Đông (Trực Ninh) hàng năm giải quyết cho hàng trăm lao động có việc làm và thu nhập bình quân từ 4-5 triệu đồng/người/tháng, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Năm 2019, toàn tỉnh có 125.450 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi.


Nhiều Hội ND cấp huyện đã làm tốt công tác phối hợp như: Hội ND huyện Nghĩa Hưng, huyện Trực Ninh, huyện Vụ Bản, huyện Nam Trực,…


Tại huyện Nghĩa Hưng, 100% tổ chức cơ sở Hội phối hợp thực hiện chính sách tín dụng với Ngân hàng No&PTNT đạt 1.755 tỷ đồng cho 6.318 hộ vay thông qua 296 Tổ vay vốn. Chất lượng tín dụng khá tốt, tỷ lệ nợ xấu chỉ có 0,08%/tổng dư nợ.


Tại huyện Trực Ninh, đến nay đã có 20/21 tổ chức cơ sở Hội phối hợp thực hiện chính sách tín dụng với Ngân hàng No&PTNT, thành lập được 380 tổ vay vốn với tổng dư nợ 1.210 tỷ đồng cho 5.148 hộ vay, chiếm tỷ lệ 97,5% trên tổng dư nợ trong các đoàn thể. Những xã có dư nợ tín chấp qua tổ chức Hội cao như: Trung Đông 30 tỷ đồng, Việt Hùng 28 tỷ đồng, Trực Cường 22 tỷ đồng.


Thông qua nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng No&PTNT mà hàng nghìn hội viên trong tỉnh đã vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.


Năm 2009, anh Lê Văn Hiên tại xã Giao Lạc (huyện Giao Thuỷ) bắt tay vào đầu tư đầm nuôi ngao với diện tích rộng 4,5ha. Ngoài nguồn vốn sẵn có, gia đình đã vay thêm 200 triệu đồng từ Ngân hàng Agribank chi nhánh Giao Thuỷ để cải tạo, nâng cấp nạo vét lại đầm. Đến nay, tổng nguồn vốn anh Hiên đã được Agribank chi nhánh Giao Thuỷ cho vay đạt 1,8 tỷ đồng. Hiện, ngoài 5 ha đầm ương ngao giống, gia đình anh còn đầu tư hơn 16 ha nuôi ngao vạng tại bãi Cồn Nổi, sông Cồn, cống Khai Sinh ở 2 xã: Giao Lạc và Giao Xuân.


Bình quân mỗi năm gia đình anh thu về từ 3-4 tỷ đồng từ nuôi ngao vạng, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động với thu nhập bình quân từ 5-6 triệu đồng/người/tháng.


Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh liên kết, phối hợp với Ngân hàng No&PTNT để hội viên có thể tiếp cận được với nguồn vốn vay ưu đãi, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.
 

La Mai
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản