Agribank: Dư nợ nông nghiệp nông thôn đạt gần 700.000 tỷ đồng
16:56 - 08/01/2019
(Quỹ HTND)- Sự phối hợp tích cực giữa Agribank và Hội Nông dân đã góp phần rất lớn trong việc đưa nguồn vốn đến với người nông dân. Agribank đã ưu tiên đầu tư tín dụng đối với khu vực nông nghiệp nông thôn; tập trung vào các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất; đáp ứng trực tiếp nhu cầu vay vốn của người nông dân, phù hợp với thực trạng, mô hình tổ chức sản xuất trên địa bàn nông thôn.  
Hội NDVN và Agribank phối hợp chuyển tải vốn đến với hội viên, nông dân (ảnh: H.O)


Đến nay, đầu tư tín dụng của Agribank không ngừng mở rộng, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt gần 1.000 tỷ đồng, trong đó dư nợ nông nghiệp nông thôn đạt gần 700.000 tỷ đồng (với trên 3 triệu khách hàng).


Từ năm 2013 đến nay, tỷ trọng cho vay nông nghiệp, nông thôn bình quân đạt trên 70% tổng dư nợ, chiếm trên 50% trong tổng mức cấp tín dụng nông nghiệp nông thôn của toàn hệ thống ngân hàng. Bên cạnh đó, Agribank đã tích cực triển khai cho vay chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới dư nợ đạt trên 400.000 tỷ đồng với trên 2,8 triệu khách hàng.


Thông qua chương trình này đã giúp các địa phương hoàn thành một số chỉ tiêu thu nhập, chuyển dịch cơ cấu lao động, người dân khu vực nông thôn được cải thiện chất lượng cuộc sống.


Phong trào thực sự đi vào tâm thức của mỗi người dân và tạo đà cho các địa phương bứt phá trên con đường xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Bộ mặt nông thôn mới thay đổi đáng kể, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn, kết cấu hạ tầng xã hội. Đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt.


Về cơ cấu đầu tư tín dụng nông nghiệp nông thôn tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực sản xuất, chiếm 90% tổng dư nợ cấp tín dụng. Trong đó, ngành sản xuất trực tiếp (nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản) hiện nay là 275.000 tỷ đồng với trên 1,8 triệu khách hàng, chiếm trên 40% tổng dư nợ cấp tín dụng, 54% tổng số khách hàng khu vực nông nghiệp nông thôn; ngoài ra là một số ngành công nghiệp, thương mại, cung ứng dịch vụ hỗ trợ khác.


Từ năm 1997, trên cơ sở nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Agribank đã chủ động quan hệ hợp tác với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Mối quan hệ này tiếp tục được thể hiện và củng cố một cách thường xuyên và mật thiết trên cơ sở Nghị quyết Liên tịch số 2308/NQLT-1999 ngày 09/10/1999  nhằm tạo ra kênh dẫn vốn và quản lý vốn hiệu quả cho nông nghiệp, nông thôn, giúp người dân phát triển sản xuất kinh doanh, từng bước thoát nghèo và có cơ hội làm giàu trên quê hương. 

 
Tiếp đó, Agribank và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tiếp tục tổ chức ký kết Thỏa thuận liên ngành về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ. Thỏa thuận liên ngành trên được ký kết lại nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các bên triển khai các cơ chế, chính sách tín dụng về phát triển nông nghiệp nông thôn của Đảng và Nhà nước một cách sâu rộng, có hiệu quả, góp phần thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Chính phủ.


Agribank đã triển khai cho vay qua tổ vay vốn trên địa bàn 82 chi nhánh. Trong đó, 75 chi nhánh đã thực hiện ký kết thỏa thuận liên ngành với Hội Nông dân cấp tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn.


Dư nợ cho vay qua tổ vay vốn đạt trên 110.000 tỷ đồng, trong đó dư nợ tập trung qua các tổ do Hội Nông dân quản lý với dư nợ gần 50.000 tỷ đồng, chiếm trên 40% dư nợ cho vay qua tổ toàn hệ thống Agribank.


Agribank đang cấp tín dụng cho trên 1 triệu thành viên qua tổ vay vốn, số lượng đông đảo nhất là các thành viên qua Hội Nông dân, số thành viên lên đến gần 700.000 với gần 30.000 tổ, chiếm 50% tổng số thành viên có dư nợ qua Tổ vay vốn, bình quân dư nợ/tổ là gần 2 tỷ đồng và dư nợ/tổ viên đang ở mức trên 70 triệu đồng.

 
Với những kết quả đạt được như trên cho thấy nỗ lực không ngừng của Agribank trong việc phối hợp với các tổ chức, đoàn thể nói chung và Hội Nông dân nói riêng trong việc đẩy mạnh, khơi thông nguồn vốn tín dụng, phục vụ quá trình sản xuất, kinh doanh của người nông dân.
 

Ngọc Hải
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản