Hội ND Cao Bằng: Phối hợp hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất
17:13 - 19/10/2018
(Quỹ HTND)- Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) toàn tỉnh hiện đạt trên 40 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ đã cho 2.287 nông dân vay vốn phát triển kinh tế, góp phần tạo việc làm cho trên 2.300 lao động địa phương.
Nông dân huyện Trà Lĩnh chăm sóc ngô. (Ảnh: Báo Cao Bằng)


Nguồn vốn trên tăng hơn 22 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước. Ngoài ra Hội còn phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn thực hiện cho vay theo Nghị định số 55 của Chính phủ về đầu tư lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, giải quyết cho vay trên 5 nghìn hộ với số vốn trên 218 tỷ đồng; Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, quản lý  trên 800 tổ tiết kiệm và vay vốn với trên 21 nghìn hộ vay vốn, tổng số tiền dư nợ tăng lên hơn 763 tỷ đồng.


Điển hình Hội ND Hà Quảng, sáu tháng đầu năm 2018, trên 3.000 hội viên của 211 tổ vay vốn thuộc Hội Nông dân huyện Hà Quảng được vay hơn 110 tỷ đồng phát triển sản xuất, kinh doanh.


Trong đó, 2.201 hội viên vay trên 88 tỷ 300 triệu đồng theo chương trình tín chấp vay vốn với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; 1.031  hội viên vay trên 25 tỷ đồng từ Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện theo Nghị định 41/2010/NĐ-CP của Chính phủ cho vay hỗ trợ chăn nuôi và sản xuất.


Tổ chức thẩm định và giải ngân dự án vay vốn Quỹ HTND cho 10 hội viên nông dân xã Nà Sác với số tiền 200 triệu đồng để hỗ trợ chăn nuôi đại gia súc. Bên cạnh hỗ trợ vốn, Hội còn phối hợp với Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp cung ứng 99,7 tấn phân bón theo phương thức chậm trả cho hội viên nông dân...      


Từ năm 2013 đến nay, huyện Thông Nông vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp, ủng hộ Quỹ HTND được hơn 1,2 tỷ đồng, nâng tổng Quỹ của huyện lên trên 1,9 tỷ đồng.


Hiện, huyện đang quản lý nguồn Quỹ trên 3,4 tỷ đồng, trong đó nguồn vận động Trung ương Hội ủy thác 400 triệu đồng gồm 1 dự án với 13 hộ vay chăn nuôi bò sinh sản; nguồn vận động của Hội Nông dân tỉnh ủy thác 1,1 tỷ đồng với 5 dự án, 55 hộ vay chăn nuôi trâu, bò, lợn sinh sản; nguồn vận động của huyện hơn 1,9 tỷ đồng với 26 dự án, cho 150 hộ hội viên vay đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi đại gia súc.


Thông qua đó, Hội Nông dân các cấp trong huyện đã phối hợp giúp 610 hộ thoát nghèo. Từ năm 2013 - 2018, Hội Nông dân huyện Trà Lĩnh phối hợp với các ngân hàng, huy động ủng hộ Quỹ HTND giúp hội viên vay trên 78 tỷ đồng phát triển kinh tế.


Trong đó, nhận ủy thác với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hơn 45,3 tỷ đồng cho 1.225 hộ thuộc 52 tổ vay vốn; nhận ủy thác với Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hơn 30,8 tỷ đồng, 376  hộ vay; cho hội viên, nông dân vay nguồn vốn Quỹ (cả nguồn của huyện, tỉnh và Trung ương), với tổng vốn hơn 2,5 tỷ đồng để hỗ trợ sản xuất và chăn nuôi.


Ngoài hỗ trợ vốn, Hội ND huyện còn phối hợp với Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Cao Bằng triển khai cho hội viên, nông dân vay trả chậm 776.850 kg phân bón; phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông tổ chức 150 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 7.066 lượt hội viên, nông dân; xây dựng 7 mô hình kinh tế tập thể, có 72 hội viên, nông dân tham gia.


Thời gian tới, các cấp Hội trong tỉnh tăng cường triển khai các hoạt động dạy nghề và hỗ trợ nông dân; đẩy mạnh việc vận động đóng góp xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng Quỹ HTND và các nguồn quỹ của Hội; tiếp tục thực hiện việc phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp cung ứng giống, vật tư, phân bón; hướng dẫn, trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật cho hội viên, nông dân. Tích cực khai thác huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Bích Thủy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản