Agribank góp phần phát triển nông nghiệp sạch, an toàn
10:27 - 19/04/2018
 Agribank cùng với Tập đoàn Yanmar (Nhật Bản) hiện thực hóa qua Dự án “Yanmar - Agribank, công nghệ Nhật cho nông dân Việt”. Đây là bước đi mới nữa của Agribank trong việc hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ vào sản xuất.

Agribank đầu tư mạnh vào các dự án nông nghiệp sạch

Dự án sẽ mang đến cho nền nông nghiệp Việt Nam hệ thống máy nông nghiệp chất lượng cao, góp phần đẩy nhanh cơ giới hóa nông nghiệp, nâng cao chất lượng nông sản, hiệu quả sản xuất và xây dựng một nền nông nghiệp xanh, sạch, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất.


Cụ thể, Agribank sẽ ưu tiên và tạo điều kiện cho các đại lý bán hàng của Yanmar Việt Nam mở tài khoản, vay vốn, bảo lãnh thanh toán để mua máy móc và thiết bị của Yanmar.


Đồng thời, tạo điều kiện cho các khách hàng vay vốn mua máy máy nông nghiệp như máy gặt, máy cấy hoặc máy làm đất của Yanmar theo đúng quy định hiện hành của Agribank và pháp luật Việt Nam với những ưu đãi về miễn/giảm lãi suất, phí.


Ngoài ra, hai bên sẽ xây dựng chương trình hỗ trợ tài chính đối với khách hàng là hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu vay vốn tại Agribank để mua máy móc từ các đại lý của Yanmar Việt Nam.


Bên cạnh đó, với mong muốn góp phần xây dựng nền nông nghiệp an toàn, phát triển bền vững, kể từ ngày 01/11/2016, Agribank không hạn chế về nguồn vốn, dành tối thiểu 50.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi phục vụ nông nghiệp sạch.


Chương trình được áp dụng với các khách hàng vay vốn là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chủ trang trại tham gia các khâu trong chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn, quy mô lớn được Agribank thực hiện ưu đãi cho vay.


Cụ thể, lãi suất cho vay tùy theo mức độ tham gia các khâu trong chuỗi cung ứng vật tư đầu vào - sản xuất - tiêu thụ, khách hàng được áp dụng mức lãi suất ưu đãi thấp hơn 0,5% - 1,5% so với lãi suất cho vay thông thường của Agribank.


Về tài sản bảo đảm, Agribank ưu tiên xem xét cấp tín dụng ngắn hạn không có tài sản bảo đảm đối với các khách hàng tốt, khách hàng truyền thống của Agribank.


Về chính sách phí dịch vụ, Agribank thực hiện ưu đãi về phí, khách hàng vay vốn theo chương trình này được miễn phí toàn bộ chuyển tiền trong hệ thống Agribank, giảm 50% theo mức phí đối với chuyển tiền ngoài hệ thống.


Agribank nhận thức rất rõ những thách thức đặt ra đối với mục tiêu phát triển xanh, sạch, an toàn, bền vững của nền nông nghiệp nước nhà, theo đó, đầu ra cho nông sản Việt là nhiệm vụ “sống còn”.


Chính vì vậy, bên cạnh mục tiêu tăng trưởng tín dụng, Agribank luôn chú trọng đầu tư vào các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh nông nghiệp theo hướng phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững, bảo vệ môi sinh, môi trường.


Agribank đã ban hành đầy đủ các cơ chế, chính sách đối với nông nghiệp, nông thôn; thực hiện hàng chục đợt giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng sản xuất “Nông nghiệp sạch”, sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; ưu tiên nguồn vốn hợp lý đảm bảo tăng trưởng tín dụng phù hợp, bền vững; cho vay hỗ trợ lãi suất đối với các huyện nghèo, cho vay thí điểm các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp...
 

Nguồn: Cổng ĐT HND
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản