Kết hợp vốn- khoa học kỹ thuật- thị trường- mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân
12:21 - 28/08/2020
(Quỹ HTND)- Những năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đã giúp nhiều hội viên nông dân được vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần quan trọng trong công tác xoá đói, giảm nghèo.
Các hộ nông dân liên kết sản xuất, mang lại hiệu quả cao


Trong giai đoạn 2012 – 2020, Ban vận động Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La đã vận động các tập thể, cá nhân thuộc các cấp Hội ủng hộ hơn 14,4 tỷ  đồng.


Đến thời điểm hiện tại, tổng nguồn vốn Qũy hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đang quản lý đạt gần 46 tỷ đồng, tăng hơn 30 tỷ đồng so với trước khi thực hiện đề án.


Theo đó, nguồn Qũy hỗ trợ nông dân các cấp đã hỗ trợ cho hơn 4.900 lượt hộ hội viên, nông dân phát triển sản xuất với 487 dự án, trong đó có 145 dự án trồng trọt và 342 dự án chăn nuôi.


 Từ nguồn vốn Quỹ đã hỗ trợ phát triển gần 6.500 con lợn, hơn 1.200 con trâu, gần 1.500 con bò, hơn 170 con ngựa và dê, gần 1.700 con gia cầm; cải tạo, trồng mới hơn 350 ha vườn cây ăn quả, 82 ha cây lâm nghiệp, 38 ha mặt nước nuôi cá, đóng mới 30 lồng cá; tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho hơn 4.000 lao động nông thôn…


Trong 05 năm (2015-2020), toàn tỉnh Bình Dương đã được ngân sách ủy thác, vận động các đơn vị, tổ chức và cá nhân ủng hộ, cho mượn và bổ sung từ phí cho vay với số tiền gần 67,4 tỷ đồng. Nâng tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đang quản lý của ba cấp đến ngày 30/6/2020 là  133,120 tỷ đồng, tăng 1,77 lần so với thời điểm 31/12/2015.

 
Từ nguồn vốn vận động, bổ sung, vốn quay vòng và vốn ngân sách ủy thác (không tính nguồn vốn Trung ương ủy thác), 5 năm qua Hội Nông dân tỉnh và các huyện, thị, thành Hội đã xét cho 9.018 lượt hộ nông dân vay với số tiền 216,282 tỷ đồng thực hiện 470 dự án, chủ yếu đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt và dịch vụ…


 
Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND giai đoạn 2020-2025" được thực hiện với tổng kinh phí dự kiến là 150 tỷ đồng, cho 2.672 hộ vay, với mức cho vay tối đa là 100 triệu/hộ, phí cho vay 0,5%/tháng. Đối tượng vay vốn là hội viên nông dân khó khăn, thiếu vốn, có nhu cầu và có điều kiện thực hiện nguồn vốn đúng quy định, có hộ khẩu tại nơi cho vay và không mắc các tệ nạn xã hội.
 
 
Trong 05 năm (2015-2020) Hội Nông dân các cấp tỉnh Ninh Thuận đã tích cực vận động nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh đã xuất hiện rất nhiều mô hình nông dân tiêu biểu xuất sắc cho thu nhập cao.


Hội đã thành lập được 96 tổ Hội nông dân nghề nghiệp với 1.177 hội viên nông dân gắn với việc sử dụng có hiệu quả 168 dự án giúp cho trên 902 lượt nông dân vay vốn vay 13,396 tỷ đồng Quỹ hỗ trợ nông dân nhằm giúp nông dân phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp.Qua đó đã giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho hội viên, nông dân. Điển hình như mô hình Nuôi tôm thương phẩm chất lượng cao" hộ ông: Võ Văn Sơn; Tu Thanh Hường, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam; Bà Trần Thị Tân, thôn Tri Thủy 1, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, mô hình “Sản xuất muối trải bạt chất lượng cao” tiêu biểu xuất sắc năm 2017. Ông Nguyễn Thường Lang, Khu phố 2, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, mô hình “Sản xuất nho giống”, nông dân tiêu biểu xuất sắc 2018. Ông Đạo Thanh Thích, thôn An Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, mô hình “Trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ”, gương nông dân tiêu biểu toàn quốc 2019. Ông Trần Công Thắng, phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, mô hình “Đánh bắt hải sản”…


Bình quân hàng năm Hội đã phát động phong trào và có đến trên 33.458 lượt hộ nông dân đăng ký thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đến cuối năm kết quả bình xét có đến trên 15.542 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.
 

Thời gian tới, Hội Nông dân các cấp tiếp tục đẩy mạnh các chương trình, hoạt động hướng về cơ sở, kết hợp cho vay vốn với tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, sản xuất nông - lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, định hướng về thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân, tạo động lực cho nhiều hội viên đầu tư và mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.
Hải Phương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Vì một nền Nông nghiệp bền vững