Quỹ Hỗ trợ nông dân hỗ trợ xây dựng và phát triển hàng trăm mô hình chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp
15:46 - 04/08/2020
(Quỹ HTND)- Đến ngày, 30/6/2020 Hội Nông dân các cấp ở các địa phương đã phát triển được 241,723 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn hệ thống Hội đạt 3.624,255 tỷ đồng. Ngoài hỗ trợ vốn cho hội viên, nông dân, các cấp Hội còn tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ khác. 
Các chi, tổ hội nghề nghiệp cần sự hỗ trợ từ nguồn vốn Quỹ HTND 

Đến nay, Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương đạt 732,759 tỷ đồng (đến ngày 30/6/2020, nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương ủy thác cho vay tại 62 tỉnh, thành Hội thông qua 1.482 dự án, cho 18.674 hộ vay, với tổng dư nợ đạt 703,969 tỷ đồng; mức vay bình quân 01 dự án đạt 475 triệu đồng, 01 hộ đạt 37,70 triệu đồng); Quỹ cấp tỉnh 1.764,975 tỷ đồng; Quỹ cấp huyện 585,310 tỷ đồng; cấp xã vận động 508,948 tỷ đồng.
 

Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đã giúp hội viên nông dân xây dựng và phát triển hàng trăm mô hình chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp; trên 10 nghìn mô hình tổ, nhóm liên kết, hợp tác về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và dịch vụ góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên, nông dân.

 
Bên cạnh đó, các cấp Hội tăng cường phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách ưu đãi mới của Đảng và Nhà nước, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn để giúp nông dân vay vốn.

 
Đến nay, có 100% Hội Nông dân cấp tỉnh và huyện ký văn bản thỏa thuận với NHCSXH cùng cấp; 100% cấp xã cả nước ký hợp đồng ủy thác với phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện. Dư nợ các chương trình tín dụng ủy thác qua tổ chức Hội đạt 65.262 tỷ đồng; với 2.015.491 thành viên thuộc 54.504 Tổ tiết kiệm và vay vốn.

 
 Các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền hội viên, nông dân gửi tiết kiệm thông qua tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Tỷ lệ hộ tham gia gửi tiết kiệm đạt hơn 99% với số dư tiền gửi tiết kiệm là 3.149 tỷ đồng.

 
Ngoài ra, các cấp Hội còn chủ động phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tốt thỏa thuận đã ký giúp nông dân vay vốn sản xuất, kinh doanh.
 

Đến ngày 31/5/2020, tổng dư nợ cho vay qua tổ chức Hội đạt 64.097 tỷ đồng (tăng 2.432 tỷ đồng so với 31/12/2019) với 646.225 thành viên vay vốn của 26.400 Tổ vay vốn; đã giúp nông dân có vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới và ổn định chính trị, an ninh, trật tự ở nông thôn.
 
 
Dịch vụ hỗ trợ nông dân cũng được đẩy mạnh. Trung tâm Hỗ trợ nông dân đã tổ chức  nhiều hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân; tổ chức các dịch vụ khai thác cơ sở vật chất. Tiêu biểu là Trung tâm Hỗ trợ nông dân thuộc HND các tỉnh: Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Ninh Bình, Quảng Nam, Lâm Đồng...
 

Thông qua các hoạt động của Trung tâm góp phần nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập; phát huy vai trò, vị thế, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội để thu hút nông dân vào tổ chức Hội, hội viên ngày càng gắn bó với tổ chức Hội.

 
Từ nay đến cuối năm, các cấp Hội tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, đề xuất với chính quyền trích ngân sách bổ sung nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đồng thời vận động từ nguồn xã hội hóa ngoài ngân sách; tranh thủ vốn ủy thác của các ngân hàng, nguồn tài trợ, vốn vay ưu đãi của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tiếp tục tạo nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế.

Ánh Quang
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Hiệu quả chăn nuôi hươu tại vùng đồi núi