Đắk Nông: Vốn Quỹ giúp nâng cao thu nhập cho hội viên, nông dân
08:02 - 31/07/2020
(Quỹ HTND)- Đến nay, tổng nguồn Quỹ HTND đạt gần 45 tỷ đồng cho 1.359 hộ nông dân vay vốn thực hiện 156 dự án phát triển kinh tế. Các mô hình, dự án được vay vốn Quỹ HTND đã thực sự thúc đẩy việc chuyển đổi ngành nghề, cơ cấu lao động, cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân.
Các mô hình, dự án vay vốn Quỹ HTND đã thúc đẩy việc chuyển đổi ngành nghề, cơ cấu lao động, cây trồng, vật nuôi.


Điển hình như dự án chăn nuôi bò tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức với 10 hộ dân vay 500 triệu đồng Quỹ HTND mua 20 con bò giống. Đến nay, dự án đã kết thúc và tổng đàn bò của 10 hộ dân đã tăng lên 50 con, lợi nhuận ước tính thu từ bò và phân bón từ 60 - 70 triệu đồng/hộ/năm; giải quyết việc làm cho 14 lao động nhàn rỗi trên địa bàn.
 
 
Cũng từ Quỹ HTND, Hội ND Tuy Đức cũng triển khai dự án đầu tư nhân rộng sản xuất rau tại xã Quảng Tâm với hàng chục hộ dân trên địa bàn tham gia và mang lại lợi nhuận từ 40 - 50 triệu đồng/hộ/năm...
 
 
Ông Đặng Hồng Nguyên ở thôn Giang Cách, xã Nâm N’đir, huyện Krông Nô được Quỹ HTND xã hỗ trợ cho vay 30 triệu đồng thực hiện tái canh lại 1,5 ha cà phê và trồng xen 500 trụ tiêu. Đến nay, vườn cà phê tái canh của gia đình ông Nguyên đã cho thu hoạch năm đầu tiên.
 
 
Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp với chi nhánh ngân hàng CSXH đã tạo điều kiện cho 18.767 lượt hộ nông dân vay 712.717 tỷ đồng thông qua 1.539 Tổ TK&VV.
 
 
Ông Y K’Riêng ở bon Phai Kol, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa vay 50 triệu đồng từ ngân hàng CSXH đầu tư hệ thống ống tưới, phân bón vào gần 1ha hồ tiêu. Nhờ đó, vườn tiêu phát triển tốt, cho năng suất cao giúp gia đình ông vươn lên thoát nghèo.
 
 
Ông Lê Đức Chung ở thôn 6, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp được ngân hàng CSXH huyện cho vay 50 triệu đồng mua 4 con heo sinh sản. Nhờ siêng năng, chăm sóc bài bản, đàn heo phát triển thuận lợi. Bình quân mỗi năm, ông xuất bán 3 lứa heo giống thu về hàng chục triệu đồng.
 
 
Thực hiện Nghị định 55 của Chính phủ, các cấp Hội phối hợp với ngân hàng NN&PTNT giải ngân gần 24 tỷ đồng cho 231 hộ hội viên, nông dân vay đầu tư tái canh cà phê, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch.
 
 
Có thể thấy, các nguồn ưu đãi đã được hội viên, nông dân phát huy mở rộng sản xuất, kinh doanh, đem lại hiệu quả tích cực, góp phần xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.

Minh Tâm
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Hiệu quả chăn nuôi hươu tại vùng đồi núi