Sơn La: Thu nhập từ 90 – 150 triệu đồng/năm nhờ vốn Quỹ
17:30 - 30/06/2020
(Quỹ HTND)- Năm 2019, Quỹ HTND các cấp trong tỉnh được ngân sách cấp 5.300 triệu đồng. Trong đó, nguồn ngân sách tỉnh cấp 1.500 triệu đồng; 07/12 huyện, thành phố được cấp 1.400 triệu đồng gồm: Huyện Thuận Châu 300 triệu đồng, các huyện được cấp 200 triệu đồng: Quỳnh Nhai, Sốp Cộp, Yên Châu, Mộc Châu, Vân Hồ, Bắc Yên 100 triệu đồng. Nguồn vận động, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp đạt 2.400 triệu đồng. Đến nay, tổng dư nợ Quỹ HTND các cấp đạt 51.993,264 triệu đồng.
. Đàn trâu, bò được sinh ra từ các dự án vay vốn đã trở thành hàng hóa tin cậy cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh.


Hiện Quỹ HTND tỉnh quản lý 28.362,758 triệu đồng, dư nợ cho vay đạt 100%. Trong đó, nguồn vốn Trung ương Hội ủy thác 15.300 triệu đồng.
 
 
Quỹ HTND các huyện, thành phố quản lý 23.630,506 triệu đồng. Trong đó, nguồn ủng hộ, vận động của huyện, xã 14.759,12 triệu đồng; ngân sách huyện cấp 9.010 triệu đồng; nguồn bổ sung 138,614 triệu đồng.
 
 
Toàn tỉnh có 12/12 huyện, thành phố xây dựng được Quỹ HTND, 152/198 xã có Quỹ HTND. Trong đó, 09 huyện, thành phố đạt mức trên 1 tỷ đồng gồm: Các huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp, Yên Châu, Bắc Yên, Mộc Châu, Vân Hồ, thành phố Sơn La; huyện Mai Sơn và Phù Yên đạt trên 500 triệu đồng.
 
 
Trong năm, Quỹ HTND cho 1.318 hộ hội viên, nông dân vay 49.976,758 triệu đồng triển khai 171 dự án phát triển sản xuất. Trong đó, nguồn ủy thác Trung ương Hội cho 271 hộ vay 15.300 triệu đồng thực hiện 24 dự án; nguồn của tỉnh cho 261 hộ vay 13.062,758 triệu đồng triển khai 24 dự án; nguồn của huyện cho 786 hộ vay 21.641 triệu đồng thực hiện 123 dự án.
 
 
Quỹ HTND tỉnh đã thu nợ 5.700 triệu đồng nguồn Trung ương ủy thác và tỉnh của 166 hộ tại 14 dự án; Quỹ HTND cấp huyện thu nợ 41 dự án của 308 hộ với 6.820 triệu đồng.
 
 
Nhìn chung, các dự án Quỹ HTND đã hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế, mang lại thu nhập ổn định bình quân từ 90 – 150 triệu đồng/năm, giúp trên 1.400 lao động có việc làm, góp phần giảm nghèo bền vững.
 
 
Nhiều mô hình vay vốn Quỹ HTND đã góp phần tạo động lực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ trồng trọt sang chăn nuôi. Đàn trâu, bò được sinh ra từ các dự án vay vốn đã trở thành hàng hóa tin cậy cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh, là địa chỉ quen thuộc cung cấp con giống cho các mô hình, dự án khác.
 
 
Các mô hình dự án chăn nuôi đã và đang được triển khai theo hướng nhốt chuồng gắn với mô hình trồng cỏ; đối với dự án trồng và chăm sóc cây ăn quả trên đất dốc thay thế cây lương thực, cây công nghiệp hiệu quả thấp đã từng bước áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Nhiều mô hình hiệu quả đã tác động sâu sắc đến nông dân, chủ động chuyển hướng từ việc canh tác nông nghiệp thiếu bền vững sang chăn nuôi trâu bò sinh sản và trồng cây ăn quả thích ứng với biến đổi khí hậu.
 
 
Từ nguồn vốn Quỹ HTND, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn, chất lượng cao, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi sang trồng cây ăn quả, cây công nghiệp và chăn nuôi đại gia súc. Điển hình như: Mô hình dự án đầu tư mới trồng và chăm sóc cây xoài, nhãn thay thế cây lương thực, cây công nghiệp hiệu quả thấp tại một số xã trọng điểm của tỉnh tại các huyện: Sông Mã, Mai Sơn, Mộc Châu, Yên Châu; các dự án chăn nuôi trâu, bò nhốt chuồng, gắn với trồng cỏ có hệ thống tưới ẩm tại các xã Xuân Nha (huyện Vân Hồ), Chiềng Pha (huyện Thuận Châu), từng bước chuyển hướng chăn nuôi từ thả rông sang nuôi nhốt.
 
 
Tổng dư nợ ngân hàng CSXH đạt 1.234,419 triệu đồng thông qua 1.101 Tổ TK&VV với 38.917 thành viên. 100% số tổ được ủy nhiệm thu lãi, tỷ lệ thu lãi, thu tiết kiệm hàng tháng đạt 100%. Có 972 Tổ xếp loại tốt, 125 Tổ khá, 31 Tổ trung bình.
 
 
12/12 Hội ND huyện, thành phố đã ký thỏa thuận liên ngành với chi nhánh ngân hàng NN&PTNT cấp huyện; 100 xã có Tổ Vay vốn do Hội quản lý với tổng dư nợ 848 triệu đồng cho 9.020 hộ vay thông qua 312 Tổ Vay vốn, qua đó đã xây dựng được hàng trăm mô hình kinh tế mang lại thu nhập cao, giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn.
 
 
Các cấp Hội đã phối hợp với các ngân hàng tổ chức 26 lớp tập huấn nghiệp vụ Quỹ HTND và vay vốn ngân hàng cho 434 cán bộ Hội, tổ trưởng Tổ TK&VV, hộ vay vốn.
 
 
Hội phối hợp với các ngành chuyên môn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm sản xuất được 268 lớp cho 11.660 hội viên, nông dân, trong đó 95% hội viên, nông dân thuộc các dự án vay vốn Quỹ HTND và nguồn vốn ủy thác qua ngân hàng và các cán bộ Hội ND xã.
 
 
Hội ND tỉnh tổ chức 06 cuộc kiểm tra về hoạt động Quỹ HTND và ủy thác của các ngân hàng tại 06 huyện; phối hợp kiểm tra công tác Hội với công tác hoạt động Quỹ và ủy thác ngân hàng 06 cuộc tại 06 huyện, thành phố. Hội ND cấp huyện đã kiểm tra 111 cuộc tại 201 Hội ND xã, phường, thị trấn, Tổ Vay vốn, hộ vay vốn Quỹ HTND và ủy thác ngân hàng. Qua kiểm tra đã giám sát, nắm bắt được các hoạt động của dự án vay vốn Quỹ HTND, các Tổ TK&VV, hộ vay vốn, đồng thời đôn đốc thu nợ, lãi, phí đảm bảo theo quy định, phát huy hiệu quả nguồn vốn.
 
 
Các cấp Hội đã tổ chức 160 cuộc tuyên truyền, vận động cho hơn 800 hội viên, nông dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển Quỹ HTND; lồng ghép 12 cuộc tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia ủng hộ Quỹ.
 
 
Thời gian tới, Hội tiếp tục nâng cao chất lượng các mô hình dự án vay vốn. Mỗi huyện xây dựng từ 1-2 mô hình điểm về sử dụng vốn vay Quỹ HTND ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nhân rộng.
Đăng Khôi
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở miền núi