Lai Châu: Tổng nguồn vốn Quỹ đạt trên 40 tỷ đồng
17:30 - 30/06/2020
(Quỹ HTND)- Năm 2019, các dự án vay vốn Quỹ HTND đều gắn với quy hoạch phát triển kinh tế của địa phương, hầu hết các hộ vay vốn đều sử dụng nguồn vốn hiệu quả, góp phần tăng thu nhập.
Nhiều mô hình đạt hiệu quả cao, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững cho hội viên, nông dân.


Ban Thường vụ Hội ND cấp huyện và cơ sở tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp tích cực triển khai công tác vận động tăng trưởng nguồn vốn Quỹ. Đến hết năm 2019, có 08 đơn vị cấp huyện được ngân sách cấp 5.570 triệu đồng, Quỹ HTND tỉnh được UBND tỉnh cấp bổ sung 3 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh, huyện được ngân sách cấp đạt 21.970 triệu đồng.
 
 
8/8 huyện, thành Hội đã xây dựng được nguồn vốn Quỹ HTND cùng cấp, trong đó có 5/8 huyện, thành Hội đạt mức 1 tỷ đồng trở lên, 97 Hội ND xã, phường, thị trấn đã tổ chức vận động, chuyển lên Quỹ HTND cấp huyện quản lý 2.134,93 triệu đồng.
 
 
Hiện, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 40.653,79 triệu đồng. Trong đó, Trung ương ủy thác 10.900 triệu đồng, nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh đạt 18.948,86 triệu đồng, Quỹ cấp huyện 8.670 triệu đồng.
 
 
Nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đang thực hiện cho 825 hộ vay 39.198 triệu đồng đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh thông qua 96 dự án.
 
 
Nhiều mô hình đạt hiệu quả cao, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững cho hội viên, nông dân như các mô hình: Chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò, dê sinh sản); nuôi cá lồng trên lòng hồ tại xã Tà Mít, huyện Tân Uyên; nuôi thỏ New Zealand chiết xuất vac-xin tại xã Phúc Than, huyện Than Uyên; nuôi gà đồi ở xã Can Hồ, huyện Mường Tè; nuôi ngựa bạch tại thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ; trồng và chăm sóc chè tại các địa phương…
 
 
Năm 2019, từ nguồn vốn Trung ương ủy thác, Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh đã hướng dẫn các huyện, thành Hội thu hồi 10.623 triệu đồng với 267 hộ vay tại 23 dự án. Quỹ HTND tỉnh thu hồi chuyển trả Quỹ HTND Trung ương 7 dự án đến hạn, đồng thời xây dựng 10 dự án mới cho 110 hộ vay 5 tỷ đồng.
 
 
Quỹ HTND tỉnh giải ngân 8.600 triệu đồng cho 175 hộ vay tại 19 dự án, nâng tổng số lên 40 dự án đang triển khai cho 399 hộ vay 18.773 triệu đồng phát triển sản xuất. Quỹ HTND các huyện, thành phố đang triển khai 33 dự án cho 159 hộ vay 9.802 triệu đồng. Nhìn chung, các dự án được triển khai hoạt động tốt, phát huy hiệu quả nguồn vốn, thực hiện đúng các mục tiêu, yêu cầu của dự án.
 
 
Sáu tháng đầu năm 2019, Hội ND huyện Nậm Nhùn triển khai 2 dự án chăn nuôi bò, trâu sinh sản với tổng nguồn vốn 840 triệu đồng gồm 21 hộ ở xã Nậm Hàng và thị trấn Nậm Nhùn tham gia; duy trì hiệu quả 6 dự án chăn nuôi bò, dê sinh sản và nuôi cá lồng tại các xã Nậm Chà, Nậm Hàng và Mường Mô. Tham gia các dự án, hộ nông dân đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về chăm sóc, chuồng nuôi và nguồn thức ăn dinh dưỡng cho vật nuôi. Đến nay, các dự án bước đầu mang lại lợi ích cho các hộ tham gia và có tác động lớn đến tư duy chăn nuôi của đông đảo nông dân trong huyện.
 
 
Dự án “Nuôi cá lăng trên lòng hồ thủy điện” tại xã Mường Mô có 15 hộ tham gia vay 1 tỷ đồng kết hợp với sự hỗ trợ của huyện 10 triệu đồng/hộ làm lồng nuôi; tại xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ có 10 hộ tham gia vay 500 triệu đồng kết hợp nguồn hỗ trợ của huyện 10 triệu đồng/hộ làm lồng nuôi cá, 2 triệu đồng/hộ mua giống, được tập huấn kỹ thuật... Hiện nay cá phát triển tốt, đạt trọng lượng trung bình 2kg/con, hứa hẹn nguồn thu khá cho các hộ.
 
 
Ông Khoàng Văn Khỉu – chi Hội ND bản Phiêng Luông 1 (xã Nậm Hàng) được vay vốn Quỹ HTND mua 1 con bò giống, xây dựng chuồng nuôi và trồng cỏ theo hình thức nuôi nhốt tập trung. Sau gần 1 năm chăm sóc, bò cái đã sinh sản. Hiện, cả bò mẹ và bò con phát triển khỏe mạnh, mang lại nguồn thu nhập ổn định trong tương lai.
 
 
Được vay vốn Quỹ HTND ông Hoàng Văn Phúc ở bản Phiêng Phát 2, xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên đầu tư xây dựng trang trại tổng hợp với 9ha chè, trồng và chăm sóc 200ha rừng phòng hộ, nuôi 25 con trâu và dê sinh sản. Trừ mọi chi phí, ông lãi trên 100 triệu đồng/năm.
 
 
Bên cạnh đó, các cấp Hội đang quản lý 454 Tổ TK&VV với 14.998 thành viên, tổng dư nợ đạt 628.010,3 triệu đồng, thông qua 14 chương trình tín dụng. Trong đó, có 366 Tổ xếp loại tốt (đạt tỉ lệ 80,62%), 67 Tổ khá (chiếm 14,76%).
 
 
Hội phối hợp với ngân hàng NN&PTNT thực hiện Nghị định 55 của Chính phủ, 41/108 xã, phường, thị trấn đã ký thỏa thuận liên ngành với chi nhánh ngân hàng NN&PTNT trên địa bàn để tham gia thực hiện một số khâu của nghiệp vụ tín dụng do ngân hàng NN&PTNT ủy nhiệm. Hiện, tổng dư nợ cho vay qua 147 Tổ vay vốn do Hội quản lý đạt 200.288 triệu đồng với 2.168 thành viên.
 
 
Trong năm 2019, Quỹ HTND tỉnh tổ chức 07 lớp tập huấn nâng cao trình độ về nghiệp vụ vay vốn Quỹ cho cán bộ Hội các cấp, đặc biệt là quy trình xây dựng dự án vay vốn của cán bộ Hội cơ sở, công tác kế toán trong quản lý Quỹ. Trong đó, Quỹ HTND tỉnh tổ chức lớp tập huấn quản lý Quỹ cho 116 đại biểu là lãnh đạo và kế toán Quỹ HTND các huyện, thành phố, cán bộ Hội cơ sở; 06 lớp tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng vốn vay cho 240 hội viên, nông dân.
 
 
Quỹ HTND huyện, thành phố đã tổ chức và phối hợp tổ chức 08 lớp tập huấn nghiệp vụ Quỹ cho 120 cán bộ Hội cơ sở; 21 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, nuôi thủy sản cho 1.043 hộ vay vốn.
 
 
Trong năm, Quỹ HTND tỉnh đã tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ tại các xã đang thực hiện dự án của 4/8 huyện, thành phố; 10 cơ sở Hội có triển khai dự án vay vốn Quỹ và 90 hộ vay vốn. Kết quả, 100% nguồn vốn cho vay được triển khai tới người vay theo đúng quyết định phê duyệt của Ban Thường vụ Hội ND các cấp.
 
 
Sau khi các dự án Quỹ HTND giải ngân được 1 tháng, Hội ND các huyện, thành phố đã phối hợp với Hội ND cơ sở tiến hành kiểm tra việc sử dụng vốn vay của các thành viên dự án và tiến hành kiểm tra định kỳ theo quy định.
 
 
Hội ND tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát công tác thực hiện ủy thác của ngân hàng CSXH tại 08/08 huyện, thành phố; 18 cơ sở Hội, 32 Tổ TK&VV; 108 hộ vay vốn với số tiền 3.725 triệu đồng.
 
 
Hội ND tỉnh phối hợp với chi nhánh ngân hàng NN&PTNT kiểm tra thực hiện Nghị định 55 tại 02 huyện: Tam Đường, Than Uyên và 04 Tổ Vay vốn.
 
 
Thời gian tới, Hội tăng cường chỉ đạo, kiểm tra hoạt động Quỹ HTND các cấp; lựa chọn các mô hình, dự án phù hợp, phát huy lợi thế địa phương; lồng ghép các hoạt động dạy nghề, chuyển giao tiến bộ KHKT để phát huy hiệu quả nguồn vốn; xây dựng thành công các mô hình liên kết sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.

Dương Minh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở miền núi