Điện Biên: Thực hiện 48 dự án vay vốn Quỹ
17:30 - 30/06/2020
(Quỹ HTND)- Năm 2019, Quỹ HTND các cấp cho 80 hộ vay 2.945 triệu đồng thực hiện 18 dự án; dư nợ cuối kỳ 48 dự án với 414 hộ vay 16.555 triệu đồng. Trong đó, có 39 dự án chăn nuôi gia súc (chiếm 81,25%); 03 dự án chăn nuôi gia cầm (chiếm 6,25%); 02 dự án kết hợp nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi (4,16%) và các dự án: Chăn nuôi thủy sản, trồng chanh leo, trồng bưởi da xanh, nuôi hươu sinh sản và lấy nhung.
Các dự án Quỹ đã giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất, chăn nuôi, giải quyết việc làm tại chỗ.


Thông qua dự án đã giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất, chăn nuôi, giải quyết việc làm tại chỗ cho 414 hội viên, nông dân.
 
 
Đến nay, 10/10 huyện, thị, thành phố đã kiện toàn Ban Điều hành Quỹ; 6/10 Hội ND huyện thành lập Ban Vận động Quỹ HTND.
 
 
Năm 2019, Quỹ HTND các cấp được ngân sách cấp bổ sung 1.450 triệu đồng. Quỹ HTND 8 huyện được cấp nguồn vốn từ ngân sách gồm: Tuần Giáo, Nậm Pồ, Mường Ắng, Điện Biên Đông, Điện Biên, Tủa Chùa, Mường Chà và thành phố Điện Biên Phủ. Trong đó, huyện Tủa Chùa đạt trên 500 triệu đồng. 86 xã nộp 616,96 triệu đồng về Quỹ HTND cấp huyện quản lý. Hội ND tỉnh tích cực tham mưu cho Ban Vận động Quỹ HTND tỉnh thực hiện vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp 247,42 triệu đồng xây dựng Quỹ.
 
 
Nguồn ủng hộ từ vận động hội viên, nông dân, các hộ tham gia dự án vay vốn Quỹ HTND đạt 952 triệu đồng, tăng 356,17 triệu đồng so với năm 2018. Trong đó: Hội ND huyện Điện Biên Đông vận động xây dựng Quỹ được 165 triệu đồng; huyện Tuần Giáo 200 triệu đồng; thị xã Mường Lay 123 triệu đồng.
 
 
Quỹ HTND các cấp đã thu hồi 03 dự án đến hạn của 40 hộ vay 1.200 triệu đồng, không có nợ quá hạn; nâng tổng số lên 05 dự án đã thu nợ 2.000 triệu đồng của 52 hộ vay, tỷ lệ thu đạt 100% cả gốc và phí.
 
 
Ông Lò Văn Ngoai, bản Noong Giáng, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo được tiếp cận vốn Quỹ HTND huyện đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi bò sinh sản, lợn thịt và gà, tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật. Đến nay, ông có mô hình VACR cho thu nhập trên 150 triệu đồng/năm.
 
 
Ông Dương Đình Tám, ở tổ 2, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ được vay vốn Quỹ HTND đầu tư phát triển mô hình bưởi da xanh trên diện tích 3 ha. Nhờ sự hỗ trợ hiệu quả của của Hội ND thành phố, đến nay vườn bưởi da xanh trên 700 gốc của ông đang phát triển tốt, chuẩn bị cho thu hoạch.
 
 
Thực hiện chương trình phối hợp với ngân hàng CSXH, tổng dư nợ 17 chương trình ủy thác đạt 818.329,66 triệu đồng thông qua 625 Tổ TK&VV với 21.417 thành viên. 100% tổ được ủy nhiệm thu lãi, thu tiết kiệm. Trong đó, có 424 Tổ xếp loại tốt, 124 Tổ khá, 67 Tổ trung bình.
 
 
Ông Bạc Cầm Phiu ở bản Nà Dên, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng được vay 10 triệu đồng từ ngân hàng CSXH đầu tư trồng 9ha cà phê và mở rộng chăn nuôi gia súc. Hiện, ông có đàn trâu bò 6 con, 1 ao cá và trồng các loại cây ăn quả xen kẽ hơn 3.000 cây dổi. Gia đình ông là một trong những hộ khá, vươn lên thoát nghèo với tổng thu nhập hằng năm trên 300 triệu đồng.
 
 
Thực hiện chương trình phối hợp với ngân hàng NN&PTNT thực hiện Nghị định 55 của Chính phủ, tổng dư nợ cho vay qua Tổ Vay vốn đạt 8.062 triệu đồng với 168 hộ. Hội ND huyện Điện Biên Đông đã ký kết chương trình phối hợp với Phòng giao dịch ngân hàng NN&PTNT cùng cấp triển khai thí điểm tại 02 xã có dư nợ: Mường Luân, Luân Giói.
 
 
Các cấp Hội đã phối hợp với ngành chức năng tổ chức 18 lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt cho trên 400 hội viên, nông dân vùng thực hiện dự án; phối hợp với ngân hàng CSXH tổ chức 13 lớp tập huấn nghiệp vụ ủy thác tín dụng chính sách cho 885 cán bộ Hội cấp cơ sở, tổ trưởng và các thành viên Tổ TK&VV.
 
 
Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh kiểm tra 11 cuộc tại 10 huyện, thị, thành phố, 15 xã, phường, thị trấn có dự án về hoạt động ủy thác với ngân hàng CSXH, 15 Tổ TK&VV với 60 hộ vay. Qua kiểm tra, các hộ đều sử dụng vốn đúng mục đích, nộp phí và tham gia sinh hoạt chi, tổ Hội đầy đủ.
 
 
Thời gian tới, Hội tập trung tuyên truyền để cán bộ, hội viên, nông dân hiểu mục đích, ý nghĩa của Quỹ HTND; tiếp tục chỉ đạo Hội ND các huyện, thị, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện Kết luận 61, Quyết định 673, tạo điều kiện cho hội viên, nông dân vay vốn phát triển sản xuất.

Đặng Vũ
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở miền núi