Quỹ HTND Sơn La: Đạt hơn 55 tỷ đồng
09:47 - 24/06/2020
(Quỹ HTND)- Đến 31/5/2020, có 12/12 huyện, thành phố xây dựng được Quỹ HTND. Trong đó: có 09 huyện, thành phố đạt mức 1 tỷ đồng trở lên; 01 huyện, thành phố đạt mức 500 triệu - 1 tỷ đồng; 02 huyện, thành phố dưới mức 500 triệu đồng. 

Mô hình trồng và chăm sóc chanh leo tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ cho thu hoạch hơn 1 tỷ đồng/năm

Đến 31/5/2020, tổng nguồn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 55.514,40 triệu đồng, trong đó: cấp tỉnh đạt 28.862,76 triệu đồng; cấp huyện, thành phố quản lý đạt 26.651,65 triệu đồng.
 

Với nguồn vốn trên, Hội ND các cấp đã cho 223 hộ vay 7.890 triệu đồng triển khai 31 dự án. Trong đó: nguồn Trung ương ủy thác triển khai 04 dự án cho 49 hộ vay 3.200 triệu đồng; nguồn vốn cấp tỉnh triển khai 02 dự án cho 20 hộ vay 1.000 triệu đồng; nguồn vốn cấp huyện triển khai 25 dự án cho 154 hộ vay 3.690 triệu đồng.
         

Lũy kế dư nợ đến 31/5/2020, các cấp Hội quản lý 184 dự án cho 1.388 hộ vay 49.323,2 triệu đồng, trong đó: nguồn Trung ương: 22 dự án, 249 hộ vay 14.300 triệu đồng; nguồn tỉnh: 24 dự án, 261 hộ vay 13.050 triệu đồng; nguồn huyện: 138 dự án, 878 hộ vay 21.973,20 triệu đồng.
 

Nguồn vốn Quỹ HTND đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân, khai thác tiềm năng thế mạnh của từng vùng để tạo ra các loại nông sản hàng hoá, dịch vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
 
 
Một số mô hình đã cho hiệu quả kinh tế cao và đang được nhân rộng sang nhiều hộ dân khác, như: Mô hình trồng và chăm sóc cây chanh leo tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ cho thu hoạch hơn 1 tỷ đồng/năm; mô hình trồng cây ăn quả có múi tại xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn; mô hình trồng rau an toàn ở xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu …
 

Ngoài ra, Hội đã tín chấp với Ngân hàng CSXH hỗ trợ hội viên vay vốn. Đến nay, dư nợ toàn tỉnh đạt 1.240.752,01 triệu đồng, chiếm 39% các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác, thông qua 1.089 Tổ TK&VV với 37.817 thành viên. Trong đó có 1.089 Tổ được ủy nhiệm thu lãi. 


Chất lượng Tổ TK&VV từng bước được củng cố và nâng cao. Tổ xếp loại tốt đạt 1.000 Tổ, chiếm 91,83%; 66 tổ đạt loại khá, chiếm 6,06%; trung bình 19 tổ, chiếm 1,74%. Số dư tiền gửi tiết kiệm các Tổ đạt 43.638 triệu đồng.


Hiện có 9.216 hội viên, nông dân vay vốn theo thỏa thuận liên ngành về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn giữa Hội NDVN và ngân hàng NN&PTNT với tổng dư nợ đạt 891.798 triệu đồng tại 309 Tổ Vay vốn.
 

Sáu tháng đầu năm, các cấp Hội phối hợp tổ chức 11 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm sản xuất giúp hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả cho 210 lượt hội viên, nông dân.
 

Bên cạnh đó, Hội ND các cấp đã tiến hành kiểm tra 88 cuộc tại 85 cơ sở Hội ND xã, phường, thị trấn, tổ TK&VV, hộ vay vốn Quỹ HTND và vay vốn các Ngân hàng.


Có thể khẳng định, các hoạt động Quỹ HTND đã giúp hội viên, nông dân có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.
 

Anh Đức
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Thúc đẩy sản xuất chè theo hướng an toàn