Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng các nguồn vốn qua kiểm tra, giám sát
11:12 - 11/06/2020
(Quỹ HTND)- Hiện nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt trên 61 tỉ đồng cho trên 1.500  hội viên, nông dân vay vốn. Đồng thời nguồn vốn chính sách từ Ngân hàng CSXH và Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn cũng giúp trên 190 ngàn hội viên, nông dân vay để phát triển sản xuất.
Ngoài vay vốn, hội viên, nông dân còn đi tham quan học tập mô hình sản xuất kinh doanh giỏi

Các dự án Quỹ HTND ưu tiên chọn thực hiện tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh, huyện, thôn điểm nông thôn mới của xã. Các cấp Hội lựa chọn nội dung đầu tư sát với định hướng, cơ cấu phát triển kinh tế trọng tâm của địa phương.


Tính đến cuối năm 2019, dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 3.168 tỉ đồng, tăng 177 triệu đồng so với cùng kỳ, cho trên 89.600 thành viên tại 2.510 tổ Tiết kiệm và vay vốn vay bình quân mỗi hộ 35 triệu đồng.


Kết quả huy động tiết kiệm tự nguyện hàng tháng được 204.332 triệu đồng với 94.035 thành viên tham gia gửi tiết kiệm.


Đến cuối năm 2019, dư nợ Ngân hàng NNPTNT đạt trên 7.162.868 triệu đồng, cho trên 3 ngàn Tổ vay vốn với 100.156 thành viên. 26/27 Hội ND cấp huyện ký thỏa thuận Liên ngành với Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT cấp huyện.


Ngay từ đầu năm, Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát hoạt động Quỹ HTND đối với các cấp Hội. Đồng thời, hướng dẫn việc thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát việc xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ HTND cho Ban Thường vụ Hội ND cấp huyện để tổ chức thực hiện có hiệu quả.


Đến nay, Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh đã tiến hành kiểm tra hoạt động Quỹ HTND được 23 huyện và 65 xã. Cấp huyện và xã tổ chức được gần 2.800 cuộc, qua kiểm tra đã nhắc nhở những đơn vị còn yếu kém, sai sót.


Công tác kiểm tra hoạt động ủy thác với Ngân hàng CSXH cũng được lên kế hoạch, lịch kiểm tra cụ thể. Theo đó, mỗi tháng các cấp Hội tiến hành kiểm tra 2 huyện, mỗi huyện 4 xã, mỗi xã 3 tổ vay vốn; mỗi tổ kiểm tra khoảng 15 thành viên vay vốn.


Đạt được kết quả trên, thời gian qua các cấp Hội Nông dân đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH cùng cấp, thường xuyên trao đổi thông tin kịp thời để nắm bắt thực trạng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn, phát huy những điểm mạnh đốn đốc nhắc nhở những yếu kém, hạn chế. Theo đó, có 2.319 tổ tốt, 144 tổ khá, 46 tổ trung bình, 01 tổ yếu kém.


Công tác giao ban định kỳ giữa Ngân hàng CSXH với các cấp Hội được tổ chức đầy đủ, đúng thời gian theo kế hoạch đề ra. Chất lượng, nội dung giao ban ngày càng được nâng lên.


Đối với thỏa thuận liên ngành giữa Hội và Ngân hàng NNPTNT, năm 2019, Hội ND tỉnh đã phối hợp kiểm tra tại 15 huyện; Thường Xuân, Hậu Lộc, Lang Chánh, Ngọc Lặc… Mỗi đơn vị cấp huyện kiểm tra 4 xã, mỗi xã kiểm tra 6-8 tổ vay vốn; mỗi tổ kiểm tra 15-20 thành viên vay vốn.


Đối với Chương trình phối hợp giữa Hội và Ngân hàng Agribank, các cấp Hội đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp số 01 giữa Ngân hàng Nhà nước, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và Thỏa thuận Liên ngành số 01 từ tỉnh tới cơ sở; phân công trách nhiệm cho từng thành viên; cụ thể hóa cơ chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, tổ chức Họp giao ban theo định kỳ; giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh từ cơ sở; lựa chọn những cán bộ Hội có năng lực, trách nhiệm làm Tổ trưởng Tổ vay vốn…


Bên cạnh việc phối hợp kiểm tra cùng với Ban Chỉ đạo tỉnh, tỉnh Hội đã tiến hành kiểm tra lồng ghép nhiều hoạt động khác tại cơ sở.


Năm 2019, các cấp Hội cũng tổ chức tập huấn nghiệp vụ Quỹ HTND cho đội ngũ cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt Hội ND cấp huyện đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở về “Hướng dẫn quản lý tài chính Quỹ HTND tại Hội ND cấp xã”.


Đến hết năm 2019, toàn tỉnh tổ chức tập huấn được 26 lớp cho gần 1.800 lượt người tham gia. Ngoài ra, Hội ND các cấp đã chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức được hàng trăm lớp tập huấn cho các hộ vay vốn Quỹ HTND; tổ chức các buổi trao đổi kinh nghiệm, cách thức làm ăn, tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho hàng ngàn lượt nông dân tham gia nhằm giúp hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả.


Năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu 100% Hội ND cấp huyện được kiểm tra hoạt động Quỹ HTND; kiểm tra 100% các đơn vị có dự án vay vốn Quỹ HTND; thêm 1-2 huyện được hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách chuyển sang Quỹ; 50% số hộ tham gia vay vốn Quỹ phát huy hiệu quả, trở thành hộ giàu…

Minh Tuấn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở miền núi