Quảng Nam: Giải ngân 1 tỷ đồng thực hiện dự án Chăn nuôi bò sinh sản
15:16 - 10/06/2020
(Quỹ HTND)- Vừa qua, Ban Điều hành Quỹ HTND thị xã Điện Bàn giải ngân 1 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ HTND cho 20 hội viên, nông dân phường Điện An và xã Điện Thọ, mỗi đơn vị 500 triệu đồng để thực hiện dự án "Chăn nuôi bò lai sinh sản", thời gian thực hiện dự án trong vòng 36 tháng, kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2020.
Hội viên nông dân phường Điện An làm thủ tục nhận vốn Quỹ hỗ trợ nông dân

Với nguồn vốn được phân bổ đợt này, tính đến nay, Hội ND thị xã Điện Bàn đã nhận ủy thác nguồn vốn vay từ Quỹ HTND tỉnh và Quỹ HTND Trung ương tổng số tiền 9,2 tỷ đồng cho 183 hộ vay để thực hiện 14 dự án "Chăn nuôi bò sinh sản", 02 dự án "Phát triển trồng hoa cây cảnh" và 01 dự án "Sản xuất nguyên liệu chế biến dầu phụng Đất Quảng".

Phan Phúc
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở miền núi