Quỹ HTND Hà Giang: Hỗ trợ 195 hộ hội viên, nông dân vay phát triển sản xuất, kinh doanh
16:50 - 08/06/2020
(Quỹ HTND)- Đến ngày 10/6/2020, tổng nguồn vốn Quỹ HTND cấp tỉnh và huyện đạt 19.643 triệu đồng, trong đó: Quỹ cấp tỉnh đạt 17.570 triệu đồng, tăng 1 tỉ đồng so với cuối năm 2019; Quỹ cấp huyện đạt 2.073 triệu đồng, tăng 800 triệu đồng.
Dự án "Chăn nuôi lợn đen" xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang đem lại hiệu quả kinh tế cho hội viên, nông dân

Sáu tháng đầu năm 2020, Quỹ HTND đã thành lập thêm được 02 đơn vị Quỹ cấp huyện nâng tổng số huyện có Quỹ lên 5/11 huyện, thành phố. Có 03 huyện thành lập được Ban kiểm soát Quỹ HTND gồm Bắc Quang, Đồng Văn và Xín Mần. Nguồn vốn ngân sách tỉnh được cấp bổ sung 01 tỷ đồng; các huyện, thành phố được cấp 800 triệu đồng.
 

Sáu tháng đầu năm, Quỹ HTND các cấp đã giải ngân 4.375 triệu đồng cho 195 hộ vay, nâng tổng dư nợ cho vay toàn tỉnh lên 24.846 triệu đồng. Trong đó: Xây dựng mô hình cho 84 hộ vay 3.820 triệu đồng (vốn TW ủy thác 1.920 triệu đồng, vốn của tỉnh 1.100 triệu đồng, vốn của huyện 800 triệu đồng), vốn cho vay đầu tư vào lĩnh vực trồng trọt 1.400 triệu đồng (chiếm 36,6%); chăn nuôi 2.420 triệu đồng (chiếm 63,4%).


Hầu hết các dự án vay vốn đã được các hộ sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả một số mô hình tiêu biểu như: Thâm canh cam tại các xã Vĩnh Phúc, Đồng Yên, Tiên Kiều, Vĩnh Hảo - huyện Bắc Quang; xã Yên Hà, Hương Sơn - huyện Quang Bình; chăn nuôi trâu xã Vĩ Thượng - huyện Quang Bình; chăn nuôi lợn đen xã Ngọc Đường - thành phố Hà Giang và Chăn nuôi bò sinh sản, huyện Quản Bạ... Qua đó góp phần nâng cao thu nhập cải thiện đời sống cho hội viên, nông dân, đồng thời thu hút tạo công ăn việc làm cho các lao động nông nhàn, góp phần ổn định an ninh trật tự tại địa phương.
 
 
Bên cạnh đó, các cấp Hội nhận ủy thác với ngân hàng CSXH cho 22.160 hộ vay 809.857 triệu đồng tại 690 Tổ TK&VV, tăng 30.707 triệu đồng so với năm 2019. Trong đó, 576 Tổ xếp loại tốt (chiếm 83,5%), 30 Tổ xếp loại khá (chiếm 4,35%).
 

Thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ và phát triển nông nghiệp, nông thôn, đến hết 31/5/2020 có 03 huyện: Bắc Quang, Vị Xuyên và thành phố Hà Giang đã phối hợp với Agribank thành lập được 20 Tổ liên kết vay vốn, tổng dư nợ cho vay đạt 62.173 triệu đồng, tăng so với năm 2019 là 4.599 triệu đồng.
 

Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh đã phối hợp với Hội ND huyện Bắc Quang tổ chức 01 lớp hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thật thâm canh cam theo hướng VietGAP cho các hộ vay vốn dự án trước giải ngân.
 
 
Sáu tháng đầu năm 2020, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh tổ chức kiểm tra 04/11 huyện gồm: Bắc Mê, Quang Bình, Hoàng Su Phì và thành phố Hà Giang. Qua kiểm tra cơ bản các nguồn vốn cho vay đều được nông dân đầu tư sử dụng đúng mục đích, đem lại hiệu quả thiết thực. Các cấp Hội đã chủ động phối hợp với Ngân hàng thực hiện tốt các nội dung hai bên ký kết.


Thông qua hoạt động Quỹ HTND đã hỗ trợ hàng nghìn lượt hộ nông dân đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, liên doanh, liên kết phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình giá trị kinh tế cao, là tiền đề để phát triển các chi, tổ Hội nghề nghiệp.
 
Doãn Hùng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở miền núi