Tuyên Quang: Tăng trưởng 3.175 triệu đồng vốn Quỹ
11:18 - 29/05/2020
(Quỹ HTND)- Năm 2019, Quỹ HTND toàn tỉnh tăng trưởng 3.175 triệu đồng. Trong đó, Quỹ HTND tỉnh được ngân sách cấp bổ sung 765 triệu đồng; Quỹ HTND cấp huyện 650 triệu đồng; Trung ương ủy thác 900 triệu đồng; 101 xã, phường, thị trấn tổ chức vận động tăng trưởng nguồn vốn chuyển về Quỹ HTND huyện quản lý đạt 343,09 triệu đồng; cấp huyện vận động cán bộ, công chức, viên chức được 516,91 triệu đồng.
Nguồn vốn Quỹ được sử dụng cho vay đảm bảo đúng đối tượng, các hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả.


Để có được kết quả đó, từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo Quỹ HTND các cấp bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung vào các dự án mới mang lại hiệu quả kinh tế, cung cấp nhiều sản phẩm hàng hóa cho thị trường gắn với việc xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp, Tổ hợp tác góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
 
Ban Thường vụ Hội ND cấp tỉnh, huyện tích cực tham mưu cho cấp ủy, UBND cùng cấp bổ sung ngân sách cho Quỹ HTND; đồng thời tích cực tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa hoạt động của Quỹ HTND đến các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, hội viên, nông dân, tạo sự quan tâm, đồng thuận đóng góp ủng hộ tăng trưởng nguồn vốn Quỹ.
 
 
Hội còn tuyên truyền trên 40 tin, bài về các văn bản liên quan đến cơ chế, chính sách ưu đãi đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; nghiệp vụ Quỹ HTND, các gương điển hình về vay vốn Quỹ phát triển kinh tế hiệu quả trên trang thông tin điện tử của Hội ND tỉnh, Bản tin nông dân, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, báo Tuyên Quang.
 
 
Tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh hiện đạt 24.022 triệu đồng. Trong đó, Trung ương ủy thác: 13.400 triệu đồng; nguồn Quỹ HTND tỉnh 6.365 triệu đồng; nguồn Quỹ HTND cấp huyện 4.257 triệu đồng.
 
 
Hiện dư nợ Quỹ HTND các cấp đạt 23.125 triệu đồng cho 723 hộ vay thực hiện 97 dự án gồm: 31 dự án chăn nuôi (chiếm 63%), 15 dự án trồng trọt (31%), 03 dự án thuỷ sản (6%). Trong đó, Quỹ HTND tỉnh đạt 19.670 triệu đồng cho 584 hộ hội viên vay thực hiện 49 dự án phát triển sản xuất (Quỹ HTND Trung ương ủy thác 13.400 triệu đồng, nguồn tỉnh 6.270 triệu đồng), nâng tổng số lên 152 dự án với 2.050 hộ hội viên, nông dân vay. Quỹ HTND cấp huyện dư nợ 4,46 tỷ đồng cho 139 hộ hội viên vay thực hiện 48 dự án phát triển sản xuất. Nhìn chung, nguồn vốn được sử dụng cho vay đảm bảo đúng đối tượng, các hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả.
 
 
Năm 2019, Quỹ HTND tỉnh giải ngân 6.120 triệu đồng cho 154 hộ vay tại 15 dự án. Trong đó, có 06 dự án trồng trọt (chiếm 40%), 08 dự án chăn nuôi (53%), 01 dự án thuỷ sản (7%). Đồng thời, thu nợ 2.950 triệu đồng tại 08/10 dự án với 107 hộ vay. Tỷ lệ thu nợ phí và gốc trong kỳ đạt 100%.
 
 
Thông qua việc triển khai thực hiện dự án vay vốn Quỹ HTND, các hộ vay được hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng chuốc liên kết an toàn sinh học cho hội viên, nông dân trong vùng dự án, tạo sức lan tỏa, tác động và nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân trong chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng liên kết mang lại hiệu quả kinh tế cao.
 
 
Tiêu biểu như dự án: Nuôi cá lồng trên sông Lô tại phường Nông Tiến, sản xuất rau an toàn ở phường Ỷ La (thành phố Tuyên Quang), trồng và chăm sóc cam theo tiêu chuẩn VietGap ở thị trấn Tân Yên, trồng và chăm sóc cam ở xã Yên Lâm (huyện Hàm Yên); trồng và chăm sóc bưởi ở xã Phúc Ninh và xã Kim Phú; nuôi trâu thương phẩm và nuôi trâu sinh sản ở xã Kim Quan (huyện Yên Sơn); nuôi trâu vỗ béo ở xã Lăng Can (huyện Lâm Bình)...
 
 
Ông Phạm Ngọc Hải, thôn Văn Lập, xã Thắng Quân được vay 40 triệu đồng từ Quỹ HTND để đầu tư thâm canh cây bưởi. Nhờ chăm chỉ chăm sóc, vườn bưởi của gia đình ông đã phát triển lên quy mô 500 cây bưởi các loại. Năm qua, gia đình ông có thu nhập 300 triệu đồng từ bán bưởi quả, trừ mọi chi phí lãi khoảng gần 200 triệu đồng.
 
 
Từ nguồn Quỹ HTND, Hội ND phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang đã triển khai dự án trồng và chăm sóc đào cảnh đã hết chu kỳ (từ năm 2015 đến 2018) giúp 20 hộ vay 500 triệu đồng. Có vốn, các hộ mở rộng diện tích, mua thêm cây giống, đầu tư phân bón. Dự án kết thúc, 20 hộ đều trả vốn, phí đúng hạn và duy trì nghề trồng đào cảnh với mức thu nhập từ 60 - 100 triệu đồng/hộ/năm.
 
 
Từ thành công đó, Hội tiếp tục triển khai dự án “Nuôi cá lồng đặc sản trên sông Lô” với 10 hộ tham gia, tổng số vốn 500 triệu đồng thời gian thực hiện 24 tháng.
 
 
Anh Lê Văn Sáng, tổ 7, phường Nông Tiến được vay 50 triệu đồng từ Quỹ HTND đóng mới lồng nuôi, mua con giống cá chiên đặc sản và thức ăn chăn nuôi. Dự kiến, mỗi hộ tham gia dự án có từ 1- 3 lồng nuôi cá, mỗi lồng thả từ 100 - 300 con tùy diện tích,  sau 2 năm nuôi cá chiên đạt trọng lượng khoảng 2 kg, giá bán từ 500 - 650 nghìn đồng/kg giúp các hộ có thu nhập khá.
 
 
Đồng thời, nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ Hội, Hội ND tỉnh đã kết hợp lồng ghép các nội dung bồi dưỡng tập huấn về hoạt động Quỹ HTND với các chương trình tập huấn. Trong năm, Hội phối hợp với trường cán bộ Hội tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, trong đó có nội dung về nghiệp vụ Quỹ HTND và hoạt động ủy thác với ngân hàng cho 75 học viên là cán bộ Hội các cấp; phối hợp với ngân hàng NN&PTNT tổ chức 07 lớp tập huấn tại 7 huyện, thành phố cho trên 1.500 cán bộ Hội cơ sở và các Tổ trưởng Tổ liên kết vay vốn, Tổ TK&VV.
 
 
Ban Thường vụ, Ban điều hành Quỹ HTND tiến hành 15 cuộc kiểm tra hoạt động Quỹ và các Chương trình phối hợp với các ngân hàng tại 7 huyện, thành phố và cơ sở Hội. Hội ND tỉnh tham gia đoàn kiểm tra, giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tại 28 xã của 7/7 huyện, thành phố, trong đó có kiểm tra hoạt động Quỹ HTND và hoạt động ủy thác với ngân hàng. Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh tiến hành kiểm tra 100% dự án Quỹ sau giải ngân, Hội ND các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra hoạt động của các dự án vay vốn Quỹ.
 
 
Hội ND các huyện, thành phố phối hợp với cán bộ khuyến nông các xã tổ chức 2.094 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT, chăn nuôi gia súc, gia cầm, kinh nghiệm sản xuất cho 198.412 hội viên, nông dân giúp các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.
 
 
Bên cạnh đó, các cấp Hội nhận ủy thác với ngân hàng CSXH cho 18.444 hộ vay 646.195 triệu đồng tại 602 Tổ TK&VV. Trong đó, có 445 Tổ xếp loại tốt, 121 Tổ xếp loại khá.
 
 
Anh La Văn Chính ở thôn Bản Ban, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên được Hội ND xã tạo điều kiện cho vay 30 triệu đồng từ ngân hàng CSXH đầu tư trồng hơn 2ha cam sành, cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.
 
 
Được Hội ND tín chấp cho vay 50 triệu đồng vốn ngân hàng CSXH, anh Nguyễn Anh Tuấn ở thôn Hợp Hòa, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương mua 1 cặp trâu mẹ con và 1 con bò về nuôi. Đến nay, trâu mẹ đã đẻ thêm 1 nghé cái được anh giữ lại nuôi để nhân đàn.
 
 
Thực hiện Nghị định 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Hội ND tỉnh đã ký Chương trình phối hợp 01 giữa ngân hàng Nhà nước, Hội ND tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ; 7/7 Hội ND huyện, thành phố đã ký thỏa thuận liên ngành với chi nhánh ngân hàng NN&PTNT cấp huyện; 140/140 Hội ND cấp xã ký thỏa thuận liên ngành với chi nhánh ngân hàng NN&PTNT loại III trên địa bàn để thực hiện một số khâu của nghiệp vụ tín dụng do ngân hàng NN&PTNT ủy nhiệm. Đến nay, các cấp Hội đã thành lập và cho vay qua 811 Tổ liên kết vay vốn với 19.498 thành viên, dư nợ đạt 1.336.677 triệu đồng.
 
 
Thời gian tới, các nguồn vốn vay của Quỹ tập trung xây dựng nhân rộng các mô hình liên kết, Tổ hợp tác, Hợp tác xã theo chuỗi giá trị gắn với sản phẩm chủ lực tại địa phương; dự án xây dựng củng cố các Tổ hợp tác, Hợp tác xã; tập trung xây dựng mô hình sử dụng vốn Quỹ thành công và nhân rộng các điển hình tiên tiến tại địa phương.
Hoàng Bảo
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở miền núi