Phú Thọ: Nhờ "Nuôi cá thương phẩm" nông dân tăng thu nhập
16:54 - 20/02/2020
(Quỹ HTND)- Sau một năm thực hiện dự án năng suất đạt 13,8 tạ/ha. Thu nhập bình quân đạt 70 triệu đồng/hộ/năm.
“Mô hình nuôi trồng thủy sản" của hộ Ông Nguyễn Đại Thắng – khu 9, xã Tứ Xã

Hội Nông dân xã Tứ Xã (Lâm Thao) hiện có 13 chi hội trực thuộc trong đó có 12 chi hội khu dân cư và 01 chi hội nghề nghiệp Thủy Sản với tổng số 1.750 hội viên. Trong những năm qua, Hội Nông dân xã đã tích cực phối hợp xây dựng được một số mô hình tổ chức sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả như: HTX sản xuất và tiêu thụ rau an toàn; chi hội nghề nghiệp Thủy Sản; tổ hội nghề nghiệp theo mục đích sản xuất, kinh doanh “sản xuất nghề mộc gia dụng”.  Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, hội nông dân vẫn gặp khó khăn để đầu tư phát triển sản xuất, như thiếu vốn việc mở rộng quy mô; kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh,….


Năm 2018, Quỹ HTND tỉnh đã tổ chức khảo sát, hướng dẫn Hội ND xã giải ngân 400 triệu đồng cho 10 hộ vay xây dựng dự án "Nuôi cá thương phẩm” thuộc 3 chi Hội. Có vốn, các hộ tiến hành cải tạo ao nuôi với tổng diện tích 8,2 ha mua cá giống và thức ăn chăn nuôi.


Với kết quả đạt được, các hộ tiếp tục tái đầu tư nuôi cá thương phẩm, kết quả bình quân thu nhập đạt 90 triệu đồng/hộ/năm. Qua 2 năm thực hiện dự án, thu nhập bình quân của mỗi hộ đạt 160 triệu đồng trên chu kỳ dự án. Đặc biệt hộ ông Nguyễn Đại Thắng – khu 9 thu nhập đạt trên 250 triệu đồng; hộ Ông Lê Huy Đoàn – khu 7 cho thu nhập đạt trên 260 triệu đồng. 


Dự án giúp 10 hộ hội viên, nông dân có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. 


Bên cạnh đó, Hội ND xã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức 2 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật nuôi trồng thủy sản cho các hộ nuôi trồng thủy sản và các hộ tham gia dự án.


Thông qua việc thực hiện dự án Quỹ HTND trên địa bàn xã, hội viên nông dân được tiếp cận và sử dụng nguồn vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, có thêm cơ hội nâng cao kiến thức và kỹ năng sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, các hộ tham gia dự án đều ủng hộ Quỹ HTND với mức 200.000 đồng/hộ. Hai năm qua, Hội ND xã Tứ Xã đã tổ chức vận động ủng hộ vào nguồn Quỹ HTND huyện 18.512.000 đồng, đạt 100% kế hoạch giao.
 

Lý Quang Đại
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Nghệ An: Liên kết sản xuất, nhà nông làm giàu từ Quỹ hỗ trợ nông dân