Bắc Giang: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt hơn 48 tỷ đồng
09:06 - 18/02/2020
(Quỹ HTND)- Đến hết năm 2019, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp  đạt 48.637,813 triệu đồng cho 1.245 hộ vay thực hiện 226 dự án, bình quân trên 200 triệu đồng/dự án, 39 triệu đồng/hộ vay. 
Dự án"Chăm sóc vải thiều theo tiêu chuẩn Global Gap" tại xã Hồng Giang, huyện Tân Yên đem lại hiệu quả và được nhân rộng trên địa bàn tỉnh

Nguồn vốn Trung ương Hội ủy thác 15.285 triệu đồng cho 335 hộ vay 15.285 triệu đồng thực hiện 30 dự án, bình quân 500 triệu đồng/dự án, 45 triệu đồng/hộ vay; tỷ lệ đầu tư dự án trồng trọt chiếm 60%, chăn nuôi  23,3%, thủy sản chiếm 16,7%; nguồn vốn cấp tỉnh đạt 9.320 triệu đồng cho 146 hộ vay thực hiện 21 dự án; nguồn cấp huyện đạt 24.032,813 triệu đồng cho 764 hộ vay thực hiện 175 dự án.

 
Năm 2019, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh giao chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND đến 10/10 Hội ND huyện, thành phố. 9/10 huyện, thành phố xây dựng Đề án phát triển Quỹ HTND được cấp ủy, HĐND thông qua, theo đó ngân sách cấp bổ sung nguồn vốn đạt từ 100-500 triệu đồng/năm.


10/10 huyện, thành phố được ngân sách cấp bổ sung 1.950 triệu đồng nâng tổng nguồn vốn Quỹ đạt 12. 876,478 triệu đồng, trong đó 02 huyện đạt trên 2 tỷ đồng (chiếm 20%); 05 huyện đạt từ 01 tỷ đến 02 tỷ đồng (chiếm 50%); 02 huyện đạt từ 500 triệu - 01 tỷ đồng (chiếm 20%); huyện (Sơn Động) đạt dưới 500 triệu đồng (chiếm 10%).


224/225 cơ sở tăng trưởng 776,882 triệu đồng, nâng tổng nguồn Quỹ cơ sở đạt 11.246,335 triệu đồng, chuyển lên huyện quản lý theo quy định.


Các dự án cho vay theo đúng quy trình từ khâu xây dựng dự án, thẩm định, phê duyệt, giải ngân. Vì vậy, không có tình trạng cho vay sai đối tượng hoặc sử dụng vốn vay không đúng mục đích.


Một số dự án điển hình đã đem lại hiệu quả cao và được các cấp Hội nhân rộng: Dự án “Trồng dưa áp dụng công nghệ cao” tại xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa; dự án “Chăm sóc vải thiều theo tiêu chuẩn Global Gap” tại xã Hồng Giang, dự án trồng cam tại các xã: Phượng Sơn, Quý Sơn, Trù Hựu, Thanh Hải, huyện Tân Yên; dự án “Nuôi trồng thủy sản” tại xã Việt Tiến, huyện Việt Yên; dự án "Nuôi cá thâm canh" tại xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang; dự án "Trồng và chăm sóc cây đào" tại xã Dĩnh Trì và dự án "Trồng và chăm sóc hoa Ly" tại xã Song Mai, thành phố Bắc Giang.


Thông qua các dự án Quỹ HTND đã góp phần tăng thu nhập cho các hộ vay vốn; chuyển dịch cơ cấu lao động, từng bước tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô lớn; các hộ vay vốn liên kết thành nhóm hộ, tổ liên kết xây dựng các mô hình theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, nhiều hộ đã vươn lên khá giàu, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
 

Huyền Nga
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Nghệ An: Liên kết sản xuất, nhà nông làm giàu từ Quỹ hỗ trợ nông dân