Quỹ HTND Gia Lai: Tiếp sức cho hội viên, nông dân làm giàu
15:58 - 05/01/2020
(Quỹ HTND) - Những năm qua, thông qua nguồn vốn Quỹ HTND, nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, từng bước thoát nghèo và làm giàu.
Các mô hình vay vốn góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động nông thôn


Đến cuối năm 2019, 17/17 huyện, thị xã, thành phố có Quỹ HTND; 217/222 cơ sở Hội tổ chức vận động được hội viên, nông dân đóng góp xây dựng Qũy HTND.


Các cấp Hội đã vận động tăng trưởng Qũy HTND đạt 5.858,762 triệu đồng, đạt 167,39 chỉ tiêu, nâng tổng nguồn vốn Qũy HTND trong toàn tỉnh đạt 30.001,301 triệu đồng.


Trong đó: Nguồn vốn Trung ương ủy thác 8,59 tỷ đồng; cấp huyện 8,237.732  tỷ đồng; cấp xã: 6.993,569 tỷ đồng.


Tổng dư nợ toàn tỉnh đến ngày 31/10/2019 đạt 27,754 tỷ đồng cho 1.310 hộ vay thực hiện 88 dự án nhóm hộ. Hầu hết các hộ đã sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả; hoàn trả gốc và lãi theo quy định.


Qua hoạt động vay vốn, hội viên, nông dân trên địa bàn có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, chuyển đổi nhận thức từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tự phát sang thâm canh, liên kết xây dựng mô hình kinh tế hợp tác, hình thành các vùng chuyên canh, sản xuất tập trung quy mô lớn.


Để hỗ trợ vốn cho hội viên, nông dân phát triển sản xuất , Hội ND xã Ia Tô,  huyện Ia Grai đã xây dựng dự án “Trồng và chăm sóc cây ăn trái tổng hợp” và được Quỹ HTND Trung ương 11 hộ hội viên, nông dân vay 440 triệu đồng để trồng và chăm sóc cây ăn trái tổng hợp.


Thông qua dự án, Hội còn hướng dẫn bà con quy trình chăm sóc chôm chôm sạch. Hiện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Ia Grai đã làm việc với Sở Công Thương để đăng ký thương hiệu chôm chôm Ia Tô. Việc xây dựng thương hiệu chôm chôm Ia Tô sẽ giúp nâng cao giá trị sản phẩm và gia tăng thu nhập cho bà con nông dân.


Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với ngân hàng CSXH cho 44.777 hộ hội viên, nông dân vay 1.416,681 tỷ đồng thông qua 1.101 Tổ TK & VV; phối hợp với ngân hàng NN &PTNT cho 22.356  hội viên, nông dân vay 2.115,691 tỷ đồng thông qua 1.011 Tổ vay vốn.


Có thể khẳng định, các nguồn lực về vốn đã giúp hội viên, nông dân trên địa bàn mở rộng quy mô sản xuất, chăm sóc cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, qua đó, nhiều hộ nông dân thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. 


 

Nhất Huyền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Hỗ trợ vay vốn phát triển cây ăn quả