Thanh Hóa: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt trên 61 tỷ đồng
09:15 - 10/12/2019
(Quỹ HTND)- Năm 2019, toàn tỉnh vận động xây dựng được 6 tỷ 276 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ cho Quỹ HTND tỉnh 3 tỷ đồng, các huyện, thị, thành phố vận động được 3 tỷ 276 triệu đồng nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp lên 61 tỷ 154 triệu đồng.

Dự án "Sản xuất hương bài truyền thống" tại xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống tạo việc làm, giúp hội viên, nông dân cải thiện cuộc sống, nâng cao thu nhập

Tổng nguồn vốn Quỹ đang cho 664 hộ vay 31,92 tỷ đồng, thực hiện 75 dự án, trong đó: Trung ương ủy thác 15,8 tỷ đồng cho 338 hộ vay thực hiện 32 dự án; nguồn cấp tỉnh đạt 16.120 triệu đồng cho 326 hộ vay triển khai 43 dự án.

  
Năm 2019 Hội ND tỉnh đã tập trung chỉ đạo Hội ND 27 huyện, thị, thành phố (với 478/628 xã phường, thị trấn) tổ chức vận động xây dựng Quỹ. Cụ thể: Đối với cán bộ chuyên trách Hội hàng năm đóng góp xây dựng Quỹ từ 50.000 đồng trở lên; hội viên, nông dân đóng góp từ 5.000 đồng - 10.000 đồng năm;…
 
 
Hiện, 27/27 huyện xây dựng được Quỹ HTND. Trong đó, có một số huyện có nguồn vốn Qũy HTND đạt 1 tỷ đồng trở lên gồm Hội ND các huyện: Nga Sơn, Đông Sơn, Thường Xuân, thành phố Thanh Hóa, Nông Cống; mức 500 triệu đồng trở lên gồm các huyện: Như Xuân, Triệu Sơn, Thạch Thành, Như Thanh, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc,…
 
 
Đến nay, có 05 huyện, thị, thành phố: Nga Sơn, thành phố Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn, Bá Thước, Triệu Sơn xin bổ sung nguồn vốn Quỹ từ ngân sách Nhà nước cấp. Trong đó, Hội ND thị xã Bỉm Sơn được ngân sách cấp 50 triệu đồng, Hội ND thành phố Thanh Hóa ngân sách cấp 500 triệu đồng, Hội ND huyện Bá Thước ngân sách cấp 100 triệu đồng, Hội ND huyện Triệu Sơn ngân sách cấp 500 triệu đồng.
 

Các dự án Quỹ HTND dân được ưu tiên thực hiện tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh, huyện, thôn điểm nông thôn mới của xã; lựa chọn nội dung đầu tư sát với định hướng, cơ cấu phát triển kinh tế trọng tâm của địa phương.
 
 
Một số đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong tổ chức vận động, tăng trưởng nguồn vốn, tiêu biểu như: Hội ND các huyện: Nga Sơn, Đông Sơn, Thường Xuân, Như Xuân, thành phố Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn, Nông Cống, Bá Thước….; Hội Nông dân các xã: Thăng Long (huyện Nông Cống), xã Quảng Phú (thành phố Thanh Hóa), xã Vĩnh Hùng (huyện Vĩnh Lộc),…


Nhìn chung, các dự án vay vốn Quỹ HTND đều phát huy hiệu quả, tiêu biểu như: Dự án phát triển vùng sản xuất hoa hồng ở phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa; dự án sản xuất hương bài truyền thống ở xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống; dự án trồng bưởi Luận Văn ở xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân; dự án nuôi cá quả trong bể xi măng ở phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn;…
 

Qua việc đầu tư cho vay theo dự án Tổ hợp tác, Hợp tác xã, đã xây dựng thành công nhiều mô hình liên kết phát triển sản xuất hàng hóa, làm tiền đề cho việc tổ chức các hình thức liên kết, hợp tác sản xuất trong nông nghiệp hiện nay.
 
 
Thông qua việc vay vốn Quỹ HTND đã giúp hộ nông dân có vốn sản xuất kinh doanh. Nhiều hộ đã tương trợ giúp đỡ nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn.
 
 
Có thể nói, vốn Quỹ HTND góp phần nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ nông dân, hướng dẫn nông dân và đội ngũ cán bộ Hội, thu hút nông dân tham gia tổ chức Hội; thông qua việc đầu tư các dự án, đội ngũ cán bộ các cấp có điều kiện giúp đỡ nông dân tiếp cận nguồn vốn, góp phần nâng cao vị thế của Hội trong hệ thống chính trị.
 

Hồng Hạnh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở miền núi