Quỹ HTND Hải Dương: Tổng dư nợ đạt hơn 73 tỷ đồng
09:49 - 03/12/2019
(Quỹ HTND)- Năm 2019, tổng dư nợ nguồn vốn Quỹ HTND do các cấp Hội quản lý đạt 73.327,5 triệu đồng, với 3.753 hộ vay (=99,0% tổng nguồn vốn). Trong đó: Trung ương Hội ủy thác 16.000 triệu đồng cho 538 hộ vay thực hiện 28 dự án; Quỹ cấp tỉnh đạt 33.470 triệu đồng cho 1.484 hộ vay thực hiện 83 dự án nhóm hộ; Quỹ cấp huyện 8.918,0 triệu đồng cho 432 hộ vay và cấp cơ sở là 14.939,5 triệu đồng cho 1.299 hộ vay đầu tư trồng trọt (chiếm 37%), chăn nuôi (chiếm 12%), thuỷ sản (chiếm 34%), ngành nghề và dịch vụ (chiếm 17%).

Mô hình nuôi rươi ở huyện Tứ Kỳ đem lại hiệu quả kinh tế cao cho hội viên, nông dân

Đến nay, 100% Quỹ cấp tỉnh, huyện (thành phố, thị xã) và cơ sở đã kiện toàn Ban điều hành Quỹ HTND do đồng chí Chủ tịch Hội ND cùng cấp làm trưởng Ban và thành lập Ban kiểm soát Quỹ HTND với số lượng từ 3-4 người/đơn vị; Quỹ HTND tỉnh và 12/12 huyện (thành phố, thị xã) hoàn thành việc đăng ký, khắc dấu Quỹ HTND.


12/12 huyện (thành phố, thị xã) trích ngân sách bổ sung cho Quỹ cấp huyện 4.080 triệu đồng, 90/258 cơ sở trích ngân sách bổ sung cho Quỹ cơ sở được 765,7 triệu đồng nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND do các cấp Hội quản lý đạt 58.238,1 triệu đồng, tăng 5.757,7 triệu đồng so với cuối năm 2018.


Hiện, 12/12 huyện (thành phố, thị xã) và 258/258 cơ sở xây dựng Quỹ HTND (đạt 100%); 2/12 huyện, thành phố có mức Quỹ cấp huyện đạt trên 1 tỷ đồng và 9/12 huyện, thành phố có mức Quỹ cấp huyện đạt từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng/đơn vị. Nhiều cơ sở có Quỹ HTND cao như: HND xã Tân Hương (huyện Ninh Giang) 143,4 triệu đồng; xã Tân Việt (huyện Thanh Hà) 131,4 triệu đồng; xã Phạm Trấn (huyện Gia Lộc) 102,1 triệu đồng...


Đối với nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương ủy thác cho vay 100% theo dự án xây dựng mô hình phát triển kinh tế hợp tác, mỗi dự án được đầu tư từ 500 - 1.500 triệu đồng với thời gian vay từ 24 - 36 tháng. Nguồn vốn cấp tỉnh cho vay 100% theo nhóm hộ đầu tư phát triển sản xuất trong các lĩnh vực: Ngành nghề, dịch vụ, chăn nuôi, thủy sản, trồng trọt... Mỗi nhóm hộ được đầu tư từ 400 - 500 triệu đồng với thời gian vay 24 tháng. Nguồn vốn cấp huyện và cơ sở được cho vay theo hình thức nhóm hộ liên kết sản xuất hoặc tín dụng vi mô với thời gian vay từ 12 - 24 tháng.


Việc triển khai các hoạt động vay vốn Quỹ HTND đã tạo không khí thi đua lao động sôi nổi trong toàn hệ thống Hội, các cấp Hội đã tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động xây dựng phát triển nguồn vốn Quỹ.
 
 
Thông qua các hoạt động cho vay vốn, thúc đẩy sản xuất, đã tác động tích cực đến sự đánh giá của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với tổ chức Hội. Vì vậy việc kiện toàn bộ máy tổ chức Hội cũng như công tác xây dựng, quản lý, tăng trưởng nguồn vốn Quỹ đã có bước phát triển vượt bậc. Nhiều huyện (thành phố, thị xã) tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đưa vào kế hoạch hàng năm trích ngân sách bổ sung nguồn vốn cho Quỹ HTND cùng cấp.


Việc cho vay vốn Quỹ HTND gắn với tập huấn, hướng dẫn nông dân sản xuất đã tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế (trồng trọt, chăn nuôi, ngành nghề, dịch vụ...), phát huy tiềm năng, thế mạnh của các địa phương, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cải thiện được đời sống cho nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và xây dựng nông thôn mới.


Hoạt động Quỹ HTND cấp huyện và cơ sở đã đi vào nề nếp; năng lực cán bộ Hội được nâng lên rõ rệt trong việc quản lý, điều hành cho vay vốn. Công tác vận động xây dựng Quỹ HTND và vận động nông dân tham gia vào tổ chức Hội có nhiều thuận lợi; số nông dân tham gia vào tổ chức Hội ngày càng tăng.


Từ các dự án vay vốn nhóm hộ, nhiều nơi đã hình thành và thành lập được các Câu lạc bộ, các HTX, Tổ hợp tác liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm... Tiêu biểu như: mô hình trồng ổi VietGap xã Liên Mạc (huyện Thanh Hà), mô hình trồng cam Đường canh xã Chi Lăng Nam (huyện Thanh Miện), cam Vinh xã Thất Hùng (huyện Kinh Môn), mô hình nuôi trồng thủy sản ở xã Đoàn Kết (huyện Thanh Miện), mô hình nuôi rươi, cáy ở An Thanh, Tứ Xuyên (huyện Tứ Kỳ)...


Ngoài ra, Hội ND tỉnh còn chủ động phối hợp với Ngân hàng CSXH tạo vốn giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất. Đến nay, tổng dư nợ của 10 chương trình tín dụng chính sách đạt 968.548,0 triệu đồng (tăng 46.708,1 triệu đồng so với năm 2018); số Tổ TK&VV thành lập và quản lý là 971 Tổ với 25.857 thành viên. 100% tổ TK&VV đều ký hợp đồng ủy nhiệm thu lãi, thu tiền tiết kiệm vay vốn. Qua đánh giá phân loại, có 909 Tổ xếp loại tốt (chiếm 93,61%); 48 Tổ khá (chiếm 4,94%); 12 Tổ trung bình (chiếm 1,24%). 100% số Tổ TK&VV được ủy nhiệm thu tiết kiệm với tỉ lệ hộ vay vốn gửi tiền tiết kiệm hàng tháng đạt 98,7%/tổng số hộ vay vốn.


Tổng dư nợ cho vay qua Tổ vay vốn của Ngân hàng NN&PTNT do Hội quản lý đạt 1.384.357,9 triệu đồng (tăng 66.882,9 triệu đồng so với năm 2018); tổng số Tổ vay vốn là  442 Tổ với 10.971 thành viên.
 

Năm 2019, Hội ND tỉnh trực tiếp tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ Quỹ cho 576 cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở; Hội ND các cấp tổ chức 15 lớp cho 1.734 lượt cán bộ Hội.


Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 1.590 lớp tập huấn chuyển giao KHKT về: Cách sử dụng các loại phân bón, thuốc trừ sâu sinh học, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt,… cho 119.517 lượt hội viên, nông dân biết để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn trong sử dụng vốn vay Quỹ HTND và nguồn tín dụng từ các Ngân hàng.


Năm 2019, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh đã xây dựng kế hoạch và thành lập 10 đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra 30 đơn vị gồm 12 huyện (thành phố, thị xã) và 18 cơ sở Hội, trong đó có 6 cơ sở thuộc 6 huyện (thành phố, thị xã) được Hội được HND tỉnh kiểm tra chuyên đề về công tác quản lý Quỹ HTND và hoạt động phối hợp với Ngân hàng CSXH.
 
 
Hội ND các huyện (thành phố, thị xã) trực tiếp và phối hợp với các Ngân hàng tổ chức kiểm tra 348 cuộc ở 348 lượt cơ sở và 773 chi Hội; HND các cơ sở kiểm tra 1.169 cuộc ở 1.169 lượt chi Hội và 1.477 lượt tổ Hội. Qua kết quả kiểm tra cho thấy tổ chức Hội các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo việc tiếp nhận, quản lý nguồn vốn Quỹ có hiệu quả, được các cấp uỷ Đảng, chính quyền và hội viên nông dân tin tưởng đánh giá cao.
 
 
Vốn Quỹ đưa vào sử dụng đúng mục đích, đúng nguyên tắc, hạn chế tối đa tình trạng tồn đọng quỹ, giải ngân nhanh gọn; 100% số hộ vay vốn đúng đối tượng, không có tình trạng vay giúp nhau, các hộ vay đều có hợp đồng vay vốn hoặc sổ tiết kiệm.


Nhìn chung, các cấp Hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tiếp nhận, sử dụng, quản lý vốn Quỹ HTND và vốn vay các Ngân hàng hiệu quả, được cấp uỷ Đảng, chính quyền và hội viên nông dân tin tưởng đánh giá cao. Nguồn vốn Quỹ được đưa vào sử dụng đúng mục đích, góp phần phát triển sản xuất, ổn định đời sống hội viên, nông dân.
 

Hồng Hạnh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở miền núi