Nam Định: Thu nhập các hộ vay vốn Quỹ tăng 10-20%
15:13 - 05/11/2019
(Quỹ HTND) - Năm 2019, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã ban hành kế hoạch hoạt động Quỹ HTND nhằm duy trì nguồn vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, bộ máy của Ban chỉ đạo, Ban điều hành và Ban kiểm soát Quỹ HTND được các cấp Hội tổ chức kiện toàn.
 
Quỹ HTND giúp bà con nông dân có vốn nuôi trồng thủy sản nhằm gia tăng thu nhập


Hội ND tỉnh đã triển khai Đề án “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND các cấp tỉnh Nam Định, giai đoạn 2019-2023” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của các cấp Hội trong tỉnh đối với công tác xây dựng, quản lý, điều hành Quỹ HTND.
 

Theo đó, 100% Hội ND các cấp trong tỉnh kiện toàn, củng cố, thành lập Ban vận động Quỹ, tăng trưởng nguồn vốn 10%/năm; phấn đấu đến năm 2020, nguồn Quỹ cấp tỉnh đạt 3 tỷ đồng; nguồn Quỹ cấp huyện đạt bình quân 300 triệu đồng/huyện; 100% cấp cơ sở vận động được vốn đạt từ 30 triệu đồng/cơ sở.

 
Mục tiêu đến năm 2023 nguồn Quỹ cấp tỉnh đạt 4 tỷ đồng; nguồn Quỹ cấp huyện đạt 400 triệu đồng/huyện, cấp cơ sở vận động đạt 35 triệu đồng/cơ sở.


100% cơ sở Hội thành lập các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác gắn với sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn.


Trong đó: 90% Tổ hợp tác, hợp tác xã do Hội thành lập được vay vốn từ nguồn Quỹ HTND các cấp. 100% thành viên các Tổ hợp tác, Hợp tác xã được vay vốn từ Quỹ HTND tổ chức sinh hoạt định kỳ; 100% số hộ vay vốn được tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, học tập kinh nghiệm và được kiểm tra, giám sát theo quy định. 
 

Năm 2019, các cấp Hội tập trung tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND ở các cấp. Điển hình như: Hội ND huyện Giao Thủy chỉ đạo, hướng dẫn Hội ND xã Giao Hương vận động, ủng hộ xây dựng Quỹ HTND bước đầu đạt 27 triệu đồng; Hội ND huyện Trực Ninh tham mưu với UBND huyện bổ sung nguồn ngân sách cho Quỹ HTND huyện 50 triệu đồng.

 
Toàn tỉnh hiện có 182 Ban vận động Quỹ HTND cơ sở. Tổng nguồn vốn Quỹ HTND hiện đạt 23.681,8 triệu đồng.


Sáu tháng đầu năm tăng trưởng 227,8 triệu đồng, giúp 1.025 hộ vay triển khai 249 mô hình phát triển sản xuất, kinh doanh, các dự án được đầu tư nguồn vốn đã và đang đem lại hiêu quả thiết thực.

 
Để phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND, phương thức cho vay được đổi mới từ cho vay theo chi, tổ Hội chuyển sang cho vay theo dự án, các nhóm hộ, tổ hợp tác.
 

Nhiều mô hình vay, sử dụng vốn hiệu quả cao như: Phát triển nghề mộc tại xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường; Tổ hợp tác nuôi cá diêu hồng tại Hải Châu, huyện Hải Hậu; Tổ hợp tác nuôi cá bống bớp tại huyện Nghĩa Hưng; Tổ hợp tác nuôi cá trắm đen tại huyện Mỹ Lộc.

 
Trước khi tiếp nhận nguồn vốn vay, các hộ hội viên, nông dân được tập huấn về khoa học kỹ thuật trong sản xuất và cách thức quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả.


 Đa số các hộ hội viên tham gia thực hiện dự án vay vốn từ nguồn Quỹ HTND luôn có ý thức xây dựng mô hình và hoàn trả vốn vay đúng quy định. Một số dự án triển khai trên địa bàn mang lại hiệu quả kinh tế, giúp giải quyết việc làm cho nhiều cho hội viên, nông dân.
 

Thu nhập bình quân của hộ vay vốn từ Quỹ HTND tăng từ 10 - 20% so với trước khi tham gia dự án.


Hộ anh Vũ Văn Tiệp ở xã Giao Phong, huyện Giao Thủy được vay 50 triệu đồng Quỹ HTND để phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản. Anh đang nuôi cá vược và ngao giống trên diện tích hơn 1,2ha. Mô hình giúp cuộc sống của gia đình anh ngày càng khấm khá.


Hay anh Nguyễn Văn Chính ở xã Giao Phong, huyện Giao Thủy vay 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ HTND đầu tư nuôi ngao, vạng giống với diện tích 0,5ha cung ứng cho các hộ nông dân ở địa phương. Nhờ bán 5 tấn ngao, vạng giống giúp anh lãi 200 triệu đồng.


Ngoài ra, các cấp Hội còn tích cực hỗ trợ hội viên, nông dân vay vốn ưu đãi từ nguồn ủy thác với ngân hàng CSXH. Đến nay, tổng dư nợ cho vay đạt 1.130,206 tỷ đồng với 40.712 hộ vay.
 

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý nguồn vốn vay từ ngân hàng NN & PTNT; Hội ND tỉnh phối hợp với ngân hàng NN & PTNT tổ chức 05 lớp tập huấn nghiệp vụ tín dụng ngân hàng nông nghiệp cho 660 hội viên, nông dân tại 5 huyện, thành phố.
 

Tính đến nay, các cấp Hội trong tỉnh phối hợp tín chấp cho 54.143 hộ nông dân vay ngân hàng NN&PTNT 9.356,693 tỷ đồng.


Nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn, Hội ND các cấp đã tích cực phối hợp cùng các ngành chức năng liên quan tổ chức hàng trăm lớp tập huấn kỹ thuật về: Trồng trọt, chăn nuôi; phun thuốc bảo quản đảm bảo quy định cho hội viên, nông dân trên địa bàn.


Để đảm bảo an toàn nguồn vốn, thực hiện kế hoạch kiểm tra năm 2019, Hội ND tỉnh trực tiếp tổ chức kiểm tra hoạt động của Tổ vay vốn, tiết kiệm tại các huyện Nam Trực, Nghĩa Hưng, Vụ Bản, Mỹ Lộc, Ý Yên. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn ủy thác thông qua kênh của các ngân hàng trên địa bàn. Qua kiểm tra, không phát hiện sai phạm.


Bên cạnh đó, các cấp Hội thường xuyên theo dõi chỉ đạo, đôn đốc việc quản lý, sử dụng vốn vay và thu hồi vốn, phí.


Hàng quý, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh đều có công văn hướng dẫn việc thực hiện báo cáo, tổng hợp kết quả thực hiện và những biến động của nguồn vốn Quỹ ở mỗi cấp.


Các địa phương triển khai thực hiện việc thu nộp phí tương đối tốt, việc thu nộp phí được thực hiện 3 tháng/lần; phí được sử dụng đúng theo quy định ở các cấp.


Thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành Quỹ cho cán bộ Hội các cấp; đảm bảo chất lượng các dự án vay vốn; xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng các mô hình hoạt động hiệu quả từ Quỹ HTND các cấp.


 

Trọng Toàn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở miền núi