Quỹ HTND Quảng Ninh: Tổng nguồn vốn các cấp đạt trên 39 tỷ đồng
11:24 - 27/11/2019
(Quỹ HTND)- Chín tháng năm 2019, nguồn vốn Quỹ HTND cấp tỉnh tăng 2,5 tỷ; nguồn Quỹ HTND cấp huyện tăng 3,461 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 39.094 tỷ đồng.

Nguồn vốn Quỹ HTND thúc đẩy hội viên, nông dân đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện đời sống

Hiện 10/14 huyện, thị xã, thành phố xây dựng được nguồn Quỹ HTND, 13/14 huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban Điều hành Quỹ HTND, 13/13 đơn vị thành lập ban kiểm soát. Có 4 huyện đạt mức Quỹ HTND từ 500 - 1 tỷ đồng với tổng vốn là 2,5 tỷ đồng; 6 huyện đạt mức trên 1 tỷ đồng với tổng vốn là 8,618 tỷ đồng; 90 Hội ND cấp xã vận động xây dựng Quỹ đạt 1,477 tỷ đồng.


Tổng dư nợ đến 19/9/2019 đạt 37,17 tỷ đồng với 1.182 hộ vay qua 163 dự án. Trong đó: Nguồn TW Hội ủy thác cho 250 hộ vay thực hiện 25 dự án với dư nợ 12 tỷ đồng; nguồn vốn cấp tỉnh cho 268 hộ vay triển khai 34 dự án với dư nợ 13,830 tỷ đồng; nguồn vốn cấp huyện cho 664 hộ vay thực hiện 101 dự án với dư nợ 11,340 tỷ đồng.


Nguồn vốn được đầu tư cho vay thông qua các dự án phát triển sản xuất gắn với xây dựng mô hình liên kết giữa các hộ nông dân trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đảm bảo an toàn.


Các hộ nông dân được vay vốn chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và trồng cây công nghiệp có hiệu quả kinh tế cao.

 

Các dự án vay vốn được đầu tư có trọng tâm vào lĩnh vực sản xuất các sản phẩm theo quy hoạch vùng sản xuất tập trung của tỉnh và các sản phẩm có thế mạnh của từng địa phương theo chương trình OCOP, giúp hội viên, nông dân vay vốn có thêm việc làm, tăng thu nhập, vươn lên làm giàu, đã hình thành các mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả. Đặc biệt đã góp phần làm thay đổi nhận thức của bà con nông dân trong sản xuất hàng hóa theo chương trình nông thôn mới.Trong công tác quản lý điều hành đã được các cấp Hội quan tâm, thẩm định cho vay đúng đối tượng, đầu tư sử dụng đúng mục đích, bám sát quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung của tỉnh, các hộ nông dân được vay vốn chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và trồng cây lâm nghiệp có hiệu quả kinh tế cao. Nguồn vốn quỹ HTND đã đầu tư đúng hướng, phát huy được hiệu quả tạo ra nhiều mô hình giúp nông dân học tập và nhân rộng. 
 
Nguyệt Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở miền núi