Quỹ HTND Nghệ An: Hỗ trợ 1.872 hộ hội viên, nông dân phát triển sản xuất
15:19 - 25/11/2019
(Quỹ HTND)- Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 60.537,693 triệu đồng, trong đó: Vốn Trung ương uỷ thác đạt 16.700 triệu đồng; ngân sách địa phương cấp đạt 38.268 triệu đồng.

Nguồn vốn Quỹ HTND giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống

Tính đến nay, ngân sách tỉnh cấp cho Quỹ HTND tỉnh 25,5 tỷ đồng, ngân sách huyện cấp 12,440 tỷ đồng, ngân sách xã cấp 328 triệu đồng. Trong đó, có 03 huyện, thành phố được ngân sách cấp 1 tỷ đồng trở lên: Quỳnh Lưu 1 tỷ đồng, Nghi Lộc 1,150 tỷ đồng, TP Vinh 1,770 tỷ; có 8 huyện, thị xã được ngân sách cấp từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ:  Đô Lương, Yên Thành, Cửa Lò, Thái Hòa, Hoàng Mai, Tân Kỳ, Diễn Châu, Quỳ Hợp.


Toàn tỉnh đang triển khai cho vay 242 dự án với 1.872 hộ vay 57.963 triệu đồng tại 21 đơn vị huyện, thành, thị Hội. Trong đó, nguồn Trung ương ủy thác 16.700 triệu triển khai cho vay 32 dự án, 434 hộ; nguồn ngân sách tỉnh cấp và bổ sung từ kết quả hoạt động 26.700 triệu đồng triển khai cho vay 70 dự án, 819 hộ; nguồn huyện quản l‎ý 14.563 triệu đồng triển khai cho 619 hộ vay 140 dự án.


Một số dự án phát huy tốt hiệu quả và được địa phương quan tâm nhân rộng như: Các dự án chăn nuôi đại gia súc: Trâu, bò, dê sinh sản tại các huyện miền núi đã phát huy kinh nghiệm chăn nuôi của đồng bào, nguồn thức ăn cho gia súc phong phú, phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu nên dịch bệnh ít xẩy ra, đàn gia súc phát triển rất tốt, đem lại giá trị kinh tế cao. Đến nay, các mô hình vẫn phát triển tốt, được nhân rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn tỉnh nhất là ở các huyện trung du và miền núi.


Bên cạnh Quỹ HTND tỉnh cũng đã quan tâm đầu tư vốn xây dựng các làng nghề, như: Làng nghề chế biến nông sản, thủy, hải sản và mộc dân dụng; điển hình các dự án làng nghề này là Tương Nam Đàn ở Thị trấn Nam Đàn; chế biến, sản xuất nước mắm ở xã Nghi Hải, thành phố Cửa Lò; chế biến hải sản đông lạnh xuất khẩu ở xã Quỳnh Phương, huyện Hoàng Mai;… các làng nghề làm mộc dân dụng ở xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, đã thu hút và giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở nông thôn với thu nhập ổn định từ 5 – 7 triệu đồng/người/tháng.


Ngoài ra thực hiện đề án về đầu tư phát triển các loại cây có múi của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo Quỹ HTND tỉnh đầu tư vốn xây dựng và phát triển các dự án trong cam ở một số địa phương như:Anh Sơn, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Thanh Chương, Tân Kỳ  và Yên Thành góp phần xây dựng thành công thương hiêu cam Vinh; mặt khác để tận dụng được các phê thải từ nông nghiệp đưa vào tái sản xuất và tận dụng thời gian nông nhàn của bà con góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường, Quỹ HTND tỉnh đã đầu tư vốn xây dựng các dự án trồng nấm tại các huyện: Yên Thành, Tân Kỳ….


Có thể nói các dự án vay vốn Quỹ HTND đã bám chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương, phát huy tốt lợi thế của từng vùng, miền góp phần phát triển kinh tế nhằm xóa đói, giảm nghèo, tăng thu nhập, từng bước nâng cao đời sống cho bà con nông dân.
 

Phương Thảo
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở miền núi