Nông dân cần được hỗ trợ nhiều hơn
11:04 - 04/11/2019
(Quỹ HTND)- Để tăng hiệu quả và đầu tư có trọng điểm, Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) tại nhiều địa phương đã lựa chọn những nông dân có tâm huyết, biết liên kết, học hỏi kinh nghiệm làm ăn  để hỗ trợ,  nhờ đó nguồn vốn ngày càng đạt chất lượng. 
Đồng chí Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN làm việc tại Hội ND tỉnh Thừa Thiên- Huế, trong đó có công tác kiểm tra hoạt động Quỹ HTND

Theo báo cáo của Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên- Huế, Quỹ HTND năm 2019 được ngân sách tỉnh cấp 1,5 tỷ đồng, ngân sách các huyện, thị xã cấp 550 triệu đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ lên 26 tỷ đồng.
Trong đó, Quỹ của tỉnh quản lý 20 tỷ đồng, cấp huyện quản lý 6 tỷ đồng. Hội các cấp tích cực phối hợp với các tổ chức tín dụng tạo thêm các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vốn cho nông dân.


Hội tăng cường công tác hỗ trợ vốn có trọng tâm, trọng điểm, tạo ra các mô hình điển hình sử dụng vốn vay có hiệu quả góp phần xóa đói giảm nghèo gắn với chuyển giao ứng dụng khoa học, kỹ thuật. Đồng thời, nghiên cứu, mở rộng các đối tượng nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xây dựng dự án cho vay lên mức tối đa 100 triệu/hộ để có điều kiện xây dựng mô hình hiệu quả hơn.


Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai được cấp kinh phí 7,5 tỷ đồng theo đề án thành lập Quỹ HTND tỉnh giai đoạn 2016-2020. Lũy kế đến nay, tổng dư nợ cho vay từ nguồn vốn Quỹ đạt gần 62 tỷ đồng, cho trên 2,3 ngàn hộ nông dân với 207 dự án nhóm hộ vay vốn.


Trong năm 2019, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã tiến hành thu hồi 39 dự án đến hạn với số tiền gần 6 tỷ đồng và tiếp tục cho vay 58 dự án mới với 672 hộ nông dân, tổng số tiền vay gần 19,6 tỷ đồng.

Công tác thu hồi phí và vốn gốc các dự án được thực hiện đúng hạn, tỷ lệ thu nợ đạt 100% so với yêu cầu, không xảy ra tình trạng nợ quá hạn.     
 

Các dự án tập trung phát triển cây trồng chuyên canh, nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể tại địa phương, với mức phí cho vay  là 0,55%/tháng (6,6 %/năm); thời gian thu phí 03 tháng/lần.


Trong đó, có nhiều dự án trồng mới, thâm ​canh cây bưởi, sầu riêng, chôm chôm, Thanh long và  dự án chăn nuôi bò, heo, thủy sản.


Tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh Yên Bái đạt 12.830 triệu đồng (nguồn Quỹ HTND Trung ương ủy thác 4.414 triệu đồng; nguồn Quỹ HTND tỉnh 3.343 triệu đồng; nguồn Quỹ HTND cấp huyện 5.073 triệu đồng).


Từ nguồn vốn trên, các cấp Hội đã xây dựng được 156 mô hình dự án nhóm hộ với 400 lượt hộ hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy hình thành các liên kết trong sản xuất kinh doanh, giúp đỡ nhau về kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật trong sản xuất...


Những mô hình dự án đem lại hiệu quả cao như dự án “Nuôi bò sinh sản”  xã Phúc An, huyện Yên Bình; dự án “Nuôi ba ba”  xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn; dự án “Sản xuất miến đao”  xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái; dự án “Chăm sóc và khai thác gỗ rừng trồng”  xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình...Từ nguồn vốn Quỹ đã giúp nhiều hộ hội viên vươn lên làm giàu, tạo việc làm cho lao động ở địa phương.


Điển hình như hộ ông Vũ Huy Quang - xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên vay vốn thực hiện mô hình trang trại nuôi thỏ đến nay cho doanh thu từ 3 - 4 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương; hộ hội viên Nguyễn Đức Toàn - xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái vay vốn xây dựng mô hình chế biến gỗ rừng trồng, cho lãi hàng năm từ 600 - 800 triệu đồng, tạo việc làm cho 10 lao động với mức thu nhập ổn định từ 6-7 triệu đồng/tháng...


Chín tháng đầu năm 2019, các cấp Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang đã vận động tăng trưởng Quỹ đạt 3,7 tỉ đồng, đạt 93,02% chỉ tiêu Trung ương giao, trong đó, vốn ngân sách nhà nước bổ sung 2,9 tỉ đồng. Tổng vốn Quỹ của tỉnh đến nay là 23,9 tỉ đồng.


Đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phát vay 22 dự án từ Quỹ HTND, với số tiền 7,45 tỉ đồng, cho 231 hộ vay. Nâng tổng số dự án vay vốn Quỹ HTND của tỉnh đến nay 145 dự án, 1.172 hộ vay, với số tiền 33,6 tỉ đồng.


Năm 2018, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp tăng trưởng đạt trên 13 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt trên 18 tỷ đồng.


Từ nguồn vốn Quỹ đã giúp trên 1.400 lượt hộ nông dân được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, nhiều hộ đã thoát nghèo, nhiều hộ trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi. Nhiều đơn vị trong tỉnh đã làm tốt công tác cho vay có hiệu quả. Điển hình như Hội Nông dân thành phố Vị Thanh.


Theo báo cáo của Hội Nông dân thành phố Vị Thanh, Quỹ HTND thành phố giúp hội viên, nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nhằm xóa đói giảm nghèo; nâng quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế tập thể ở nông thôn…


Đối tượng vay vốn là hộ gia đình hội viên nông dân tự nguyện tham gia dự án nhóm hộ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Nông dân các cấp, thành viên tổ hợp tác của hội viên nông dân, thành viên hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông nghiệp…


Theo đó, từ năm 2017 – 2019, Quỹ HTND được ngân sách địa phương cấp 1.423.000.000 đồng, vốn ủng hộ vận động 768.013.000 đồng, vốn bổ sung từ năm trước chuyển sang 20.780.000 đồng.


Hơn 2 năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Khương, ở ấp 2A, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh đã xây dựng thành công mô hình nuôi rắn ri voi từ nguồn vốn Qũy HTND. Có vốn, ông đầu tư xây chuồng, mua 100 con rắn ri voi con về nuôi.


Đến nay, đàn rắn của gia đình ông phát triển tốt. Ông Khương chia sẻ: “tôi sẽ nhân đàn và mở rộng quy mô nuôi, trả hết nợ và phát triển kinh tế gia đình”.


Có thể thấy, nguồn vốn Quỹ HTND đã phát huy ý nghĩa, góp phần giúp hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, qua đó, nhiều hộ nông dân không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu chính đáng.

Khánh Hoàng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở miền núi