Lai Châu: Hình thành mô hình sản xuất hàng hóa nhờ vốn Quỹ
16:54 - 28/10/2019
(Quỹ HTND)- Thời gian qua, thông qua nguồn vốn Quỹ HTND và chương trình ủy thác với các ngân hàng đã giúp hình thành các mô hình sản xuất hàng hóa có sự liên kết, hợp tác để giảm chi phí đầu vào, tăng giá thành sản phẩm và thu nhập cho nông dân.
Nguồn vốn Quỹ đã giúp hàng nghìn hội viên, nông dân xây dựng thành công các mô hình nhóm hộ liên kết sản xuất, kinh doanh.


Hiện, Hội ND tỉnh đã thành lập Ban Vận động Quỹ HTND của 08/08 huyện, thành phố và 100% các xã, phường, thị trấn. Từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh đã vận động ủng hộ 5.873 triệu đồng bổ sung vào nguồn vốn Quỹ. Trong đó, Quỹ HTND tỉnh được ngân sách tỉnh cấp 16.400 triệu đồng; 8/8 huyện, thành phố được ngân sách cấp 5.570 triệu đồng. Cùng với nguồn nhận ủy thác của Quỹ HTND Trung ương và nguồn bổ sung tăng trưởng từ kết quả hoạt động của Quỹ, đến 31/8/2019 tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 38.899,96 triệu đồng.
 
 
Từ nguồn vốn trên, Quỹ HTND các cấp cho 789 hộ vay 37.608 triệu đồng. Nhờ thực hiện tốt công tác thẩm định, lựa chọn hộ vay vốn nên các dự án đã phát huy hiệu quả. Thu nhập của các hộ vay vốn Quỹ HTND tăng lên trung bình từ 15 - 25 triệu đồng/hộ/năm.
 
 
Thông qua nguồn vốn Quỹ đã giúp hàng nghìn hội viên, nông dân xây dựng thành công các mô hình nhóm hộ liên kết sản xuất, kinh doanh. Điển hình như: Dự án “Chăn nuôi trâu sinh sản” tại phường Quyết Thắng với số tiền 500 triệu đồng cho 17 hộ vay, sau 3 năm khi kết thúc dự án tổng đàn trâu đạt 80 con, tăng 50 con so với khi mới triển khai dự án; dự án trồng, chăm sóc chế biến chè tại phường Quyết Thắng và phường Quyết Tiến với số tiền 01 tỷ đồng cho 34 hộ vay vốn đã góp phần nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm chè...
 
 
Một số dự án vay vốn Quỹ HTND đã kết hợp với nguồn lực hỗ trợ của địa phương như “Dự án nuôi cá Lăng trên lòng hồ thủy điện” tại xã Mường Mô huyện Nậm Nhùn với 15 hộ tham gia vay 1.000 triệu đồng của Quỹ HTND kết hợp huyện hỗ trợ làm lồng nuôi 10 triệu đồng/hộ; tại xã Nậm Mạ - huyện Sìn Hồ có 10 hộ tham gia vay 500 triệu đồng của Quỹ HTND kết hợp huyện hỗ trợ làm lồng nuôi 10 triệu đồng/hộ, hỗ trợ tiền mua giống 2 triệu đồng/hộ, tổ chức tập huấn kỹ thuật, hiện nay cá đạt trọng lượng 3 kg/con...
 
 
Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tích cực thực hiện các nội dung ủy thác cho vay vốn với ngân hàng CSXH và ngân hàng NN&PTNT. Tính đến 31/8/2019, tổng dư nợ của ngân hàng CSXH uỷ thác thông qua tổ chức Hội là 629.969 triệu đồng, với 457 Tổ TK&VV và 15.314 hộ vay vốn; dư nợ của ngân hàng NN&PTNT uỷ thác qua tổ chức Hội là 200.770 triệu đồng với 154 Tổ vay vốn và 2.453 hộ vay.
 
 
Việc kết hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật và các nguồn lực tại địa phương, với phương châm hành động được thể hiện bằng "bốn chữ đồng": Đồng lòng, đồng thuận, đồng hành và đồng tiến. Nhờ đó, nhiều hộ đạt mức thu nhập cao, từng bước vươn lên làm giàu. Điển hình như: Hộ ông Lò Văn Thệ - bản Chiềng Lè, hộ ông Điêu Văn Chiêm – bản Chang – xã  Lê Lợi vay vốn vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp xã, cấp huyện; hộ ông Khoàn Văn Ngó, bản Nậm Nhùn - thị trấn Nậm Nhùn vay vốn vươn lên thoát nghèo và phấn đấu đạt hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh; hộ chị Vàng Thị Đường, bản Nà Hẻ - xã Bum Nưa - huyện Mường Tè vay vốn vươn lên đạt hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương...
 
 
Thời gian tới, các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND cấp tỉnh, huyện; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngân hàng CSXH, ngân hàng NN&PTNT thực hiện hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn, góp phần tăng thu nhập cho bà con nông dân.

Quốc Huy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Hiệu quả kinh tế từ mô hình trồng xoài xuất khẩu