Quảng Bình: Hỗ trợ hơn 31 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống
14:21 - 09/09/2019
(Quỹ HTND)- Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp có hiệu quả giữa các cấp Hội ND với ngân hàng CSXH, hoạt động tín dụng chính sách xã hội tiếp tục phát triển tốt, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Vốn tín dụng chính sách giúp nhiều hộ hội viên, nông dân ở Quảng Bình vươn lên thoát nghèo


Đến 30/6/2019, tổng dư nợ các chương trình ủy thác đạt 1.216.220 triệu đồng, chiếm 38,5% (tăng 335.441 triệu đồng so với năm 2014), số hộ còn dư nợ đạt 31.955 hộ.
 
 
Thực hiện huy động tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV, các cơ sở Hội tích cực tuyên truyền, vận động tổ viên thực hành tiết kiệm, tham gia gửi tiền hàng tháng. Đến 30/6/2019 có 887 tổ với 31.934 thành viên tham gia, số dư tiền gửi tiết kiệm đạt 44.500 triệu đồng; số tổ có chất lượng đạt loại tốt: 742 tổ (chiếm 83,65%).
 
 
Định kỳ đầu năm tổ chức ký giao ước thi đua giữa ngân hàng CSXH tỉnh, huyện với các cấp Hội nhằm phối hợp thực hiện tốt các chỉ tiêu được giao.
 
 
Các thông tin về các chương trình tín dụng chính sách được phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo viết, truyền hình, đài phát thanh trung ương, địa phương, đài truyền thanh phường, xã; ngoài ra, còn được đăng tải trên các tờ thông tin, tập san, tờ rơi hoạt động của ngân hàng, phát tới cán bộ Hội cơ sở, Tổ trưởng Tổ TK&VV; nội dung về chính sách tín dụng xã hội còn được đưa vào các hội thi, các buổi sinh hoạt, các hoạt động thường xuyên của tổ chức Hội.
 
 
Trong 5 năm, Hội ND tỉnh đã tổ chức 28 cuộc kiểm tra Hội cấp huyện, 56 cuộc Hội cấp xã, 110 Tổ TK&VV; Hội cấp huyện đã kiểm tra được 697 lượt Hội cấp xã, 1.840 lượt Tổ TK&VV. Thông qua công tác kiểm tra đã chấn chỉnh kịp thời các tồn tại sai sót, vì vậy hoạt động ủy thác ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả hơn.
 
 
Các cấp Hội đã tuyên truyền vận động, hướng dẫn hội viên tham gia các mô hình, liên kết sản xuất phù hợp với ngành nghề lĩnh vực sản xuất kinh doanh, xây dựng và nhân rộng các điển hình sản xuất kinh doanh gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm của từng địa phương. Điển hình như: Mô hình nuôi cá bè lồng Bố Trạch; mô hình trồng nấm, chăn nuôi gà, lợn tổng hợp Quảng Trạch; mô hình trồng rừng tại huyện Minh Hóa; mô hình sản xuất hương tại thành phố Đồng Hới... 
 
 
Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 - CT/TW của Ban Bí thư đã làm thay đổi sâu sắc nhận thức và hành động của các cấp Hội, cán bộ và hội viên nông dân trong việc đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách xã hội, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 6,14%, tỷ lệ hộ cận nghèo xuống còn 8,2% đến 30/6/2019.
 

Văn Quân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở miền núi