Hội ND xã Diên Toàn (Khánh Hòa): Tổng nguồn vốn Quỹ HTND đạt trên 100 triệu đồng
11:32 - 09/09/2019
(Quỹ HTND)- Đến tháng 9/2019 nguồn vốn Quỹ HTND xã đã tăng thêm 23,4 triệu đồng, trong đó nguồn vận động được 8,4 triệu đồng, đạt 120% kế hoạch, nguồn ngân sách xã chuyển sang 15 triệu đồng, nâng tổng nguồn vốn quỹ của xã đạt 100,1 triệu đồng.
Vườn bưởi được hình thành từ nguồn vốn Quỹ HTND xã


Đạt được kết quả trên là do Hội ND xã Diên Toàn đã tham mưu cho Đảng ủy xã việc cấp Ngân sách Nhà nước bổ sung và vận động ủng hộ xây dựng Quỹ HTND. Đồng thời, thông qua các buổi sinh hoạt tại chi Hội Hội ND xã đã giao chỉ tiêu vận động ủng hộ cho từng chi, tổ Hội; vận động những hội viên sản xuất kinh doanh giỏi, các tổ chức cá nhân.
 
 
Hội còn phối hợp tốt với các cơ quan, thông qua đài truyền thanh xã tuyên truyền, đưa tin, bài để các tầng lớp dân cư, các cơ quan,.. trên địa bàn hiểu rõ mục đính, ý nghĩa của cuộc vận động, để tự giác ủng hộ.
 
 
Thời gian tới, Hội ND xã sẽ tiếp tục tăng cường phát động các phong trào xây dựng Quỹ, nâng cao chất lượng quản lý và hiệu quả sử dụng nguồn vốn Quỹ.
 

Thanh Hải
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Hỗ trợ vay vốn phát triển cây ăn quả