Phú Thọ: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt gần 40 tỷ đồng
16:36 - 07/08/2019
(Quỹ HTND)- Đến hết tháng 7/2019, Qũy HTND toàn tỉnh đạt 39.785,8 triệu đồng, 288 dự án được thực hiện với 1.185 hộ vay. Trong đó có: 42 dự án trồng trọt (chiếm 14,6%); 152 dự án chăn nuôi (chiếm 52,7%); 69 dự án thủy sản (chiếm 23,9%); làng nghề và các loại hình khác 25 dự án trồng trọt (chiếm 8,8%). 
Đồng chí Nguyễn Khắc Văn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ thăm Hợp tác xã chăn nuôi gà Đỗ Sơn - xã Đỗ Sơn - huyện Thanh Ba

Để nguồn vốn sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, xây dựng được các mô hình điểm về phát triển kinh tế, Hội ND các cấp đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác khảo sát địa bàn, hướng dẫn lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh, lập hồ sơ dự án, thẩm định trước và sau giải ngân, kiểm tra đôn đốc kết hợp với tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới cho hội viên, nông dân được vay vốn.


Đa số các hộ vay vốn sản xuất - kinh doanh lãi từ 30-100 triệu đồng/hộ/năm so với trước khi tham gia dự án.


Điển hình như: Dự án "Nuôi gà thịt" của Hợp tác xã chăn nuôi gà Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba cho 23 thành viên vay 2 tỷ đồng từ nguồn Quỹ HTND Trung ương. Có vốn các thành viên đã đầu tư sửa chữa, xây dựng chuồng trại, mua con giống, thức ăn, nhờ đó hiệu quả được nâng lên rõ rệt. Trừ mọi chi phí, bình quân mỗi hộ đạt từ 250 - 300 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm thường xuyên cho 55 lao động; dự án "Chăn nuôi bò sinh sản" tại xã Thanh Minh (thị xã Phú Thọ); dự án "Nuôi cá thương phẩm" tại xã Chính Công (huyện Hạ Hòa); dự án "Trồng, chăm sóc, chế biến chè xanh chất lượng cao" xã Đồng Lương (huyện Cẩm Khê); dự án "Chăm sóc nâng cao chất lượng bưởi quả Đoan Hùng" tại xã Chân Mộng (huyện Đoan Hùng); dự án "Chế biến mỳ khô" tại xã Hùng Lô (thành phố Việt Trì);…


Thông qua việc tham gia các dự án, hội viên, nông dân còn nâng cao kiến thức về khoa học kỹ thuật, chuyển đổi tập quán canh tác, tiếp cận thị trường và xây dựng thương hiệu của sản phẩm...


Quỹ HTND các cấp hằng năm trực tiếp và phối hợp tổ chức 125 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 7.500 cán bộ Hội các cấp, 420 lớp tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn lập phương án sản xuất - kinh doanh, sử dụng vốn đúng mục đích cho trên 21.000 lượt hộ tham gia; giải ngân vốn vay và xây dựng 5 mô hình liên kết trong chăn nuôi gà thịt và tổ chức xúc tiến thương mại tìm đầu ra cho sản phẩm...


Từ tác động của Quỹ HTND đã tham gia tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tại địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cho trên 3.500 lao động; trực tiếp giúp đỡ 2.654 hộ thoát nghèo; phối hợp giúp đỡ 6.287 hộ thoát nghèo. Thu nhập bình quân của các hộ vay vốn tăng từ 50 - 300 triệu đồng/năm so với trước khi tham gia dự án. Nhờ đó, nhiều hộ hội viên nông dân có mức thu nhập trung bình đã vươn lên thành những hộ sản xuất kinh doanh giỏi, trừ chi phí, hàng năm, nhiều hộ có thu nhập từ 100 triệu đồng đến hàng tỷ đồng. 


Có thể khẳng định, Quỹ HTND của các cấp Hội, vừa là “công cụ”, vừa là một trong những phương tiện hữu hiệu để Hội hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, nông dân xây dựng, hình thành các mô hình kinh tế tập thể, các hình thức liên kết trong sản xuất; có thêm cơ hội nâng cao kiến thức và kỹ năng để làm ăn hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của nền nông nghiệp hàng hóa. 
Lý Quang Đại
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở miền núi