Quỹ HTND Quảng Nam: Phát huy tốt vai trò truyền tải vốn giúp hội viên, nông dân sản xuất
12:54 - 29/03/2019
(Quỹ HTND) - Nhờ khai thác hiệu quả nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), hàng nghìn lượt hộ nông dân ở địa phương đã mạnh dạn đầu tư phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, từng bước nâng cao đời sống nông dân. Các hộ hội viên, nông dân đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn vào sản xuất nông nghiệp, cải thiện kinh tế hộ gia đình.
Nhờ vay vốn Quỹ HTND, nhiều hộ mạnh dạn đầu tư nuôi trâu mang lại thu nhập khá

Năm 2018, ngân sách tỉnh đã ủy thác cho Hội ND tỉnh 10 tỷ đồng (từ năm 2012 đến 2018 là 26 tỷ đồng), ngân sách cấp huyện ủy thác 1, 855 tỷ đồng (lũy kế: 8,887 tỷ đồng), ngân sách cấp xã ủy thác 1,144 tỷ đồng (lũy kế 3,998 tỷ đồng).

 

Đến nay, 18/18 huyện, thị, thành Hội có Quỹ HTND đạt tỷ lệ 100%, 02 huyện, thị xã đạt mức trên 3 tỷ đồng, 04 huyện đạt mức trên 2 tỷ đồng, 04 huyện, TP đạt mức trên 1 tỷ đồng, 03 huyện đạt mức trên 500 triệu đồng và 06 huyện miền núi cao đạt mức dưới 500 triệu đồng; 241/243 xã có Quỹ HTND đạt tỷ lệ 99% và 220/243 xã (90%) được ngân sách cấp vốn Quỹ HTND; Quỹ HTND của cấp xã đã chuyển lên cấp huyện quản lý 16,571 tỷ đồng.
 

Tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh hiện đạt 57,353 tỷ đồng. Trong đó: Nguồn cấp tỉnh đạt 30,638 tỷ đồng; nguồn cấp huyện đạt 10,144 tỷ đồng; nguồn cấp xã đạt 16,571 tỷ đồng.
 

Từ nguồn vốn trên, Hội ND tỉnh đã giải ngân 22,5 tỷ đồng cho 487 hộ vay thực hiện 33 dự án. Trong đó Trung ương Hội ủy thác: 7,2 tỷ đồng cho 152 hộ triển khai 9 dự án; nguồn vốn của tỉnh giải ngân 15,3 tỷ đồng cho 335 hộ vay thực hiện 34 dự án, loai hình cho vay chủ yếu là chăn nuôi, chiểm tỷ lệ (90%), còn lại là trồng trọt và loại hình khác; nguồn vốn cấp huyện, cấp xã giải ngân 4,897 tỷ đồng cho 258 hộ vay.
 

Tổng số dự án đến hạn thu hồi 28 dự án, với 10,519 tỷ đồng, cho 322 hộ vay (trong đó nguồn vốn ủy thác Trung ương Hội: 16 dự án, 158 hộ, với  5,870 tỷ đồng; nguồn vốn của tỉnh 12 dự án, với 4,649 tỷ đồng, 164 hộ. Tỷ lệ thu hồi vốn đến hạn đạt 100%. Nguồn vốn cấp huyện thu hồi 2,312 tỷ, 563 hộ.
 

Nhằm triển khai tốt hoạt động cho vay cũng như kiểm soát hiệu quả nguồn vốn vay, trong năm, Hội ND tỉnh trực tiếp kiểm tra 22 lượt/18 huyện, thị, TP; cấp huyện đã kiểm tra 387 lượt/243 cơ sở; cấp xã kiểm tra 3.450 lượt/1314 Tổ TKVV. Qua đó, tìm ra nguyên nhân, hạn chế, kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc để có hướng chỉ đạo.
 

Qua kiểm tra cho thấy, các dự án vay vốn đều phát huy hiệu quả, trả đúng hạn, không có nợ quá hạn, không có trường hợp rủi ro, không có xâm tiêu, chiếm dụng; nguồn vốn luôn luôn được bảo toàn và có tích lũy dự phòng để xử lý rủi ro theo quy định.
 

Từ nguồn vốn Quỹ HTND, các hộ vay triển khai các dự án phát huy hiệu quả. Điển hình như: Dự án nuôi tôm nước lợ tại xã Duy Nghĩa, dự án phát triển làng nghề chỗi đót xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên; dự án chăn nuôi bò sinh sản, dự án trồng và chế biến dầu phụng Đất Quảng tại xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, dự án chăn nuôi heo sạch bảo đảm vệ sinh môi trường tại xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, dự án sản xuất thực thực phẩm chay tại xã Tiên Hà, sản xuất đồ gỗ tại xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, dự án đánh bắt xa bờ tại phường Của Đại, thành phố Hội An.....
 

Bên cạnh đó, hoạt động ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác cũng được các cấp Hội tích cực thực hiện. Hiện, tổng dư nợ của các chương trình tín dụng chính sách đạt 1.398,689 tỷ, tăng 86 tỷ so với cuối năm 2017. Số Tổ TK&VV do Hội thành lập và quản lý là 1.314 tổ; số thành viên tham gia tổ TKVV là 45.789 hộ; trên 98% hộ vay vốn tham gia tiết kiệm, số tiền huy động tiết kiệm đạt hơn 40 tỷ đồng.
 

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh còn triển khai chương trình phối hợp với  ngân hàng NN&PTNT trong việc thực hiện Nghị định 55 của Chính phủ. Đến nay, 17/18 huyện, thị, TP ký kết với Phòng Giao dịch ngân hàng NN&PTNT cấp huyện. Số tổ VV có 52 tổ, dư nợ 13,704 tỷ đồng và 718 thành viên vay vốn theo NĐ 55 thông qua Tổ do HộiND quản lý tại 5 huyện, thị xã, TP.
 

Nhằm triển khai hiệu quả các quy trình cho vay vốn, Hội ND tỉnh còn tổ chức tập huấn về nghiệp vụ Qũy HTND và nghiệp vụ cho vay vốn ngân hàng CSXH tại tỉnh cho 110 cán bộ cơ sở (100% cán bộ cơ sở trúng cử nhiệm kỳ 2018-2023 đã được tập huấn). Hội Nông dân cấp huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho vay các nguồn vốn cùng với tập huấn công tác Hội trong năm. Hội Nông dân cấp xã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tập huấn cho cán bộ Tổ Tiết kiệm vay vốn.
 

Nhìn chung, hoạt động của Quỹ HTND các cấp ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng hoạt động của Quỹ được nâng lên, Hội có điều kiện thu hút và tập hợp nông dân, thúc đẩy các phong trào nông dân phát triển mạnh mẽ, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu của hội viên, nông dân và nhiệm vụ trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới hiện nay
Anh Thư
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Mô hình nuôi hàu an toàn tại Quảng Ninh