Bà Rịa – Vũng Tàu: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt trên 78 tỷ đồng
12:53 - 29/03/2019
(Quỹ HTND)- Thời gian qua, Hội ND tỉnh đã giúp hàng trăm lượt hội viên, nông dân trên địa bàn được tiếp cận nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), giúp họ có thêm nguồn lực đầu tư phát triển trồng trọt, chăn nuôi, cải thiện cuộc sống và thoát nghèo.
Mô hình trồng cam sành từ nguồn vốn Quỹ HTND giúp nhiều hộ hội viên, nông dân thoát nghèo

Năm 2018, nguồn vốn Quỹ HTND tăng trưởng đạt gần 22,55 tỷ đồng, vượt 150,45%. Trong đó: Nguồn ngân sách cấp: 21 tỷ đồng, vận động ủng hộ: 209,4 triệu đồng; bổ sung nguồn vốn: 1,33 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 78,44 tỷ đồng

 

Cụ thể, Quỹ HTND cấp tỉnh được cấp 20 tỷ từ ngân sách tỉnh, nâng tổng số vốn ngân sách cấp hiện đạt 50 tỷ đồng; cấp huyện có 2 huyện được Ngân sách cấp mỗi đơn vị 500 triệu đồng, nâng tổng số vốn ngân sách cấp cho Quỹ HTND huyện hiện đạt 21,92 tỷ đồng, 100% cấp xã xây dựng được nguồn Quỹ HTND và đã chuyển về Quỹ HTND huyện quản lý 209,4 triệu đồng.
 

Từ nguồn vốn trên, các cấp Hội ND thẩm định và giải ngân 2,46 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ HTND do TƯ Hội uỷ thác cho 80 hộ vay tại 06 xã, thuộc 3 huyện thực hiện 6 dự án.
 

Nguồn Quỹ HTND tỉnh thẩm định và giải ngân 50,54 tỷ đồng cho 1.544 hộ vay thực hiện 177 dự án. Trong đó có 47 dự án chăn nuôi chiếm 40,17%; 62 dự án trồng trọt chiếm 52,99%; 8 dự án hải sản chiếm 6,84%. Nguồn vốn cấp huyện giải ngân 22, 2 tỷ đồng cho 842 hộ vay.
 

Những dự án trên góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động nông thôn n, giúp nông dân có vốn sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương, phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần giúp các hộ tăng thêm thu nhập, từng bước làm quen với việc liên kết sản xuất hàng hóa nông sản và nâng cao đời sống, xây dựng nông thôn mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.
 

thể nói, họat động của Quỹ HTND giúp hội viên, nông dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nhằm mở rộng, nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề; tạo việc làm, thúc đẩy ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng tạo ra các loại nông sản hàng hóa, dịch vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn.

Hải Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Mô hình nuôi hàu an toàn tại Quảng Ninh