Đồng Nai: Tích cực phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ vốn cho hội viên, nông dân
16:50 - 28/01/2019
(Quỹ HTND) – Thời gian qua, các cấp Hội trong tỉnh luôn xác định rõ tầm quan trọng của nguồn vốn vay ủy thác với các ngân hàng trên địa bàn, coi đây là một trong những nội dung thi đua ở tất cả các cấp.

Có nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ, hội viên, nông dân trên địa bàn tích cực chăn nuôi để phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống


 
Theo đó, các cấp Hội đã tích cực phối hợp với ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) ưu tiên nguồn vốn đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập nhằm giảm nghèo bền vững. Hội cũng đã phối hợp với phòng giao dịch ngân hàng cùng cấp sắp xếp các Tổ theo địa bàn dân cư để thuận lợi trong triển khai thực hiện.

 
Hiện nay, tổng dư nợ do các cấp Hội được ủy thác qua kênh vốn với ngân hàng CSXH đạt 781.810 triệu đồng, thông qua 863 Tổ TK&VV với 37.284 thành viên tham gia (tăng 45.311 triệu đồng so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái). Nguồn vốn tăng chủ yếu tập trung vào các chương trình cho vay học sinh, sinh viên, giải quyết việc làm; chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường; cho vay hộ mới thoát nghèo và cho vay hộ cận nghèo.

 
Toàn tỉnh có 100% số Tổ TK & VV đã tổ chức ký xong hợp đồng ủy nhiệm thu lãi, thu tiền tiết kiệm vay vốn. Nhìn chung, công tác thu lãi đều đã đạt kết quả tốt, tỷ lệ thu lãi, thu tiết kiệm hàng tháng đạt bình quân 99%. Tỷ lệ nợ quá hạn so với cùng kỳ năm trước giảm từ 0,59% xuống còn 0,38%.

 
Bên cạnh đó, công tác đánh giá phân loại chất lượng các Tổ TK&VV được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai. Kết quả phân loại Tổ TK&VV cho thấy: Có 779 Tổ xếp loại tốt; 77 Tổ xếp loại khá; 06 Tổ trung bình; 01 Tổ yếu kém.

 
Đồng thời, để tiếp tục chương trình phối hợp giữa Hội với ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh trong việc tổ chức thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ, các cấp Hội đã tích cực kiện toàn  Ban chỉ đạo ở các cấp.

 
Từ tháng 3/2017, Hội ND tỉnh cùng với ngân hàng Nông nghiệp & PTNT chi nhánh Đồng Nai đã ký thực hiện Thỏa thuận liên ngành số 01 giữa hai cơ quan. Ngay sau đó, Ban Thường vụ tỉnh Hội đã xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện đến Hội ND các cấp trong tỉnh.

 
Đến nay, tổng dư nợ đối với các hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đạt 201 tỷ đồng, đang triển khai cho vay ở 329 Tổ vay vốn, với 4.266 thành viên tham gia.

 
Từ nguồn vốn vay ưu đãi của các ngân hàng, trên địa bàn toàn tỉnh cũng đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả, giúp các hội viên, nông dân vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Ngoài ra, hội viên, nông dân tại cơ sở còn biết tương trợ, giúp đỡ nhau trong làm ăn, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất để phát triển kinh tế và làm giàu bền vững.

 
Tiêu biểu như: Mô hình chăn nuôi của gia đình ông Nguyễn Văn Thông ở xã Long Phước- huyện Long Thành. Được hỗ trợ xét vay số vốn 20 triệu đồng, ông đầu tư sửa chữa chuồng trại để tập trung chăn nuôi nuôi bò và lợn. Đến nay, nhờ chăm chỉ làm ăn, đàn gia súc của gia đình ông đã tăng trưởng lên thành 15 con bò và 9 con lợn nái. Toàn bộ số vốn vay trước đây đã được gia đình ông hoàn trả đầy đủ, đúng hạn.

 
Hay như gia đình bà Thị Đường ở xã Xuân Thạnh- huyện Thống Nhất, là một hộ nông dân nghèo người dân tộc Chơro vốn có cuộc sống khó khăn vì gia đình không có đất sản xuất. Nhờ được hỗ trợ vốn ưu đãi, bà tập trung nuôi dê và bước đầu đem lại hiệu quả. Bà phấn khởi cho biết: “Tôi vừa bán 02 con dê đực và có đủ tiền để sửa lại căn bếp. Còn 01 con dê đang mang bầu, tôi để lại nuôi để tiếp tục gây giống. Trước đó, nhờ tiền bán lứa dê, tôi đã trả được số vốn vay của ngân hàng”. 

 
Giống như nhà bà Thị Đường, gia đình ông Thổ Chuột cũng là một trong những hộ dân tộc thiểu số nghèo tại xã Xuân Thạnh- huyện Thống Nhất. Được bình xét hỗ trợ vốn vay ưu đãi, ông mua 01 con bò giống về nuôi. Sau gần 4 năm, từ con bò giống đầu tiên, hiện gia đình ông đã phát triển được đàn bò lên thành 5 con.

 
Tại huyện Tân Phú, hộ các ông Đỗ Thái Sơn và Lê Thế Sỹ ở xã Nam Cát Tiên cũng đã sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư chăn nuôi bò sinh sản. Hiện nay, cả 02 hộ đều duy trì  đàn bò từ 3- 5 con. Trong những năm tới, các gia đình sẽ tiếp tục nhân đàn bò để phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.

 
Đạt được kết quả như trên chủ yếu do Hội ND các xã, các huyện đã có sự nỗ lực trong việc quản lý tốt nguồn vốn ủy thác, các Tổ TK&VV, Tổ vay vốn nắm chắc tình hình hoạt động của tổ mình quản lý; thường xuyên duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác vay vốn được các cấp Hội thực hiện nghiêm túc và thường xuyên.

 
Nguồn vốn vay ưu đãi đã hỗ trợ kịp thời nhu cầu bổ sung vốn cho các hội viên, nông dân, các mô hình kinh tế hợp tác… để triển khai các dự án, phương án kinh doanh khả thi, có hiệu quả. Nhờ đó, đảm bảo được khả năng trả nợ, phí và lãi vay đúng thời hạn; hội viên, nông dân vươn lên làm giàu chính đáng, giúp phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn.

 
Thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của hai ngân hàng về nguồn vốn chính sách ưu đãi và nguồn vốn tín dụng nông nghiệp. Các cấp Hội ở cơ sở cũng tích cực, chủ động phối hợp với các ngành triển khai tập huấn, áp dụng khoa học kỹ thuật mới giúp cho hội viên, nông dân thoát nghèo bền vững. 

Trọng Dũng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Mô hình nuôi hàu an toàn tại Quảng Ninh