Hội ND Hải Dương: Vận động tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND
16:04 - 23/01/2019
(Quỹ HTND) – Thời gian qua, các cấp Hội đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền trích ngân sách bổ sung cho Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) cùng cấp. Vì vậy tăng trưởng nguồn vốn Quỹ đã có bước phát triển vượt bậc. Nhiều huyện, thành, thị Hội đã tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đưa vào kế hoạch hàng năm trích ngân sách bổ sung nguồn vốn cho Quỹ HTND từ 10 - 300 triệu đồng.
Các mô hình chăn nuôi nhóm hộ sử dụng nguồn vốn vay Quỹ HTND bước đầu mang lại hiệu quả

Đến nay, có 12/12 huyện (Thành phố, thị xã) trích ngân sách bổ sung cho Quỹ cấp huyện được 2.640 triệu đồng, 77/259 cơ sở trích ngân sách bổ sung cho Quỹ cơ sở 508,7 triệu đồng.
 

Tính đến 30/11/2018, tổng nguồn vốn Quỹ HTND do các cấp Hội ND tỉnh quản lý đạt 52.408,3 triệu đồng, tăng 5.419,2 triệu đồng so với cuối năm 2017. Trong đó, Quỹ HTND cấp tỉnh đạt 31.300 triệu đồng (tăng 2.500 triệu đồng), Quỹ cấp huyện 7.199,6 triệu đồng (tăng 1.049,0 triệu đồng), Quỹ cấp cơ sở 13.980,7 triệu đồng (tăng 1.870,3 triệu đồng).
 

Toàn tỉnh, có 12/12 huyện, thị, thành Hội và 259/259 cơ sở Hội xây dựng được Quỹ HTND (đạt 100%); 9/12 huyện, thành, thị Hội có mức quỹ cấp huyện đạt trên 500 triệu đồng gồm các huyện: Nam Sách, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Kinh Môn, Ninh Giang, TP. Hải Dương và TX. Chí Linh.
 

Tiêu biểu có 5 cơ sở Hội có Quỹ HTND cao trên 100 triệu đồng như: Hội ND xã Tân Hương (Ninh Giang) 134,8 triệu đồng, Tân Việt (Thanh Hà) 124,3 triệu đồng, Thạch Khôi (TP. Hải Dương) 113,9 triệu đồng, Hưng Đạo (Tứ Kỳ) 112,1 triệu đồng, Đồng Tâm (Ninh Giang) 105,1 triệu đồng. Năm 2018 có một số đơn vị tích cực vận động xây dựng Quỹ như: Hội ND huyện Cẩm Giàng, Ninh Giang, Kinh Môn.
 

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ HTND và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của TƯ Hội NDVN, Ban Điều hành Quỹ HTND Trung ương, BTV Hội ND tỉnh đã tích cực tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện xuống các Quỹ huyện, thành phố, thị xã và các cơ sở Hội tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: Thực hiện các giải pháp tăng trưởng nguồn vốn thường xuyên và bền vững ở các cấp Hội; tăng cường đội ngũ cán bộ có năng lực, nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành Quỹ HTND từ tỉnh xuống cơ sở; tăng cường hỗ trợ vốn cho nông dân kịp thời, đúng đối tượng, đạt hiệu quả về kinh tế...
 

Công tác kiện toàn củng cố hệ thống tổ chức Quỹ HTND được các cấp Hội quan tâm. Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã kiện toàn Ban điều hành, Ban kiểm soát Quỹ HTND cấp tỉnh và chỉ đạo huyện Hội ND tổ chức thực hiện. Đến nay, có 12/12 huyện, thành phố, thị xã thành lập Quỹ HTND và tổ chức kiện toàn Ban Điều hành, Ban kiểm soát Quỹ với số lượng từ 3-4 người/đơn vị; 100% huyện, thành, thị Hội hoàn thành đăng ký, khắc dấu Quỹ HTND cấp huyện.
 

Năm 2018, các cấp Hội trong tỉnh đã thu hồi 25,84 tỷ đồng vốn đến hạn của 1.412 hộ vay, đồng thời tiến hành giải ngân 31,072 tỷ đồng cho 1.532 hộ vay.
 

Tổng dư nợ nguồn vốn Quỹ HTND do các cấp Hội quản lý đến ngày 30/11/2018 là 66,7 tỷ đồng cho 3.839 hộ vay ( đạt 98,5% tổng nguồn vốn). Trong đó: Nguồn Trung ương Hội ủy thác đạt 15,2 tỷ đồng cho 533 hộ vay triển khai 27 dự án; Quỹ cấp tỉnh là 31,3 tỷ đồng cho 1.561 hộ vay thực hiện 78 dự án nhóm hộ; Quỹ cấp huyện là 7,056 tỷ đồng cho 364 hộ vay, Quỹ cấp cơ sở là 13,139 tỷ đồng cho 1.381 hộ vay triển khai 259 cơ sở. Số tiền cho vay đã được đầu tư vào các ngành nghề và lĩnh vực sản xuất như: Trồng trọt 30%, chăn nuôi 23%, thuỷ sản 33%, ngành nghề và dịch vụ 14%.

 

Đối với nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương ủy thác được cho vay 100% theo dự án xây dựng mô hình phát triển kinh tế hợp tác, mỗi dự án được đầu tư từ 500 - 1.500 triệu đồng với thời gian vay từ 24 - 36 tháng.

 

Nguồn vốn cấp tỉnh cho vay 100% theo nhóm hộ đầu tư phát triển sản xuất trong các lĩnh vực: Ngành nghề, dịch vụ, chăn nuôi, thủy sản, trồng trọt... Mỗi nhóm hộ được đầu tư từ 400 - 500 triệu đồng với thời gian vay 24 tháng. Nguồn vốn cấp huyện và cơ sở được cho vay theo hình thức nhóm hộ liên kết sản xuất hoặc tín dụng vi mô với thời gian vay từ 12 - 24 tháng.
 

Thêm vào đó, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở, đồng thời chỉ đạo Hội ND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ Quỹ HTND cho các cơ sở gắn với nội dung tập huấn nghiệp vụ công tác Hội.
 

Kết quả, năm 2018 các cấp Hội ND tỉnh tổ chức được 38 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 4.063 lượt cán bộ các cấp Hội; tổ chức 2.016 buổi tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 127.350 người. Trong đó Ban Điều hành Quỹ HNTD tỉnh phối hợp với Ban Điều hành Quỹ HTND Trung ương tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Quỹ cho 289 cán bộ các cấp Hội, trực tiếp tổ chức 3 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 416 lượt cán bộ và 205 buổi tập huấn chuyển giao KHKT cho 10.495 lượt hộ vay vốn nhằm giúp các hộ vay phát huy tối đã hiệu quả nguồn vốn.

 

Có thể nói, việc triển khai các hoạt động vay vốn Quỹ HTND đã tạo không khí thi đua lao động sôi nổi trong toàn hệ thống Hội, các cấp Hội đã tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động xây dựng phát triển nguồn vốn Quỹ. Thông qua các hoạt động vay vốn, thúc đẩy sản xuất, đã tác động tích cực đến sự đánh giá của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với tổ chức Hội.

 

Hải Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Hiệu quả kinh tế từ mô hình trồng xoài xuất khẩu