Thành phố Hà Nội: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt trên 554 tỷ đồng
16:04 - 23/01/2019
(Quỹ HTND) – Tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) các cấp đạt 554.870,3 triệu đồng. Trong đó, 100% Qũy HTND cấp huyện đạt trên 500 triệu; 17/18 đơn vị cấp huyện (94%) có nguồn vốn đạt trên 1 tỷ đồng; 4/18 đơn vị (22%) đạt trên 5 tỷ đồng; tổng nguồn vốn cấp huyện 49.180,1 triệu đồng.
Nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả nhờ nguồn vốn Quỹ HTND

Theo đó, nguồn vốn Quỹ HTND toàn Thành phố năm 2018 tăng 41.603,2 triệu đồng (đạt 200% chỉ tiêu TW giao). Trong đó, Quỹ HTND cấp Thành phố tăng 31.327,0 triệu đồng (UBND Thành phố bổ sung 30 tỷ đồng; bổ sung nguồn từ hoạt động tài chính: 1.327 triệu đồng), Quỹ HTND cấp huyện tăng 8.469,1 triệu, Quỹ do Hội ND cấp xã vận động được tăng 1.807,1 triệu đồng.
 

Một số đơn vị Quỹ cấp huyện được bổ sung nguồn vốn từ ngân sách cao như: Sóc Sơn (1 tỷ) Thanh Oai (700 triệu) Mỹ Đức, Thanh Trì, Gia Lâm, Mê Linh, Thường Tín, Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức (500 triệu đồng). Riêng huyện Phú Xuyên, 28/28 (100%) Quỹ do Hội ND xã vận động được bổ sung nguồn vốn từ ngân sách cấp xã với số tiền 360 triệu đồng; tổng số tiền ngân sách cấp xã của Phú Xuyên cấp sang Quỹ HTND do Hội ND cấp xã quản lý 1.675,5 triệu đồng chiếm 58,8% tổng nguồn cấp xã.
 

Từ nguồn vốn trên, các cấp Hội đã giải ngân 217.427 triệu đồng cho 12.681 hộ vay thực hiện 558 dự án. Trong đó: Các đơn vị tập trung xây dựng và giải ngân vay phát triển chăn nuôi 310 dự án (chiếm 52,7%); 161 dự án trồng trọt (chiếm 27,4%); 32 dự án kinh doanh dịch vụ (chiếm 5,4%); 55 dự án chuyển đổi cơ cấu kinh tế (chiếm 9,4%); 30 dự án khác (chiếm 5,1%); xây dựng mới 30 mô hình điểm vay vốn Quỹ HTND (trong đó có 17 mô hình kinh tế tập thể hội viên tham gia được vay vốn Qũy HTND).
 

Nguồn vốn cấp huyện và cơ sở xây dựng được 70.985,4 triệu đồng cho 5.682 hộ vay vốn. Các huyện, quận thị xã triển khai cho vay theo hướng dẫn của Thành phố và Trung ương Hội.
 

Bên cạnh việc giải ngân vốn cho hội viên, nông dân, các cấp Hội còn đôn đốc thu hồi 183.097 triệu đồng vốn đến hạn của 15.756 hộ tham gia 478546 dự án. Trong đó, đã thu hồi vốn khối quận 21.186 triệu đồng.
 

Nhìn chung, các nguồn lực về vốn đã giúp hội viên, nông dân trên địa bàn đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, qua đó, nhiều hộ nông dân thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. 

 

 

Nguyên An
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Hỗ trợ vay vốn phát triển cây ăn quả