Đồng Tháp: Hỗ trợ vốn giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất
12:05 - 28/12/2018
(Quỹ HTND) – Để thực hiện tốt chỉ tiêu vận động nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) được giao trong năm 2018, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã sớm triển khai và có văn bản giao chỉ tiêu cụ thể, chỉ đạo Hội ND các cấp tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân xây dựng, phát triển nguồn Quỹ HTND.

Nguồn vốn vay hỗ trợ kịp thời điểm góp phần giúp hội viên, nông dân đầu tư cho chăn nuôi đạt hiệu quả


 
Kết quả, tính đến nay, tổng nguồn vốn vận động của Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đạt 19,055 tỷ đồng. Trong đó: Nguồn Quỹ cấp tỉnh đang quản lý 11.370 triệu đồng; nguồn cấp huyện, có 6/12 đơn vị Hội cấp huyện vận động xây dựng Quỹ đạt 589 triệu đồng; nguồn Quỹ ở 142/142 cơ sở Hội vận động với số tiền là 7.096 triệu đồng.

 
Dự kiến đến thời điểm cuối năm 2018 đầu năm 2019, Ban Điều hành Quỹ HTND cấp huyện, thị thành sau khi thành lập và kiện toàn xong sẽ được nguồn ngân sách cấp bổ sung mức 500 triệu đồng/huyện, thị, thành; đồng thời, sẽ thực hiện quy trình chuyển vốn về cấp huyện quản lý theo đúng Hướng dẫn số 841.

 
Trong kỳ, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh đã đôn đốc và thu hồi nguồn vốn của 10 dự án đến hạn với 159 hộ vay, tổng số tiền 4.400 triệu đồng (đạt 100% kế hoạch).

 
Đồng thời, tỉnh Hội còn hướng dẫn Hội ND các huyện, thị, thành phố xây dựng dự án để tiếp tục quay vòng cho vay chu kỳ mới; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án và hoàn chỉnh hồ sơ dự án trình Ban Thường vụ TƯ Hội NDVN, Ban Điều hành Quỹ HTND TƯ phê duyệt. Đến nay, đã tiến hành giải ngân 4.400 triệu đồng cho 118 hộ vay để thực hiện 10 dự án phát triển sản xuất.

 
Tính đến hết tháng 10/2018, từ nguồn vốn 9.600 triệu đồng do Trung ương Hội uỷ thác đang được triển khai cho vay tại 20 dự án với 269 hộ vay. Trong đó, tỷ lệ dự án đầu tư cho trồng trọt chiếm 77,07%, chăn nuôi chiếm 18.08%, thủy sản chiếm 3.85%, làng nghề chiếm 1%.

 
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh cũng giải ngân 11.370 triệu đồng cho 351  hộ vay triển khai tại 23 dự án trồng trọt và chăn nuôi (tỷ lệ dự án đầu tư cho trồng trọt chiếm 59,7). Trong năm, tỉnh Hội đã thu hồi xong 7.575 triệu đồng của 16 dự án với 289 hộ tham gia vay và hiện lại đang tiếp tục quay vòng cho vay chu kỳ mới, thực hiện 15 dự án cho 221 lượt hộ vay với số tiền 7.775 triệu đồng.

 
Đối với nguồn vốn ở cơ sở, tổng dư nợ cho vay từ nguồn vốn vận động Quỹ HTND đạt 5.404 triệu đồng, cũng đang triển khai cho 1.189 hộ vay.

 
Để bảo toàn nguồn vốn, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh chủ động phối hợp thường xuyên với Ban Thường vụ Hội ND cấp huyện tổ chức kiểm tra mục đích sử dụng vốn các dự án khi đã giải ngân sau 30 ngày. Đồng thời, tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất nguồn vốn do Trung ương Hội uỷ thác, nguồn vốn ngân sách tỉnh và nguồn vốn vay do địa phương vận động được.

 
Trong năm 2018, tỉnh Hội đã thực hiện việc kiểm tra định kỳ tại 12/12 huyện, thị, thành Hội, 12 cơ sở Hội và 60 hộ vay vốn trên địa bàn. Qua kiểm tra, nhìn chung đánh giá cho thấy các hộ vay đều đã sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế đối với các hộ gia đình được thụ hưởng dự án; góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

 
Nhằm đảm bảo phát huy tốt nhất hiệu quả đồng vốn vay, hàng năm, các cấp Hội còn chủ động phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn tổ chức các lớp tập huấn để hướng dẫn hội viên, nông dân cách thức xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh; chuyển giao khoa học kỹ thuật; tập huấn những kỹ thuật mới trong trồng trọt, chăn nuôi; đào tạo nghề cho lao động nông thôn… Kết quả, trong năm 2018, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức được 182 lớp tập huấn cho 7.645 lượt hội viên, nông dân.

 
Ngoài ra, các cấp Hội còn phối hợp với ngành chức năng tổ chức 82 buổi sinh hoạt trao đổi kinh nghiệm; tham quan những mô hình kinh tế hiệu quả cho 4.563 lượt hội viên, nông dân… Từ đó, giúp bà con tích cực học hỏi, tập trung phát triển sản xuất trồng trọt, mạnh dạn áp dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật mới nhằm xây dựng, phát triển các mô hình theo hướng liên kết, hợp tác sản xuất đem lại hiệu quả cao.

 
Đã có nhiều gương hội viên, nông dân nhờ tích cực chuyển đổi hướng liên kết để cùng nhau làm ăn giúp đem lại hiệu quả cao, một số dự án điển hình như: Dự án Tổ hợp tác trồng xoài theo hướng Vietgap của Hội ND xã Tân Thuận Tây- thành phố Cao Lãnh; dự án trồng xoài theo hướng Vietgap ở xã Bình Hàng Trung- huyện Cao Lãnh; dự án trồng hoa, cây cảnh của Hội ND phường Tân Quy Đông- thành phố Sa Đéc; dự án trồng lúa chất lượng cao ở xã Bình Tân- huyện Thanh Bình; dự án nuôi bò vỗ béo tại xã Tân Hộ Cơ- huyện Tân Hồng...
 

Qua đánh giá chung cho thấy, các dự án được đầu tư nhờ nguồn vốn Quỹ HTND đã đem lại hiệu quả, có tác động tích cực đến công tác vận động hội viên, nông dân trên địa bàn; góp phần thực hiện tốt các nội dung, chương trình của Hội đề ra; thực hiện các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân luôn đạt và vượt kế hoạch. Nhiều phong trào đã từng bước đi vào chiều sâu, có chất lượng, sát với thực tế nên đã đáp ứng được nhu cầu thiết thực cũng như đem lại hiệu quả về lợi ích kinh tế giúp cho hội viên, nông dân vươn lên trong cuộc sống.

 
Đáng chú ý, thông qua các dự án được triển khai đã giúp giải quyết việc làm tại chỗ cho 849 hội viên, nông dân ngay tại địa phương. Từ nguồn vốn Quỹ HTND cũng đã góp phần làm đổi mới cả về nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả; năm 2018, đã thu hút, tập hợp được 255 nông dân tham gia vào tổ chức Hội. 

Bình Phục
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Mô hình nuôi hàu an toàn tại Quảng Ninh