Hà Nội: Giải bài toán vốn cho hội viên, nông dân
16:37 - 19/12/2018
(Quỹ HTND)- Hội Nông dân Hà Nội luôn xác định để tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và gắn bó với Hội, các cấp Hội cần nâng cao trách nhiệm, chủ động, tích cực phối hợp giúp nông dân có vốn phát triển sản xuất kinh doanh. 
Chăn nuôi bò sữa tại xã Minh Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội từ nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân.


Hội Nông dân Thành phố đã chỉ đạo Hội Nông dân các cấp tập trung khai thác các nguồn vốn: Quỹ Hỗ trợ nông dân, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội...


Thực hiện Kết luận 61 KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định 673 /QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội Nông dân Thành phố đã tham mưu cho Thành ủy ban hành Kế hoạch số 56/ KH TU ngày 24/5/2012 thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” và Chỉ thị  27/CT UBND ngày 20/10/2009 của UBND Thành phố về việc “Tăng cường sự chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân Thành phố Hà Nội ”.


Hằng năm, chỉ đạo Hội Nông dân các cấp chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước như thực hiện Kết luận 61- KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định 673 /QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu  cho cấp ủy, chính quyền địa phương cụ thể hóa thành các văn bản chỉ đạo đến cơ sở.


Hội Nông dân Thành phố đã chủ động xây dựng các chương trình, đề án và phối hợp với các sở, ngành của Thành phố để triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho nông dân sử dụng vốn vay hiệu quả. Chủ động ký kết văn bản thỏa thuận với các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố để triển khai thực hiện giúp nông dân được tiếp cận với các chương trình tín dụng hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn của nhà nước.


Chỉ đạo các cấp Hội triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Hội Nông dân Thành phố phát động. Tổ chức tốt “Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Tập trung các giải pháp hỗ trợ nông dân như: tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, vận động tập trung ruộng đất xây dựng các mô hình, tổ chức đào tạo nghề, mua phân bón trả chậm, xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý, tổ chức hội chợ, phối hợp với các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm cho nông dân…


Hội phối hợp với các trường, trung tâm dạy nghề, các doanh nghiệp… tổ chức được 1.854 lớp dạy nghề cho 63.630 lượt người dự; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức 115 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 12.510 lượt cán bộ hội viên. Hằng năm, biểu dương các gương hội viên, nông dân tiêu biểu, điển hình trong phát triển kinh tế.


Bên cạnh đó, các cấp Hội còn thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý vốn, quỹ. Áp dụng sử dụng phần mềm kế toán trong công tác quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân các huyện, thị.


Định kỳ kiểm tra, giám sát công tác quản lý, cho vay, việc sử dụng vốn, quỹ để kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quản lý và sử dụng vốn, có các giải pháp giải quyết để không có nợ xấu. Qua kiểm tra việc sử dụng vốn vay và theo dõi các hộ gia đình vay vốn do Hội Nông dân quản lý đều sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, chấp hành tốt việc trả lãi, gốc theo quy định.


Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, trình UBND Thành phố đề nghị cấp bổ sung nguồn ngân sách cho Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn Thành phố đang quản lý là 552.140,8 triệu đồng.


Trong đó, cấp Thành phố là 483.885,8 triệu đồng, cấp huyện, thị  là 45.630 triệu đồng, cấp cơ sở là 20.625,1 triệu đồng. 100% các huyện, thị xã và cơ sở có Quỹ. Có 14/18 huyện có số dư trên 1 tỷ (chiếm 77%). Các cấp Hội hướng dẫn xây dựng dự án vay vốn phát triển kinh tế hộ, các mô hình điểm phù hợp với tình hình của địa phương và đã xét duyệt cho 35.122 hộ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.


 Hội Nông dân Thành phố chỉ đạo 100% Hội Nông dân các huyện, thị xã ký hợp đồng thỏa thuận với các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố thành lập các tổ vay vốn tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.


Dư nợ cho vay theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tại các Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn đạt hơn 1.624 tỷ đồng (tăng 400% so năm 2013) với trên 26.500 hộ vay; Dư nợ ủy thác qua  Ngân hàng CSXH Thành phố đạt 1.732 tỷ đồng (tăng 160% so năm 2013) cho 62 ngàn hộ vay.


Các nguồn vốn được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng giúp hội viên nông dân mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; xây dựng các mô hình mới, giải quyết việc làm, cải tạo công trình nước sạch, vệ sinh, cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống…


Đến hết năm 2018,  các cấp Hội đã xây dựng được 538 mô hình kinh tế tập thể. Trong đó, lĩnh vực trồng trọt 297 mô hình, chăn nuôi 127 mô hình, kinh doanh dịch vụ 114 mô hình. Các mô hình tiêu biểu như: Chuỗi liên kết chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi tại xã Cẩm Lĩnh (Ba Vì); sản xuất rau an toàn tại xã Đặng Xá, Văn Đức (Gia Lâm); sản xuất rau hữu cơ ở Thanh Xuân (Sóc Sơn); trồng Cam canh ở Kim An (Thanh Oai); trồng ổi Đài Loan ở Di Trạch (Hoài Đức)...


Để quản lý tốt nguồn vốn và giám sát việc sử dụng vốn vay của các hộ hiệu quả, đúng mục đích. Hội Nông dân Thành phố phối hợp chặt chẽ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cấp Hội thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát đến các hộ vay.


Qua hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân và các chương trình phối hợp với các ngân hàng làm chuyển đổi nhận thức của nông dân, khẳng định vai trò rất quan trọng của Quỹ Hỗ trợ nông dân và chương trình phối hợp với các tổ chức tín dụng đối với công tác Hội và phong trào nông dân.

Linh Tùng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Mô hình nuôi hàu an toàn tại Quảng Ninh