Yên Bái: Quỹ HTND giúp hội viên, nông dân làm giàu
11:00 - 18/12/2018
(Quỹ HTND) -Năm 2018, nguồn vốn Quỹ HTND do các cấp Hội quản lý đã hỗ trợ thiết thực giúp hội viên, nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình chuyển đổi sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập.
Nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp hôi viên, nông dân xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế

Tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh hiện đạt 12 tỷ 830 triệu đồng. Trong đó: Trung ương ủy thác: 4 tỷ 414 triệu đồng, cấp tỉnh: 3 tỷ 343 triệu đồng; cấp huyện 5 tỷ 073 triệu đồng.


Từ nguồn vốn trên, các cấp Hội đã xây dựng được 156 mô hình dự án nhóm hộ với 400 lượt hộ hội viên, nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy hình thành các liên kết trong sản xuất kinh doanh, giúp đỡ nhau về kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật  sản xuất.


Những mô hình dự án đem lại hiệu quả cao như: Mô Dự án “Nuôi bò sinh sản” ở xã Phúc An, huyện Yên Bình; dự án “Nuôi ba ba” ở xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn; dự án “Sản xuất miến đao” ở xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái; dự án “Chăm sóc và khai thác gỗ rừng trồng” ở xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình.


Nguồn vốn Quỹ đã giúp nhiều hộ hội viên, nông dân vươn lên làm giàu, tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động ở địa phương.


Tiêu biểu như: Ông Vũ Huy Quang ở xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên vay vốn Quỹ HTND thực hiện mô hình trang trại nuôi thỏ đến nay cho doanh thu từ 3 - 4 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương.
 

Hay như ông Nguyễn Đức Toàn ở xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái vay vốn xây dựng mô hình chế biến gỗ rừng trồng, cho lãi hàng năm từ 600 - 800 triệu đồng, tạo việc làm cho 10 lao động với mức thu nhập ổn định từ 6-7 triệu đồng/tháng.


Việc quản lý, sử dụng vốn được thực hiện nghiêm túc, nguồn vốn được đầu tư đúng đối tượng, đúng mục đích, việc thu hồi gốc và phí cơ bản được thực hiện đúng theo Điều lệ Quỹ.


Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh còn chỉ đạo các cơ sở Hội phối hợp với ngân hàng CSXH thực hiện tốt các công đoạn nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. 


Hiện có 9/9 Hội ND cấp huyện ký văn bản liên tịch với ngân hàng CSXH, 164/180 Hội cấp xã ký Hợp đồng uỷ thác với ngân hàng CSXH. Số tổ TK&VV do Hội quản lý là 677 tổ với 23.769 hộ nông dân vay với số dư nợ đạt 770.514 triệu đồng.


Trong đó, số tổ TK&VV đạt loại tốt chiếm 99%, số tổ khá chiếm 1%, không có tổ yếu, kém. Bên cạnh đó, Hội cũng làm tốt công tác vận động các hộ vay vốn gửi tiết kiệm.


Đến nay, 100% số tổ TK&VV do Hội quản lý có số dư tiết kiệm, 99% số hộ vay tham gia gửi tiết kiệm 26,7 tỷ đồng, bình quân mỗi hộ có số dư tiền gửi 1,1 triệu đồng, đây cũng là nguồn tiền quan trọng để bổ sung vào nguồn vốn cho vay, đồng thời tạo nguồn tích luỹ giảm gánh nặng cho hộ khi đến hạn trả nợ.


Hội ND còn phối hợp với ngân hàng CSXH phát động các đợt thi đua làm tốt công tác chính sách tín dụng, qua các đợt thi đua đã động viên Hội cấp sơ sở và tổ TK&VV thực hiện tốt trách nhiệm của mình và phát hiện, biểu dương kịp thời những điển hình tiên tiến trong công tác uỷ thác.


Thực hiện thỏa thuận liên ngành  giữa Hội ND với ngân hàng NN &PTNT tỉnh, đến nay, tại các cơ sở Hội đã thành lập các tổ liên kết phát triển sản xuất giúp hàng ngàn hội viên, nông dân trên địa bàn thoát nghèo và làm giàu.


Đến nay, Hội ND tỉnh có 303 tổ vay vốn ký hợp đồng tín chấp với ngân hàng NN&PTNT, doanh số cho vay là 382.224 triệu đồng giúp 6.353 hộ nông dân vay vốn phát triển sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, góp phần xây dựng nông thôn mới.


Tới đây, các cấp Hội đẩy mạnhviệc thu hồi, luân chuyển vốn theo quy định; xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về sử dụng vốn Quỹ HTND; tăng cường công tác kiểm tra quản lý sử dụng vốn Quỹ; nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển tải vốn theo phương thức ủy thác theo thỏa thuận với ngân hàng CSXH, hướng dẫn Hội ND xã tổ chức vận động thành lập Tổ TK & VV mới đúng quy định.
 

Xuân Hòa
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Mô hình nuôi hàu an toàn tại Quảng Ninh