Hải Dương: Khơi thông nguồn vốn, hỗ trợ nông dân hợp tác làm ăn hiệu quả
14:00 - 29/11/2018
(Quỹ HTND) – Những năm qua, nhờ tích cực khai thác tối đa hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), Hội ND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội triển khai nhiều hoạt động cụ thể nhằm giúp hội viên, nông dân trên địa bàn tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.

Có vốn, hội viên, nông dân trên địa bàn yên tâm tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống


 
Bên cạnh đó, để tạo mọi điều kiện và nguồn lực giúp phát triển vốn đạt kết quả cao, thực hiện tốt Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, ngay từ đầu năm, các cấp Hội đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trích ngân sách bổ sung cho Quỹ HTND. Đến nay, có 12/12 huyện, thị xã, thành phố được UBND cùng cấp bổ sung 2.640 triệu đồng; 77/259 cơ sở trích ngân sách bổ sung 508,7 triệu đồng cho Quỹ HTND.

 
Công tác kiện toàn Ban điều hành, Ban kiểm soát Quỹ cấp huyện được thực hiện thường xuyên, với số lượng bình quân từ 3- 4 người/đơn vị. Toàn tỉnh có 12/12 huyện, thành phố, thị xã và 259/259 cơ sở xây dựng được nguồn Quỹ HTND (đạt 100%). Mức tăng trưởng nguồn vốn của Quỹ HTND hàng năm đều đạt mức từ 20% trở lên.

 
Trong năm 2018, Hội ND các cấp đã tiến hành thu hồi 25,5 tỷ đồng từ nguồn vốn đến hạn của 1.401 hộ vay; đồng thời, tiếp tục giải ngân cho 1.1532 hộ vay với số tiền 31,4 tỷ đồng. Như vậy, tổng dư nợ nguồn vốn Quỹ HTND do các cấp Hội trong tỉnh đang quản lý tính đến hết tháng 11/2018 đạt 66,7 tỷ đồng. Nhờ được quản lý chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, điều lệ, Quỹ HTND các cấp đang giúp cho 3.854 hộ vay vốn phát triển sản xuất (đạt 98,5% tổng nguồn vốn).

 
Trong đó: Nguồn vốn Quỹ do Trung ương Hội ủy thác số tiền 15,2 tỷ đồng, đang cho 533 hộ vay triển khai tại 28 dự án; Quỹ cấp tỉnh với 31,3 tỷ đồng cho 1.576 hộ vay để thực hiện 78 dự án nhóm hộ; Quỹ cấp huyện và cơ sở đạt 20,2 tỷ đồng đang cho 1.745 hộ vay.

 
Đáng chú ý, có 9/12 huyện, thị xã, thành phố xây dựng được nguồn vốn Quỹ cấp huyện đạt mức trên 500 triệu đồng gồm: Nam Sách, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Kinh Môn, Ninh Giang, thị xã Chí Linh, thành phố Hải Dương. Ngoài ra, trong năm còn có một số đơn vị Hội cũng rất tích cực trong việc vận động, xây dựng và phát triển nguồn vốn Quỹ HTND.

 
Hiện nay, riêng đối với nguồn vốn Quỹ HTND ở cấp xã vận động đang giao cho Hội ND xã trực tiếp quản lý. Có 5 cơ sở Hội xây dựng được nguồn vốn Quỹ HTND đạt mức cao trên 100 triệu đồng, cụ thể gồm: Xã Tân Hương (huyện Ninh Giang) 134,8 triệu đồng; xã Đồng Tâm (huyện Ninh Giang) 105,1 triệu đồng; xã Tân Việt (huyện Thanh Hà) 124,3 triệu đồng; xã Hưng Đạo (huyện Tứ Kỳ) 112,1 triệu đồng; phường Thạch Khôi (TP. Hải Dương) 113,9 triệu đồng.

 
Từ nguồn vốn trên, các cấp Hội hiện đang tích cực triển khai cho hội viên, nông dân trong tỉnh vay để đầu tư vào nhiều nhóm ngành nghề và lĩnh vực sản xuất khác nhau theo tỷ lệ: Trồng trọt 30%; chăn nuôi 23%; thuỷ sản 33%; ngành nghề và dịch vụ 14%.

 
Bên cạnh đó, để tăng tính hiệu quả của nguồn vốn vay, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh còn gắn việc cho vay vốn Quỹ HTND với hướng dẫn hội viên, nông dân thành lập các tổ, nhóm liên kết để thực hiện sản xuất theo chuỗi gắn với tiêu thụ sản phẩm, giúp gia tăng giá trị. Đến nay, các cấp Hội đã xây dựng được 328 mô hình kinh tế tập thể, mang lại hiệu quả kinh tế cao với mức thu nhập đạt từ 200 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/mô hình/năm.

 
Nhìn chung, các mô hình đều đã triển khai có hiệu quả, đồng thời thể hiện rõ vai trò của các cấp Hội trong việc tổ chức dạy nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, nông dân. Song song với việc tập trung xây dựng mô hình các Câu lạc bộ để cùng liên kết làm ăn, các cấp Hội còn tổ chức cho nhiều lượt hội viên, nông dân đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm để tạo động lực phấn đấu, vươn lên thoát nghèo.

 
Nhiều mô hình hợp tác làm ăn đem lại hiệu quả, tiêu biểu như: Mô hình chăn nuôi lợn ở xã Nam Tân (huyện Nam Sách); Câu lạc bộ chăn nuôi lợn xã Tân Việt (huyện Bình Giang); Hợp tác xã thủy sản xã Đoàn Kết (huyện Thanh Miện); trồng cây rau màu chuyên canh cho giá trị kinh tế cao ở xã Đoàn Thượng (huyện Gia Lộc); Tổ liên kết sản xuất giống cà chua ghép trên gốc cà pháo ở xã Thượng Đạt (thành phố Hải Dương)…

 
Một điển hình trong việc tổ chức cho hội viên, nông dân cùng nhau hợp tác để làm ăn hiệu quả là mô hình Câu lạc bộ nuôi trồng thủy sản xã Tân Dân- thị xã Chí Linh. Trước đây, vốn là một xã thuần nông nên thu nhập của bà con nông dân trên địa bàn không đáng kể. Nhờ xác định rõ chỉ có con đường cùng hợp lực với nhau mới có thể phát huy hiệu quả kinh tế, Hội ND xã đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 
Tiêu biểu là Hội ND xã đã gắn việc cho vay vốn Quỹ HTND với hướng dẫn các thủ tục cụ thể để thành lập mô hình Câu lạc bộ nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, Câu lạc bộ đã xây dựng được mô hình chuỗi nuôi cá khép kín, đảm bảo chủ động từ việc sản xuất cá giống cho đến tìm thị trường tiêu thụ ổn định đối với sản phẩm đầu ra.
 

Theo ông Trần Quy ở thôn Giang Hạ, là một trong số 15 hộ dân tham gia Câu lạc bộ và được vay vốn từ nguồn Quỹ HTND cho biết: Trên diện tích 1 ha mặt nước, gia đình ông đầu tư đào được 5 ao cá; trong đó, ông phân chia ra 2 ao cá giống và 3 ao cá thịt. Nhờ số vốn 20 triệu đồng được vay từ Quỹ HTND, ông có thêm điều kiện để mua cá hương về nuôi ương thành cá giống; tiết kiệm được chi phí đầu tư nên thu nhập của gia đình ông cũng tăng lên đáng kể. Vụ cá năm 2017, ông thu hoạch được 20 tấn cá, xuất bán ra thị trường và thu lãi khoảng 200 triệu đồng.

 
Chủ tịch Hội ND xã Tân Dân, Phạm Thị Huệ đánh giá: Hiện nay, toàn xã đã tiến hành chuyển đổi được 80 ha nuôi trồng thủy sản; trong đó, tập trung chủ yếu ở thôn Giang Hạ với diện tích 40 ha. Để hỗ trợ người nuôi cá, Hội ND xã đã phối hợp với Hội ND tỉnh tiến hành giải ngân 300 triệu nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh cho 15 hộ dân tham gia dự án “Nuôi cá nước ngọt, đảm bảo vệ sinh môi trường”. Qua đánh giá cho thấy, 100% các hộ vay vốn Quỹ HTND đều đã sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả.

 
Song song với hoạt động phát triển nguồn vốn vay, công tác tập huấn nghiệp vụ cũng luôn được các cấp Hội trong tỉnh quan tâm và chỉ đạo sát sao. Năm 2018, các cấp Hội ND trong tỉnh phối hợp tổ chức được 38 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 4.063 lượt cán bộ Hội các cấp; tổ chức 2.016 buổi tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 127.350 lượt người.

 
Ngoài ra, Ban Điều hành Quỹ HNTD tỉnh phối hợp với Ban Điều hành Quỹ HTND Trung ương tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ Quỹ cho 289 cán bộ Hội từ cấp tỉnh đến cơ sở. Các cấp Hội cũng trực tiếp tổ chức được 3 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 416 lượt cán bộ; 205 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 10.495 lượt người tham dự.

 
Công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động Quỹ HTND cũng luôn được các cấp Hội quan tâm và tiến hành thường xuyên. Căn cứ chương trình kiểm tra, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch, đồng thời tiến hành kiểm tra, kiểm soát hoạt động Quỹ HTND ở tất cả các cấp.

 
Trong năm, Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh đã thành lập 4 đoàn kiểm tra và phối hợp với các ngân hàng tổ chức kiểm tra, giám sát tại 12/12 đơn vị Hội cấp huyện và 24 cơ sở. Hội ND các huyện còn phối hợp với chi nhánh ngân hàng cùng cấp thành lập các đoàn đi kiểm tra ở 998 chi Hội, có tổng hợp và báo cáo kết quả về Hội ND tỉnh.

 
Nguồn vốn Quỹ do tỉnh Hội quản lý được sử dụng đúng mục đích, đúng nguyên tắc, hạn chế tối đa tình trạng tồn đọng vốn; thủ tục giải ngân tiến hành nhanh gọn; 100% số hộ vay vốn đảm bảo đúng đối tượng, không có tình trạng vay giúp nhau, các hộ vay đều có hợp đồng vay vốn hoặc sổ tiết kiệm.

 
Hội ND cấp cơ sở quản lý tốt nguồn vốn vay, thực hiện tốt hướng dẫn của tỉnh Hội về việc quản lý, sử dụng các nguồn phí ủy thác, hoa hồng; đồng thời trích từ nguồn phí thu được bổ sung vào Quỹ Hội, Quỹ HTND đều đặn, thường xuyên theo đúng quy định. Nhiều huyện, thành phố, thị xã đã tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương cùng cấp đưa vào kế hoạch hàng năm để trích ngân sách bổ sung nguồn vốn cho Quỹ HTND mức từ 10 – 300 triệu đồng/năm.

 
Có thể thấy, thông qua các hoạt động cho vay vốn Quỹ HTND, tập huấn, hướng dẫn hội viên, nông dân sản xuất đã làm tác động đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương. Đồng thời, việc triển khai các mô hình, dự án còn tạo thêm nhiều công ăn việc làm tại chỗ, giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên, nông dân trên địa bàn; góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và xây dựng nông thôn mới. 

Thu Hằng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Nghệ An: Liên kết sản xuất, nhà nông làm giàu từ Quỹ hỗ trợ nông dân