Quỹ HTND Nghệ An: Nhân rộng trên 230 dự án phát triển sản xuất
22:50 - 30/09/2018
(Quỹ HTND) – Tính đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt 51,131 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung ương ủy thác 16,7 tỷ đồng, ngân sách tỉnh cấp 23 tỷ đồng, ngân sách huyện cấp 8,49 tỷ đồng, còn lại là nguồn cấp xã vận động.
Có vốn, nhiều hộ đầu tư nuôi dê từng bước thoát nghèo, cải thiện cuộc sống

Trong 5 năm qua (2013-2018), nguồn vốn trên đã góp phần xây dựng và nhân rộng 236 dự án với gần 5.000 lượt hộ hội viên, nông dân được vay vốn. Các dự án đều phát huy tốt hiệu quả của nguồn vốn, tạo động lực phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, nhất là xây dựng các làng nghề, chi hội nghề nghiệp, mô hình Tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh… phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương, được cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.


Bên cạnh việc hỗ trợ vốn giúp hội viên, nông dân đầy tư sản xuất từ nguồn Quỹ HTND, các cấp Hội còn tích cực vận động thu hút các nguồn vốn cho nông dân vay mua giống cây, con đưa vào sản xuất. Tuy nguồn vốn ban đầu rất hạn chế, chỉ cho các hộ nông dân vay nhỏ lẻ nhưng bước đầu đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn, giúp được nhiều hộ vay vốn vươn lên thoát nghèo, một số hộ trở nên khá giả, ổn định cuộc sống.


Nhiều dự án phát huy tốt hiệu quả và được địa phương quan tâm nhân rộng: Điển hình như dự án chăn nuôi trâu, bò, dê sinh sản tại các huyện miền núi đã phát huy được lợi thế nguồn thức ăn cho gia súc phong phú, phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu nên đàn gia súc phát triển rất tốt, đem lại giá trị kinh tế cao.


Nhiều địa phương đã bầu ban đại diện để hoạch định kế hoạch sản xuất, giám sát chất lượng sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Nguồn vốn Quỹ đầu tư vào các dự án chăn nuôi đã đưa số lượng vật nuôi truyền thống như trâu, bò tăng nhanh; tổng đàn lợn nái phát triển được hơn 11 nghìn con. Các mô hình vật nuôi mới như nhím, hươu, lợn rừng cũng phát huy hiệu quả.


Bên cạnh đó, nguồn vốn Quỹ HTND cũng đầu tư xây dựng các làng nghề chế biến nông, thủy, hải sản và mộc dân dụng như: Làng nghề làm tương ở Thị trấn Nam Đàn; chế biến, sản xuất nước mắm ở các xã: Nghi Hải (thị xã Cửa Lò), Quỳnh Lập, Quỳnh Dị (thị xã Hoàng Mai), Quỳnh Long (huyện Quỳnh Lưu), Diễn Ngọc (huyện Diễn Châu); chế biến hải sản đông lạnh xuất khẩu ở Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai), góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động ở nông thôn với mức thu nhập ổn định bình quân từ 5 – 7 triệu đồng/người/tháng.


Ngoài ra, thực hiện đề án về đầu tư phát triển các loại cây có múi của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo Quỹ HTND tỉnh đầu tư vốn xây dựng và phát triển các dự án trồng cam ở xã Anh Sơn, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Thanh Chương, Tân Kỳ và Yên Thành góp phần xây dựng thành công thương hiệu cam Vinh; để tận dụng được các phế thải từ nông nghiệp đưa vào tái sản xuất và góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường, Quỹ HTND tỉnh đã đầu tư vốn xây dựng các dự án trồng nấm tại các huyện Yên Thành, Tân Kỳ…


Nhờ Quỹ HTND, hàng nghìn lượt hộ nông dân của tỉnh được vay vốn với lãi suất ưu đãi, đầu tư phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, không chỉ giúp các hộ dân thoát nghèo, nâng cao đời sống, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
 
Thảo Nguyên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tiền Giang: Quỹ hỗ trợ nông dân giúp bà con nuôi bò hiệu quả