TP Đà Nẵng: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt trên 31,6 tỷ đồng
15:38 - 12/11/2018
(Quỹ HTND) – Năm tháng đầu năm 2018, Quỹ HTND thành phố tăng trưởng 3 tỷ đồng. 

Các mô hình điểm được nhân rộng từ nguồn vốn vay Quỹ HTND


Trong đó vốn TƯ ủy thác đạt 1 tỷ đồng, vốn UBND thành phố ủy thác 2 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn thành phố đạt trên 31,6 tỷ đồng.


Đến cuối tháng 5/2018, tổng dư nợ Quỹ HTND thành phố đạt 26.098.010.000 đồng giúp 1.254 hộ triển khai 161 dự án. Trong đó nguồn TƯ là 8.118.000.000 đồng thực hiện 14 dự án; nguồn địa phương 17.980.010 đồng với 147 dự án.


Quỹ HTND thành phố cho 185 hộ vay 4,2 tỷ đồng triển khai 23 dự án phát triển sản xuất.Bên cạnh đó, Quỹ HTND thành phố còn thu hồi 1 tỷ 670 triệu nguồn vốn TƯ với 3 dự án và trên 5,499 tỷ đồng với 32 dự án.


Các cấp Hội đã tích cực thu hồi nguồn vốn địa phương để hoàn trả ngân sách thành phố.Việc thu hồi vốn và phí của ngân hàng các quận, huyện Hội đều thông qua tài khoản, do đó luôn an toàn, nhanh gọn, hạn chế sử dụng tiền mặt trong quá trình giao dịch.


Công tác triển khai vốn vay của các cấp Hội có nhiều tiến bộ từ hoạt động tuyên truyền, chọn hộ, xây dựng dự án, mọi hướng dẫn thủ tục đến việc thẩm định, giải ngân cho hội viên phát triển sản xuất được thực hiện theo đúng quy trình của TƯ và thành phố.


Ngoài ra, Hội ND tỉnh còn tích cực phối hợp với ngân hàng CSXH tạo điều kiện cho hội viên, nông dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư phát triển kinh tế, mở rộng mô hình sản xuất. Tổng dư nợ nhận ủy thác từ ngân hàng CSXH đạt 379 tỷ 296 triệu đồng thông qua 376 Tổ TK & VV với 14.262 hộ vay.


Huy động vốn thông qua Tổ TK &VV đạt 25 tỷ 376 triệu đồng với 376 tổ với 12.767 hộ tham gia, tỷ lệ các hộ tham gia tiết kiệm đạt 90%.


Kết quả phân loại có 324 Tổ tốt; 41 Tổ khá; 7 tổ trung bình. Tỷ lệ thu lãi, thu tiết kiệm hàng tháng của các Tổ được duy trì, việc tham gia giao ban diễn ra thường xuyên.


Thông qua việc thực hiện văn bản thỏa thuận với ngân hàng NN &PTNT về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đã giúp 3.300 hộ vay mua vật tư, cây, con, giống, máy móc, trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cải hoán tàu thuyền với tổng dư nợ đạt 156 tỷ 371 triệu đồng.


Ngoài ra, các cấp Hội còn phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức 83 lớp tập huấn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho 3.611 nông dân vay vốn trên địa bàn.


Trong những tháng tới, các cấp Hội tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương bổ sung thêm vốn ngân sách cho Quỹ HTND theo Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện việc thu hồi, luân chuyển nguồn vốn TƯ và địa phương đến hạn; lồng ghép công tác vay vốn với các hoạt động dạy nghề, chuyển giao tiến bộ KHKT cho người vay để phát huy hiệu quả nguồn vốn và nâng cao chất lượng các mô hình; thường xuyên giám sát hoạt động của Quỹ HTND, kiểm tra việc sử dụng vốn vay của hội viên, nông dân và việc ủy thác vay vốn ở cấp cơ sở, hoạt động của các Tổ TK & VV qua đó kịp thời xử lý và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và xử lý vi phạm.


 

Kim Xuyên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Hiệu quả kinh tế từ mô hình trồng xoài xuất khẩu