Quỹ HTND Cao Bằng: Tăng cường vốn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất
10:24 - 18/12/2018
(Quỹ HTND) – Năm 2018, tỉnh Hội đã ban hành các văn bản chỉ đạo Hội ND các huyện, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai vận động ủng hộ xây dựng Quỹ HTND. 
Các dự án đã góp phần xây dựng mô hình hợp tác sản xuất, nâng cao nhận thức cho bà con về hiệu quả của việc liên kết, chuyển đổi mô hình tăng thêm thu nhập


13/13 huyện, thành Hội vận động Quỹ HTND tăng trưởng  835 triệu đồng. Hiện nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt 40.058 triệu đồng. Trong đó: Nhận ủy thác từ Quỹ HTND TƯ 6.061 triệu đồng, đang thực hiện 14 mô hình, dự án, gồm 152 hộ tham gia.


Nguồn Quỹ HTND cấp tỉnh là 6.022 triệu đồng (nguồn ngân sách cấp là 2.000 triệu đồng; nguồn vận động là 4.022 triệu đồng), đang thực hiện 26 mô hình, dự án, gồm 256 hộ tham gia.


Nguồn Quỹ HTND cấp huyện, thành phố 27.069 triệu đồng, đang thực hiện 341 mô hình, dự án, gồm 1.858 hộ tham gia.


Nhìn chung, từ nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp các hộ vay vốn bước đầu phát huy hiệu quả nguồn vốn thông qua việc thực hiện các dự án: Nuôi trâu, bò sinh sản, chăn nuôi lợn nái, chăn nuôi dê, trồng các loại cây ăn quả.


Ngoài ra, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức 7 lớp tập huấn, hướng dẫn khoa học kỹ thuật cho 325 hội viên, nông dân vay vốn.


Đồng thời, các cấp Hội đã phối hợp với ngân hàng CSXH triển khai thực hiện văn bản 2541 của TƯ Hội nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; hướng dẫn các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, thực hiện đúng quy định.


Tính đến nay, các cấp Hội đang quản lý 811 tổ TK&VV với 21.489 hộ nghèo và các đối tượng chính sách với dư nợ đạt 768.947 triệu đồng.


Hiện nay, ngân hàng NN & PTNT đang cho vay thông qua tổ chức Hội là 520 tổ, với 5.212 thành viên, tổng dư nợ đạt 209.578 triệu đồng. 


Nhìn chung, các nguồn lực về vốn đã giúp hội viên, nông dân trên địa bàn đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, qua đó, nhiều hộ nông dân thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. 
 

Văn Hòe
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Nghệ An: Liên kết sản xuất, nhà nông làm giàu từ Quỹ hỗ trợ nông dân