Bạc Liêu: Đa dạng các nguồn vốn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất
15:12 - 26/06/2024
(Quỹ HTND) - Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ Hỗ trợ nông dân, tỉnh Bạc Liêu đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh của nông dân cho thu nhập từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho nhiều người lao động.
Nguồn vốn Quỹ HTND giúp các hộ nuôi tôm có vốn đầu tư mở rộng sản xuất


Với vai trò nòng cốt trong phát triển các phong trào ở lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các cấp Hội Nông dân tỉnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Hội Nông dân tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 61 tỉnh năm 2024. Hội Nông dân các cấp tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án 61 năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024; việc tổ chức thực hiện Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân, đồng thời tham mưu cấp ủy chính quyền quan tâm bố trí ngân sách cho Quỹ Hỗ trợ Nông dân đảm bảo theo đúng kế hoạch.

 

Các cấp Hội tích cực khuyến khích vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Hỗ trợ nông dân bằng nhiều hình thức, thực hiện các dịch vụ tư vấn hỗ trợ nông dân chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, mô hình sản xuất tiêu biểu vươn lên làm giàu, xây dựng các mô hình điểm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; mô hình nhà sạch vườn đẹp môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh; xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vườn mẫu.

 

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh còn chỉ đạo các Huyện, thị, thành Hội xây dựng và nhân rộng mô hình gắn với Quỹ HTND đầu tư vốn cho hội viên, nông dân phát triển sản xuất.

 

Từ đầu năm 2024 đến nay Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã đồng giải ngân 3 tỷ 280 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ HTND thực hiện 10 dự án; thu hồi 09 dự án với số tiền 2 tỷ 800 triệu.

 

Nhằm đa dạng hóa các kênh vốn hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh chủ động phối hợp với ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện hoạt động ủy thác với tổng dư nợ là 829.802 triệu đồng cho 25.618 hộ vay ở 516 tổ vay vốn.

 

Cùng với sự hỗ trợ về vốn các cơ sở Hội đã tích cực, chủ động phối hợp với các ngành, các tổ chức kinh tế, các nhà khoa học, đặc biệt là đội ngũ cán bộ khuyến nông chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dịch vụ vật tư nông nghiệp… đến với hội viên, nông dân trong tỉnh. Phối hợp thực hiện các hoạt động văn nghệ, hội thi do Ngân hàng CSXH tổ chức.

 

Ban Điều hành Quỹ HTND tham mưu cho Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh thực hiện việc rà soát Tổ vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hàng tháng cập nhật thông tin báo cáo tình hình triển khai thỏa thuận liên ngành 01, với tổng số dư nợ 167 tỷ 395 triệu đồng, có 1.575 người vay, trong đó nợ xấu là 3 tỷ 037 triệu đồng, chiếm 1,81% /tổng dư nợ.

 

Có thể nói, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân là công cụ, điều kiện để Hội Nông dân trực tiếp giúp đỡ, hỗ trợ hội viên, nông dân, xây dựng thành công các mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Kết quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội ở địa phương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân. 

 

Bảo Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường