Quỹ HTND Nam Định giúp cho hội viên, nông dân có vốn đầu tư sản xuất
11:38 - 04/07/2024
(Quỹ HTND)- Hiện, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đang quản lý 37.949,79 triệu đồng cho 1.523 hộ vay thực hiện 315 dự án. Trong đó: Nguồn Trung ương Hội ủy thác 15.900 triệu đồng; nguồn Quỹ cấp tỉnh 4.600 triệu đồng; nguồn Quỹ cấp huyện 8.889,54 triệu đồng; nguồn do Hội ND xã vận động 8.560,24 triệu đồng.

Nguồn vốn Quỹ HTND góp phần tăng thu nhập cho hội viên, nông dân


Sáu tháng đầu năm 2024, Quỹ HTND các cấp tăng trưởng 1.259,104 triệu đồng (trong đó, riêng nguồn ngân sách có 05 huyện được cấp bổ sung 865 triệu đồng). Điển hình như các huyện: Vụ Bản 400 triệu đồng; Hải Hậu 150 triệu đồng; Ý Yên 250 triệu đồng; Xuân Trường 50 triệu đồng; Mỹ Lộc 15 triệu đồng. Đặc biệt các huyện trên đã coi đây là chương trình bổ sung nguồn vốn hàng năm cho Quỹ HTND cấp huyện từ nguồn ngân sách. Cấp cơ sở điển hình trong 6 tháng đầu năm có Ban vận động Quỹ HTND xã Hải Giang đã tổ chức cuộc vận động trên quy mô toàn xã đạt 66 triệu đồng.
 

Quỹ HTND toàn tỉnh đã được cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, bổ sung từ nguồn ngân sách cho Quỹ HTND cùng cấp ngay từ đầu năm. Đến nay, 10 huyện, thành phố đã có Quỹ HTND cấp huyện, có Ban Điều hành Quỹ HTND, lập tài khoản và dấu pháp nhân riêng; có 209/209 cơ sở thành lập Ban vận động Quỹ HTND cơ sở.
 

Cụ thể, 04 đơn vị cấp huyện nguồn vận động cơ sở và huyện đạt trên 2.000 triệu đồng gồm: Hải Hậu, Vụ Bản, Xuân Trường và Nghĩa Hưng; 03 huyện có nguồn Quỹ HTND (gồm cả cấp huyện và xã vận động) đạt mức trên 1.000-2.000 triệu đồng, 3 huyện đạt mức từ 500 - 1.000 triệu đồng.
 
 
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh xây dựng Đề án Kiện toàn tổ chức và hoạt động Quỹ HTND tỉnh, giai đoạn 2024-2028 để thực hiện Nghị định của Chính phủ. Đến nay, Đề án đã thông qua Ban Thường vụ và đang xin ý kiến các Sở, ban, ngành liên quan. Đồng thời tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn xây dựng Đề án và chỉ đạo Hội Nông dân tích cực tham mưu UBND các huyện, thành phố thực hiện Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ HTND.
 
 
Hiện nay, nguồn vốn ủy thác của Trung ương dư nợ cho vay tại 30 dự án với số tiền 15.900 triệu đồng cho 333 hộ vay. Trong đó, phát triển chăn nuôi 03 dự án với số vốn 1.600 triệu đồng cho 40 hộ vay (chiếm 10,06% tổng số vốn); nuôi trồng thủy sản có 20 dự án với số vốn 10.100 triệu đồng cho 213 hộ vay (chiếm 63,52% tổng số vốn); chuyển đổi cơ cấu cây trồng 05 dự án với 2.800 triệu đồng cho 56 hộ vay (chiếm 17,61% tổng số vốn); 02 dự án sản xuất nước mắm 1.400 triệu cho 24 hộ vay (chiếm 8,805% tổng số vốn).
 

Đối với nguồn vốn Quỹ HTND cấp tỉnh đang thực hiện 13 dự án với tổng số tiền 4.600 triệu đồng cho 103 hộ vay. Quỹ HTND cấp huyện và xã hiện có 17.79 triệu đồng, trong đó đang cho 1.087 hộ vay 17.415 triệu đồng thông qua 272 dự án, giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động tham gia trong các dự án, các mô hình tổ hợp tác, tổ Hội nghề nghiệp và các chi Hội thôn, xóm có nhu cầu vay vốn theo mức quy định của Trung ương Hội.
 
 
Các dự án từ nguồn vốn Quỹ HTND các cấp được triển khai theo mô hình Tổ hợp tác, tổ Hội nghề nghiệp theo chuỗi liên kết đã đem lại hiệu quả, góp phần đẩy mạnh việc thành lập Tổ hợp tác, HTX, chi, tổ Hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sáu tháng đầu năm đã thành lập mới 08 Tổ hợp tác, nâng tổng số mô hình Tổ hợp tác và Hợp tác xã toàn tỉnh lên 211 mô hình, trong đó có 15 Hợp tác xã với khoảng 2.900 thành viên tham gia; 165 chi, tổ Hội nghề nghiệp với trên 1.900 thành viên; 173 Tổ hợp tác, chi, tổ Hội nghề nghiệp, 5 Hợp tác xã đã được vay vốn Quỹ HTND (bình quân 01 Tổ hợp tác hay tổ Hội nghề nghiệp được vay 500 triệu đồng). Qua đó góp phần giải quyết việc làm cho trên 3.000 lao động, nâng cao thu nhập kinh tế cho các hộ hội viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và ổn định chính trị xã hội tại địa phương.
 
 
Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh đã tổ chức 4 lớp tập huấn nghiệp vụ Ngân hàng CSXH, 4 lớp nghiệp vụ Ngân hàng NN&PTNT và Quỹ HTND cho gần 600 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổ trưởng các Tổ TK&VV của Hội ND các xã, thị trấn trong tỉnh. Tổ chức 01 Hội nghị hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ HTND.
 
 
Để hỗ trợ các hộ vay sử dụng hiệu quả đồng vốn, Hội ND các cấp đã phối hợp với các Sở, ban, ngành, các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ cho các hộ vay về KHKT và công nghệ; cung ứng vật tư phân bón; tư vấn việc làm;100% các hộ vay vốn được tham dự các chương trình tập huấn sau khi được vay vốn; phối hợp tổ chức tuyển sinh 20 lớp dạy nghề cho 700 hội viên, nông dân là lao động nông thôn học nghề trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; tổ chức hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh cho cán bộ, hội viên, nông dân... Qua đó, tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên, nông dân tham gia thực hiện có hiệu quả các dự án, đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn trong tỉnh.
 

Qua đánh giá việc sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND trên địa bàn tỉnh không có nợ quá hạn; vốn vay Ngân hàng đảm bảo an toàn, đồng vốn phát huy hiệu quả. Từ việc chuyển tải vốn, các cấp Hội tác động trực tiếp vào việc phát triển các mô hình kinh tế tập thể (HTX, THT), phát triển các mô hình làm kinh tế có khả năng nhân rộng. Từ đó, xuất hiện nhiều hộ sản xuất kinh doanh giỏi, tạo việc làm tăng thu nhập, cải thiện đời sống, đảm bảo an sinh xã hội; góp phần thu hút, tập hợp nông dân vào Hội, tích cực tham gia sinh hoạt, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Hội

Minh Trí
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường