Quỹ HTND tỉnh Bình Thuận: Hỗ trợ hơn 2.000 hộ hội viên, nông dân vay vốn phát triển sản xuất
11:08 - 18/06/2024
(Quỹ HTND)- Đến 31/5/2024, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 53.479,945 triệu đồng. Trong đó: vốn Ngân sách địa phương cấp đạt 8.262,500 triệu đồng, nguồn ủng hộ đạt 1.453,383.550 triệu đồng, bổ sung từ kết quả hoạt động 140,097 triệu đồng, nguồn mượn 55,188 triệu đồng. 

Các hộ hội viên, nông dân ở huyện Tuy Phong vay vốn để đầu tư trồng Táo


Tổng nguồn vốn Quỹ tăng trưởng đạt 5.432, 880 triệu đồng (tỷ lệ 11%); 121/124 đơn vị cấp xã xây dựng được Quỹ HTND, với số tiền  9.729,4225 triệu đồng. Có 4/7 đơn vị có góp ý Đề án Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quỹ HTND tỉnh; Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ HTND tỉnh bằng văn bản gửi về Hội ND tỉnh.
 
 
Đến nay, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân và các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp đóng góp xây dựng Quỹ được 5.462,881 triệu đồng/3.385 triệu đồng (đạt tỷ lệ 161%); nguồn vận động ngoài ngân sách (322,881 triệu đồng/67,7 triệu đồng (đạt tỷ lệ 467%).
 
 
Kết quả cho vay trong kỳ 106 dự án/ 17.395,255 triệu đồng /671 hộ vay, thu nợ trong kỳ: 70 dự án/ 6.378,655 triệu đồng /392 hộ vay. Dư nợ cuối kỳ 359 dự án/48.918,635 triệu đồng/2.149 hộ vay. Trong đó: có 231 dự án trồng trọt (chiếm 64%); 89 dự án chăn nuôi (chiếm 25%); 07 dự án thủy sản (chiếm 2%); 04 dự án dịch vụ, làng nghề (chiếm 1%); 28 dự án loại hình khác (chiếm 7%). 
 
 
Nhìn chung, các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích, làm ăn có hiệu quả, hoàn trả nợ gốc và phí đúng hạn, một số dự án đem lại hiệu quả kinh tế cao như: Chăn nuôi bò sinh sản” ở các xã Hàm Đức, Hàm Liêm, Thuận Hòa; “Trồng và chăm sóc cây thanh long” ở thị trấn Ma Lâm, Sản xuất rau an toàn ở xã Hàm Đức và thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc; “Đầu tư chăm sóc cây sầu riêng” ở xã Đa Mi; “Chăm sóc cây táo sản phẩm OCOP” xã Phong Phú; “Chăm sóc cây nho sản phẩm OCOP” xã Phước Thể, huyện Tuy Phong; “Trồng bắp sinh khối” ở xã Tân Hà, huyện Đức Linh.
 
 
Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng tích cực phối hợp với Ngân hàng CSXH chuyển tải vốn tín dụng chính sách đến với Hội viên, nông dân. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách Hội nhận ủy thác đạt 1.309,350 tỷ đồng với 646 Tổ TK&VV thông qua 31.211 hộ. Tỷ lệ thu lãi hàng tháng đạt 71,0%, thu tiết kiệm hàng tháng đạt 81,1%.
 
 
Hàng tháng, các cấp Hội cũng phối với với Chi nhánh ngân hàng CSXH thực hiện đánh giá phân loại với 554 Tổ xếp loại tốt; 66 Tổ xếp loại khá; 25 Tổ trung bình. Kết quả huy động tiết kiệm tự nguyện: 646 Tổ, số tiền 70,738 tỷ đồng/30.239 hộ. 646 Tổ TK&VV được ủy nhiệm thu tiết kiệm.
 
 
Một số hộ sử dụng vốn vay ngân hàng CSXH đạt hiệu quả như: Hộ anh Nguyễn Hữu Lợi, thôn Thương châu, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, được Hội ủy thác vay vốn Ngân hàng CSXH 100 triệu đồng, chương trình giải quyết việc làm để đầu tư thu mua hải sản. Qua 03 năm gia đình trả gốc, lãi, đóng tiết kiệm đầy đủ; kinh tế gia đình ổn định và tích cực tham gia công tác của Hội cũng như địa phương.
 
 
Hộ anh Nguyễn Văn Chay ở thôn Tiến Hưng, xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết được vay vốn Ngân hàng CSXH 50 triệu đồng chương trình giải quyết việc làm để đầu tư mua 02 con bò giống theo Dự án “Chăn nuôi bò sinh sản”. Hiện, tổng đàn bò của hộ ông đến nay là 07 con, bên cạnh đó phân chuồng từ đàn bò được hộ tái sử dụng bón cho vườn thanh long của mình. Qua 03 năm gia đình trả gốc, lãi đúng kỳ hạn; kinh tế gia đình ổn định.
 
 
Toàn tỉnh hiện có 10/10 huyện, thị xã, thành phố ký chương trình phối hợp với chi nhánh Ngân hàng No&PTNT cấp huyện; 119/124 xã, phường, thị trấn đã ký Thỏa thuận liên ngành với chi nhánh Ngân hàng No&PTNT loại III trên địa bàn để tham gia thực hiện một số khâu của nghiệp vụ tín dụng do Ngân hàng No&PTNT ủy nhiệm. Tổng dư nợ cho vay qua Tổ Vay vốn do Hội quản lý 2.925,195 tỷ đồng/929 Tổ Vay vốn/23.426 thành viên, tăng 40,790 tỷ đồng so với cùng kỳ.
 
 
Một số hộ sử dụng vốn vay ngân hàng No&PTNT đạt hiệu quả, điển hình như: Hộ ông Phạm Văn Ân, thôn Phú Sơn, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam. Được Hội ND tín chấp vay 200 triệu đồng, ông đầu tư chăm sóc 2.000 trụ cây thanh long. Tổng doanh thu hàng năm trên 800 triệu đồng. Ông đã trả được gốc, lãi cho Ngân hàng, hiện tại ông là hộ khá của xã và đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện.
 
 
Được Hội ND tín chấp vay 180 triệu đồng để đầu tư trồng Táo, bà Nguyễn Thị Nở ở thôn 01, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong đã bao lưới giàn Táo để tăng năng suất. Ngoài ra, bà tăng thêm diện tích trồng từ 1,5 sào thành 2,5 sào nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Qua nhiều năm hộ đã sử dụng đồng vốn có hiệu quả, đã trả được gốc, lãi cho Ngân hàng.
 
 
Bên cạnh đó, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh kiểm tra công tác quản lý nguồn vốn 02 ngân hàng tại 08 cuộc ở cấp huyện và cơ sở. Ban Kiểm soát Quỹ HTND tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra Quỹ các đơn vị cấp xã, đã kiểm tra 03 cuộc tại cấp huyện và cơ sở. Ban Điều hành Quỹ tỉnh, huyện kết hợp thẩm định dự án, kiểm tra 42 cuộc, đôn đốc việc vận động Quỹ, việc thực hiện các dự án Quỹ tại các cơ sở Hội.
 
 
Nguồn vốn Quỹ HTND đã góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo nông dân tham gia tổ chức Hội. Từ đó, góp phần quan trọng trong việc thực hiện tốt các phong trào thi đua của Hội.
 

Lê Hoài
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường