Bình Định: Nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương triển khai hiệu quả dự án “Đầu tư mở rộng làng nghề dệt chiếu máy”
16:19 - 03/06/2024
(Quỹ HTND)- Nhằm tạo điều kiện cho nông dân được tiếp cận nguồn vốn, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, Hội Nông dân thị xã Hoài Nhơn đã hỗ trợ vốn cho các hộ dân làng nghề dệt chiếu phường Tam Quan Bắc để mở rộng sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Dự án “Đầu tư mở rộng làng nghề dệt chiếu máy” đem lại hiệu quả cho người nông dân, đồng thời giúp nâng cao thu nhập


Phường Tam Quan Bắc thị xã Hoài Nhơn có làng nghề dệt chiếu, diện tích trồng cây lát 21,4 ha. Hiện, toàn phường có 67 khung dệt chiếu bằng máy, còn lại 248 khung dệt chiếu theo kiểu truyền thống. Việc tiếp thu và áp dụng các tiến bộ công nghệ kỹ thuật mới vào sản xuất công nghiệp còn hạn chế nên sản phẩm của bà con nông dân làm ra chưa mang lại hiệu quả kinh tế cao.
 

Hiện nay, một số hộ đã chuyển dần nghề dệt chiếu thủ công bằng tay sang dệt chiếu bằng máy. Mô hình có vốn đầu tư ít, phù hợp với đặc điểm kỹ thuật, kinh nghiệm, điều kiện sản xuất ở địa phương của nhiều bà con và cho sản phẩm chiếu làm ra đạt năng suất.
 

Đặc biệt, mô hình còn đảm bảo được tính bền vững, bảo vệ môi trường, tạo nhiều công ăn việc làm, gìn giữ được làng nghề chiếu cói Tam Quan Bắc. Tuy nhiên, các hộ hội viên, nông dân tuy có nguồn lực lao động nhưng lại đang thiếu vốn sản xuất để phát triển kinh tế, việc làm không ổn định.
 

Hiểu được những khó khăn đó, tháng 03/2022, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đã giải ngân 500 triệu đồng thực hiện dự án “Đầu tư mở rộng làng nghề dệt chiếu máy” cho 12 hộ nông dân tại 02 khu phố Trường Xuân Tây và Công Thạnh, thuộc phường Tam Quan Bắc (mỗi hộ vay từ 40 - 50 triệu đồng, thời gian 24 tháng) từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương ủy thác.
 

Song song với đó, được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến Nông tỉnh, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp thị xã Hoài Nhơn đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất lát cho các hộ vay vốn.
 

Định kỳ hàng tháng, Hội ND xã, Ban quản lý dự án tổ chức sinh hoạt với các hộ vay vốn để trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình sản xuất; thực hiện việc báo cáo, lập các loại sổ sách theo quy định…
 

Sau 2 năm thực hiện, dự án đã xây dưng được 01 tổ Hội nghề nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất. Các hộ vay đã mua thêm máy dệt, gia tăng số lượng hộ dệt chiếu trên địa bàn phường, nâng cao năng suất và chất lượng, tăng lợi nhuận, bảo vệ môi trường. Bình quân năm, mỗi hộ hội viên, nông dân thu nhập từ 60 triệu đồng trở lên, các hộ vay đều đã thực hiện trả gốc đúng thời hạn.
 

Thông qua tổ Hội nghề nghiệp còn giúp hội viên, nông dân trao đổi học tập kinh nghiệm dệt chiếu máy, giá cả thị trường, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho nông dân. Mặt khác, việc duy trì làng nghề chiếu cói, xây dựng nhãn hiệu chiếu cói Hoài Nhơn đảm bảo về số lượng và chất lượng, phục vụ nhu cầu cung cấp sản phẩm trong và ngoài địa phương.
 

Ông Đào Duy Trọng - Chủ tịch Hội Nông dân phường Tam Quan Bắc cho biết: Vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đầu tư để thực hiện dự án “Đầu tư mở rộng làng nghề dệt chiếu máy” là dự án thành công, đem lại hiệu quả cho người nông dân, đồng thời giúp nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương.

Phan Tuyết
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường