Quỹ HTND Hải Dương: Hỗ trợ hơn 3.600 hộ vay vốn phát triển sản xuất
11:15 - 02/06/2023
(Quỹ HTND)- Quý I/2023, các cấp Hội tiếp tục vận động xây dựng Quỹ HTND tùy theo tình hình cụ thể ở mỗi địa phương, đơn vị. Đồng thời, Hội chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền trích ngân sách bổ sung nguồn cho Quỹ HTND cùng cấp. 

Mô hình nuôi rươi ở huyện Tứ Kỳ đem lại hiệu quả kinh tế cao cho hội viên, nông dân

Đến nay, 100% huyện trích ngân sách bổ sung cho Quỹ cấp huyện được 8,9 tỷ đồng, 128/229 xã trích ngân sách bổ sung cho nguồn Quỹ cơ sở được 2,19 tỷ đồng, nâng tổng số nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh lên 93,55 tỷ đồng (tăng 9,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước) đang triển khai cho 3.643 hộ vay phát triển sản xuất, kinh doanh.
 

Trong đó: Trung ương Hội ủy thác 16,0 tỷ đồng được triển khai ở 28 dự án; cấp tỉnh 40.520,0 triệu đồng thực hiện ở 99 mô hình nhóm hộ; cấp huyện 14.621,1 triệu đồng (tăng 2.215,8 triệu đồng); cấp cơ sở 22.408,57 triệu đồng (tăng 2.396,67 triệu đồng). Vốn được hình thành từ các nguồn: Ngân sách cấp 46,757 tỷ đồng; ủng hộ 17,115 tỷ đồng; bổ sung 13,669 tỷ đồng.
 

Hiện, toàn tỉnh có 12/12 huyện, 229/229 cơ sở xây dựng được Quỹ HTND (đạt 100%) và 100% số tiền cấp cơ sở vận động đều chuyển về Quỹ HTND cấp huyện quản lý theo quy định. Có 10/12 huyện xây dựng vốn Quỹ đạt trên 1 tỷ đồng, 2/12 huyện có Quỹ đạt từ 500 triệu - 1 tỷ đồng; 80/229 cơ sở có Quỹ trên 100 triệu đồng, 142/229 cơ sở có Quỹ từ 50-100 triệu đồng, 7/229 cơ sở có Quỹ dưới 50 triệu đồng.
 

Nhiều cơ sở Hội có nguồn Quỹ HTND cao như: Thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc) 263,1 triệu đồng; xã Tân Hương (huyện Ninh Giang) 211 triệu đồng; xã Tân Quang (huyện Ninh Giang) 191 triệu đồng; xã Tuấn Việt (huyện Kim Thành) 231 triệu đồng; xã Kim Liên (huyện Kim Thành) 218 triệu đồng...
 

Công tác kiện toàn củng cố hệ thống tổ chức quản lý Quỹ HTND được các cấp Hội quan tâm. Hiện tại, 12/12 Hội ND huyện đều đã thành lập Ban vận động, Ban Điều hành Quỹ HTND cấp huyện do đồng chí Chủ tịch Hội ND huyện làm Trưởng ban; phân công cán bộ Hội phụ trách kiểm soát Quỹ HTND. 100% Hội ND các huyện đều đã hoàn thiện tư cách pháp nhân Quỹ HTND.
 
 
Trong năm 2022, các cấp Hội thu hồi 34,17 tỷ đồng nguồn vốn đến hạn của 1.521 hộ vay, đồng thời, giải ngân 30,9 tỷ đồng cho 1.219 hộ vay. Đến nay, tổng dư nợ nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt 93,55 tỷ đồng cho 3.643 hộ vay. Trong đó: Trung ương Hội ủy thác 16 tỷ đồng đang cho 428 hộ vay ở 28 dự án; Quỹ cấp tỉnh là 40,52 tỷ đồng đang cho 1.241 hộ vay ở 99 mô hình nhóm hộ; Quỹ cấp huyện 13.851,3 tỷ đồng cho 566 hộ vay; Quỹ cấp cơ sở là 21.663 tỷ đồng cho 1.294 hộ vay ở 229 cơ sở. Số tiền cho vay được đầu tư vào các lĩnh vực theo tỷ lệ: Trồng trọt 32,6%, chăn nuôi 24,5%, thuỷ sản 33,3%, ngành nghề và dịch vụ 9,6%.
 

Đối với nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương ủy thác được cho vay 100% theo dự án xây dựng mô hình phát triển kinh tế hợp tác, mỗi dự án được đầu tư từ 500-1.500 triệu đồng, từ 24-36 tháng. Nguồn vốn Quỹ cấp tỉnh cho vay 100% theo nhóm hộ đầu tư phát triển sản xuất trong các lĩnh vực: Chăn nuôi, thủy sản, trồng trọt, ngành nghề, dịch vụ,... Mỗi nhóm hộ được đầu tư 400-500 triệu đồng, trong 24 tháng. Nguồn vốn Quỹ cấp huyện và cơ sở được cho vay theo hình thức nhóm hộ liên kết sản xuất hoặc hộ vay cá nhân phát triển kinh tế gia đình, từ 12-24 tháng.
 

Từ các dự án vay vốn theo nhóm hộ, nhiều địa phương đã hình thành và thành lập được các Câu lạc bộ, các HTX, Tổ hợp tác liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm... tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch vùng sản xuất ở các địa phương. Tiêu biểu như: Trồng rau màu theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Phạm Trấn (huyện Gia Lộc); sản xuất giày dép da truyền thống xã Hoàng Diệu (huyện Gia Lộc); chăn nuôi gà đồi tại xã Bắc An (thành phố Chí Linh); khai thác con đặc sản (rươi, cáy) tại xã An Thanh (huyện Tứ Kỳ), trồng sắn dây ở xã Thượng Quận (thị xã Kinh Môn); sản xuất và tiêu thụ gạo nếp cái hoa vàng an toàn tại xã An Phụ (thị xã Kinh Môn)...
 

Ngoài ra, Hội ND tỉnh còn chủ động phối hợp với Ngân hàng CSXH tạo vốn giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất. Đến hết tháng 3/2023, tổng dư nợ của các chương trình tín dụng chính sách đạt 1.217,39 tỷ đồng thông qua 904 Tổ TK&VV với 24.002 thành viên. Qua đánh giá phân loại, có 873 Tổ xếp loại tốt (chiếm 96,6%); 21 Tổ khá (chiếm 2,3%); 9 Tổ trung bình (chiếm 1%). 100% số Tổ TK&VV được ủy nhiệm thu tiết kiệm với tỉ lệ hộ vay vốn gửi tiền tiết kiệm hàng tháng đạt 100%/tổng số hộ vay vốn.
 

Thực hiện Thỏa thuận liên ngành số 01/TTLN-HNDVN-AGRIBANK, có 12/12 huyện; 229/229 cơ sở Hội ký thỏa thuận liên ngành với Agribank chi nhánh cấp huyện và chi nhánh loại III trên địa bàn để tham gia thực hiện một số khâu của nghiệp vụ tín dụng do Ngân hàng ủy nhiệm. Tổng dư nợ cho vay qua các Tổ vay vốn do Hội ND quản lý đạt 1.159,81 tỷ đồng với 5.329 hộ tham gia tại 395 Tổ Vay vốn.
 

Hàng năm, Hội ND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở, đồng thời chỉ đạo các huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ Quỹ HTND cho cán bộ các cơ sở gắn với nội dung tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và phù hợp với tình hình ở địa phương. Năm 2022, Hội ND các huyện đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho 1.522 lượt cán bộ Hội.
 

Mặt khác, các cấp Hội phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức được 1.485 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 98.751 lượt người tham dự về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Từ đó giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn trong việc sử dụng vốn vay Quỹ HTND và nguồn vốn tín dụng từ các Ngân hàng.
 
 
Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh thành lập 4 đoàn kiểm tra, giám sát tiến hành kiểm tra, giám sát tại 12/12 huyện và 12 cơ sở Hội về công tác quản lý Quỹ HTND và hoạt động phối hợp với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT. Hội ND các huyện đã trực tiếp và phối hợp với các Ngân hàng tổ chức 54 cuộc kiểm tra tại 54 cơ sở và 329 chi Hội; Hội ND cấp cơ sở kiểm tra được 247 cuộc tại 591 chi Hội và 628 tổ Hội. Qua kiểm tra cho thấy tổ chức Hội các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo việc tiếp nhận, quản lý nguồn vốn Quỹ có hiệu quả, được các cấp uỷ Đảng, chính quyền và hội viên nông dân tin tưởng đánh giá cao. Vốn Quỹ đưa vào sử dụng đúng mục đích, đúng nguyên tắc; 100% số hộ vay vốn đúng đối tượng.
 

Nguồn vốn Quỹ HTND đã góp phần vào phát triển sản xuất, ổn định đời sống của hội viên, nông dân đẩy mạnh xây dựng các mô hình tổ, nhóm liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn cho hiệu quả kinh tế cao và bền vững; xây dựng, nhân rộng các mô hình chi, tổ Hội ND nghề nghiệp. Quỹ HTND còn là nhân tố quan trọng để củng cố, xây dựng và đổi mới hoạt động của tổ chức Hội ND các cấp.
 

Xuân Mai
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản