Quỹ HTND Vĩnh Long: Tổng nguồn vốn đạt trên 23 tỷ đồng
16:58 - 01/06/2023
(Quỹ HTND)- Đến 31/5/2023, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh quản lý đạt 23.100 triệu đồng. Trong đó: Nguồn Trung ương ủy thác 9.800 triệu đồng, cho 271 hộ vay, thực hiện 24 dự án; nguồn cấp tỉnh 13.300 triệu đồng cho 364 hộ vay 34 dự án. 


Mô hình chăn nuôi bò sinh sản của anh Nguyễn Văn Mười

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng Kế hoạch vận động tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND cấp tỉnh và giao chỉ tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cấp ủy, UBND cùng cấp bổ sung nguồn vốn cho Quỹ HTND; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa hoạt động Quỹ HTND đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh giỏi, hội viên, nông dân nhằm tạo sự quan tâm, đồng thuận, đóng góp, ủng hộ tăng trưởng vốn Quỹ HTND.
 

Hội ND tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai đến Hội cấp cơ sở, xây dựng nhiều mô hình, dự án từ nguồn vốn Quỹ HTND. Các dự án được triển khai thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục, đảm bảo quy trình cho vay, xuất phát từ nhu cầu thực tế của hội viên, nông dân và yêu cầu của công tác Hội; nguồn vốn triển khai đầu tư đúng mục tiêu, đối tượng, thực hiện tốt công tác khảo sát, lựa chọn phương án sản xuất, xây dựng dự án, thẩm định, kiểm tra trước và sau khi giải ngân.
 
 
Thông qua dự án vay vốn Quỹ HTND đã gắn kết được các nông dân sản xuất cùng nhóm sản phẩm hình thành các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, Hợp tác xã gắn với xây dựng chi, tổ Hội ND nghề nghiệp liên kết với công ty, doanh nghiệp từng bước ý thức việc sản xuất hàng hóa với quy mô lớn, tham gia vào các chuỗi giá trị sản phẩm.
 

Một số mô hình tiêu biểu đang được các cấp Hội tiếp tục đầu tư mở rộng, như: Hội viên Nguyễn Văn Mười ở ấp Hậu Thành, xã Long An vay vốn Quỹ HTND tỉnh thực hiện dự án chăn nuôi bò sinh sản. Trước khi thực hiện dự án, gia đình ông chỉ có 02 con bò nái sinh sản, sau khi vay vốn Quỹ HTND tỉnh, ông mua thêm được 02 con bò nái sinh sản. Kết quả, sau hơn 02 năm vay vốn Quỹ HTND, đàn vật nuôi của ông phát triển rất tốt với 10 con bò giúp gia đình ông kinh tế ổn định.
 

Hay như các mô hình: Nuôi dê sinh sản của hội viên Nguyễn Hoàng Thuận ở ấp Long Thuận - xã Long Phước; chăn nuôi bò sinh sản của hội viên Nguyễn Tấn Trung, ấp Ngãi Thạnh, xã Hiếu Thuận; trồng mít của hội viên Phan Khắc Tài, ấp Mỹ Trung A, xã Mỹ Thuận; trồng màu của hội viên Nguyễn Văn Dục ấp Thuận Thành, xã Thuận An… đều đạt hiệu quả kinh tế cao.
 
 
Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực phối hợp với Ngân hàng CSXH tham mưu cùng cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp để sử dụng vốn có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách.
 
 
Hiện, tổng dư nợ do Hội ND quản lý đạt 1.075.480,78 triệu đồng,  cho 33.735 hộ vay, thông qua 778 Tổ TK&VV. Hàng tháng, Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH tích cực triển khai đánh giá phân loại các Tổ TK&VV theo định kỳ. Theo đó, có 635 Tổ TK&VV xếp loại tốt và 116 Tổ loại khá.
 

Các cấp Hội còn chủ động phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT tỉnh thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55, Nghị định 116 của Chính phủ. Hiện, 8/8 huyện, thị xã đã ký Chương trình phối hợp và có dư nợ đạt 878.289 triệu đồng, thông qua 353 Tổ Vay vốn, với 9.834 thành viên tham gia vay. Một số đơn vị thực hiện tốt như: Huyện Tam Bình (dư nợ 416.751 triệu đồng), huyện Trà Ôn (dư nợ 130.843 triệu đồng), huyện Bình Tân (dư nợ 102.688 triệu đồng).
 

Sáu tháng đầu năm, các cấp Hội đã tổ chức được 57 cuộc tập huấn với 2.110 lượt hội viên, nông dân tham dự. Ngoài ra, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, chuyển giao KHKT cho hội viên, nông dân tham gia vay vốn; tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi nhằm đảm bảo phát huy tốt nhất hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay.
 

Cùng với đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh đã xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động Quỹ HTND đối với 8/8 huyện, thị xã, thành phố và kiểm tra 30 ngày sau khi giải ngân đối với 100% hộ vay vốn thực hiện dự án do Quỹ HTND quản lý.
 

Ngoài ra, Hội ND tỉnh còn kiểm tra đột xuất 08 dự án Quỹ HTND tại 08 đơn vị Hội cơ sở; kiểm tra vốn Ngân hàng CSXH tại 01 huyện, 5 Hội cơ sở, 30 Tổ TK&VV, 25 hộ khách hàng. Kết quả, Hội ND các cấp kiểm tra 133 cuộc tại 633 lượt đơn vị. Qua công tác kiểm tra cho thấy công tác lưu trữ hồ sơ, sổ sách, chứng từ thu, chi đảm bảo đúng theo quy định và dần dần đi vào nề nếp. Quá trình thu, chi được quản lý đúng theo quy chế và sử dụng đúng theo hướng dẫn của Hội cấp trên.
 
 
Công tác tuyên truyền, vận động nguồn vốn Quỹ HTND luôn được các cấp Hội quan tâm. Đến nay, các cấp Hội đã tuyên truyền hơn 1.788 lượt hội viên, nông dân thông qua các cuộc họp lệ chi, tổ hội, trên phương tiện thông tin đại chúng, tập huấn chuyển giao các tiến bộ KHKT, mạng xã hội...
 
 
Có thể thấy, vốn Quỹ HTND là một hoạt động tín dụng chính sách thiết thực giúp nhiều hội viên, nông dân mở rộng quy mô sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn; tạo việc làm, thúc đẩy ứng dụng KHCN trong sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản. Từ đó, giúp nâng cao vị thế của tổ chức Hội.
 

Linh Đan
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường