Bắc Kạn: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND đạt 15,63 tỷ đồng
18:01 - 27/02/2023
(Quỹ HTND)- Năm 2022, Quỹ HTND các cấp tăng 2,828 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách cấp 460 triệu đồng tại 06 huyện (thành phố Bắc Kạn, các huyện: Ba Bể, Chợ Đồn, Bạch Thông, Na Rì, Pác Nặm); nguồn vận động ủng hộ 359,76 triệu đồng; bổ sung từ hoạt động 8,92 triệu đồng; mượn 2 tỷ đồng.
Các dự án vay vốn Quỹ HTND đã giúp hội viên, nông dân xây dựng các mô hình kinh tế sản xuất hàng hóa.


Hiện tổng nguồn QHTND toàn tỉnh đạt 15,63 tỷ đồng, trong đó: Quỹ cấp tỉnh quản lý 7,81 tỷ đồng (chiếm 49,96%); Quỹ cấp huyện 4 tỷ đồng (chiếm 25,85%); nguồn cấp xã vận động 3,78 tỷ đồng (chiếm 24,19%).
 
 
Trong năm, từ nguồn Quỹ HTND Trung ương ủy thác đã cho 113 hộ vay 6,16 tỷ đồng triển khai 11 dự án. Trong đó, có 04 dự án trồng trọt (chiếm 36,4%), 06 dự án chăn nuôi (chiếm 54,5 %), 01 dự án thủy sản (chiếm 9,1%). Đồng thời, đôn đốc thu hồi nợ 6,16 tỷ đồng/127 hộ vay tại 11 dự án. Tỷ lệ thu nợ/số vốn phải thu trong kỳ (bao gồm cả phí và gốc) đạt 100%; không có nợ quá hạn và vốn tồn đọng.
 
 
Đến nay, tổng nguồn vốn Trung ương ủy thác hiện đang dư nợ đạt 12,37 tỷ đồng/24 dự án tại 225hộ vay. Trong đó: có 07 dự án trồng trọt (chiếm 29,2%); 16 dự án chăn nuôi (chiếm 66,7%); 01 dự án thủy sản (chiếm 4,1%). Tiêu biểu như các dự án: Trồng và chăm sóc rừng quế tại phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn cho 12 hộ vay 800 triệu đồng; trồng và chăm sóc cam quýt tại xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông cho 12 hộ vay 700 triệu đồng; chăm sóc vườn cam quýt cho 11 hộ vay 1 tỷ đồng tại xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông; chăn nuôi ngựa bạch sinh sản cho 10 hộ vay 700 triệu đồng tại xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm…
 
 
Hội ND tỉnh đã cho 40 hộ vay 1,95 tỷ đồng thực hiện 04 dự án, trong đó có 01 dự án trồng trọt (chiếm 25%); 03 dự án chăn nuôi (chiếm 75%). Đồng thời, thu hồi 2,2 tỷ đồng của 48 hộ vay tại 06 dự án (tỷ lệ thu nợ/số vốn (bao gồm cả phí và gốc) phải thu trong kỳ đạt 92%). Tổng nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh hiện đang cho vay 126 hộ vay 5,53 tỷ đồng thực hiện 19 dự án. Trong đó, có 05 dự án trồng trọt (chiếm 26,3%); 11 dự án chăn nuôi (chiếm 57,9%); 03 dự án thủy sản (chiếm 15,8%). Tiểu biểu như các dự án: Ươm và trồng hồng không hạt cho 8 hộ vay tại xã Quảng Khê, huyện Ba Bể đến nay dư nợ còn 400 triệu đồng; trồng và chăm sóc cam quýt tại xã Dương Phong, huyện Bạch Thông cho 10 hộ vay, dư nợ 500 triệu đồng; trồng và chăm sóc cây chè cho 10 hộ vay, dư nợ 500 triệu đồng tại xã Như Cố, huyện Chợ Mới; chăn nuôi ngựa sinh sản tại xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn cho 10 hộ vay, dư nợ 450 triệu đồng…
 
 
Hội ND các huyện, thành phố thẩm định và giải ngân mới cho 43 hộ vay 1,01 tỷ đồng thực hiện 10 dự án; thu hồi 1,46 tỷ đồng tại 13 dự án của 53 hộ. Đến nay nguồn vốn Quỹ HTND cấp huyện, xã hiện đang triển khai cho 155 hộ vay 5,72 tỷ đồng thực hiện 51 dự án.
 
 
Các dự án vay vốn Quỹ HTND đã góp phần nâng cao thu nhập, giúp cho hội viên, nông dân tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng được các mô hình kinh tế sản xuất hàng hóa, thông qua các dự án Quỹ đã thành lập được 15 tổ hợp tác, tổ Hội nghề nghiệp.
 
 
Gia đình ông Cao Thịnh Huy ở thôn Bản Vén, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông được vay 50 triệu đồng Quỹ HTND để mua phân bón cải tạo vườn quýt có diện tích gần 1ha. Nguồn vốn đã giúp gia đình ông phát triển sản xuất, nhiều năm liền đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện.
 
 
Thực hiện Chương trình ủy thác với ngân hàng CSXH, đến nay tổng dư nợ do Hội quản lý đạt 743.460 triệu đồng với 12.016/13.367 tổ viên còn dư nợ thông qua 441 Tổ TK&VV. Trong đó, 412/441 tổ xếp loại tốt (chiếm 93,4%), 24/441 tổ khá (chiếm 5,4%)
 
 
So với thời điểm 31/12/2021, tổng dư nợ các chương trình cho vay tăng 88.037 triệu đồng, do triển khai thêm nhiều chương trình, chính sách cho vay mới, tăng định mức cho vay đối với một số chương trình, chính sách. Tiêu biểu như: Huyện Pác Nặm, thành phố Bắc Kạn.
 
 
Qua kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, cơ bản các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả, nhiều hộ đã thoát nghèo và tiến lên hộ khá, hộ giàu.
 
 
100% số tổ huy động tiền gửi tiết kiệm với tổng số tiền đạt 16,751 tỷ đồng và được ủy nhiệm thu tiết kiệm. Tỷ lệ thu lãi, thu tiết kiệm hằng tháng đạt trên 90%.
 
 
Thực hiện chương trình phối hợp với ngân hàng NN&PTNT, đến nay đã có 8/8 Hội ND huyện, thành phố ký Thỏa thuận liên ngành với chi nhánh ngân hàng NN&PTNT cấp huyện triển khai nhận ủy thác cho vay; 47 Hội ND xã, phường, thị trấn đã ký Thỏa thuận liên ngành với chi nhánh ngân hàng NN&PTNT trên địa bàn để tham gia thực hiện một số khâu ủy nhiệm của nghiệp vụ tín dụng.
 
 
Tổng dư nợ cho vay thông qua Tổ liên kết vay vốn do Hội ND quản lý đến nay đạt 101.865 triệu đồng cho 1.076 thành viên vay thông qua 73 Tổ vay vốn. Tiêu biểu như: Thành phố Bắc Kạn, các huyện Na Rì, Ba Bể.
 
 
Thực hiện Chương trình phối hợp với ngân hàng Bưu điện Liên Việt, đến nay, tổng dư nợ đạt 20.119 triệu đồng cho 793 hộ vay thông qua 93 tổ liên kết vay vốn tại 46 xã, phường, thị trấn.
 
 
Trong năm, Ban điều hành Quỹ HTND Trung ương đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý Quỹ HTND và chương trình phối hợp với các ngân hàng cho 130 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên Ban Kinh tế - Xã hội - Hội ND tỉnh, Hội ND cấp huyện, thành phố và Chủ tịch Hội ND các xã, phường, thị trấn. Nội dung tập huấn gồm: Nghiệp vụ công tác xây dựng, quản lý, điều hành Quỹ HTND; nghiệp vụ cho vay, thu nợ Quỹ HTND; công tác quản lý tài chính Quỹ HTND ở Hội ND cơ sở; chương trình phối hợp giữa Hội NDVN với ngân hàng CSXH; chương trình phối hợp giữa Hội NDVN với ngân hàng NN&PTNT.
 
 
Các cấp Hội còn phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn nghiệp vụ Quỹ HTND và các ngân hàng được 33 lớp cho 665 lượt người tham gia, trong đó, tập huấn nghiệp vụ Quỹ HTND được 27 lớp cho 344 người; phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm sản xuất giúp hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả được 587 lớp cho 29.832 lượt hội viên.
 
 
Trong năm, Ban Thường vụ Hr ND tỉnh, Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh đã tiến hành kiểm tra hoạt động Quỹ HTND và chương trình phối hợp với các ngân hàng tại 8/8 huyện, thành phố. Trong đó: Kiểm tra Quỹ HTND tại 56 hộ vay vốn ở 22 xã, qua kiểm tra cho thấy còn một số xã chưa mở sổ kế toán theo quy định, ghi chép số liệu chưa đầy đủ, đoàn kiểm tra đã hướng dẫn cơ sở thực hiện theo quy định.
 
 
Hội phối hợp với Ban Đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng CSXH kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng vốn vay chương trình uỷ thác tại 2 tổ/1 xã và 08 hộ vay vốn ở huyện Ngân Sơn; Hội ND tỉnh kiểm tra 20 xã, 79 Tổ TK&VV, 121 hộ vay vốn. Qua kiểm tra cho thấy, việc lưu trữ hồ sơ uỷ thác của Hội ND huyện, xã và tổ TK&VV đã có bước tiến bộ hơn những năm trước, đoàn kiểm tra cũng đã hướng dẫn cách ghi và nhắc nhở khắc phục những tồn tại hạn chế.
 
 
Các cấp Hội đã kiểm tra tại 11 xã, 15 tổ vay vốn và 37 hộ vay vốn chương trình phối hợp với ngân hàng NN&PTNT; kiểm tra tại 13 xã, 17 tổ và 40 hộ vay vốn chương trình phối hợp với ngân hàng Liên Việt. Qua kiểm tra, giám sát, đa số các hộ đều sử dụng vốn vay đúng mục đích; nhiều hộ vay vốn đã phát huy hiệu quả đồng vốn vay, đem lại thu nhập ổn định.
 
 
8/8 Hội ND các huyện, thành phố đã thực hiện kiểm tra được 108 xã, 207 tổ, 1.256 hộ vay vốn ngân hàng; 276 hộ vay vốn Quỹ HTND. 100% Hội ND xã, phường thị trấn thực hiện kiểm tra 441 tổ/3.358 hộ vay vốn.
 
 
Công tác tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Quỹ HTND và hoạt động của Quỹ được các cấp Hội triển khai đến đông đảo cán bộ, hội viên nông dân, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, vận động ủng hộ xây dựng Quỹ HTND. Hình thức tuyên truyền được thực hiện thông qua 02 phóng sự phát trên Đài PT - TH tỉnh, 06 tin bài đăng tải trên báo Bắc Kạn, 24 tin bài đăng trên trang thông tin điện tử Hội ND tỉnh.
 
 
Ngoài ra, trên trang facebook “Nông dân Bắc Kạn” và facebook, zalo của cán bộ Hội các cấp cũng thường xuyên chia sẻ các thông tin về hoạt động thẩm định, giải ngân và kiểm tra hoạt động Quỹ HTND.
 
 
Các nguồn vốn trên đã giúp nhiều hộ hội viên, nông dân vay vốn có việc làm, tiếp cận được khoa học kỹ thuật mới, mở rộng được quy mô sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực, hình thành nhiều tổ nhóm liên kết giúp đỡ nhau trong sản xuất.

Tuấn Tiến
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản